De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KNGF-programma Samenwerking Rhenen 16 december 2008 Wilma Huiskamp.

Verwante presentaties


Presentatie over: "KNGF-programma Samenwerking Rhenen 16 december 2008 Wilma Huiskamp."— Transcript van de presentatie:

1 KNGF-programma Samenwerking Rhenen 16 december 2008 Wilma Huiskamp

2 16 december 2008 KNGF-programma Samenwerking 2 KNGF- programma Samenwerking Korte inhoud KNGF Lange Termijn Visie 2012 Belang en noodzaak Wat doet het KNGF ? Samenwerking KNGF en ROS’en

3 16 december 2008 KNGF-programma Samenwerking 3 Lange Termijn Visie (2012) Fysiotherapie wordt vanuit grote (multidisciplinaire) samenwerkingsverbanden, door de lijnen heen, aangeboden. Fysiotherapie heeft een essentiële plaats in de zorgketens (specifiek bij* COPD, beroerte, hartklachten, diabetes, artrose, urine- incontinentie, pre- en postoperatieve zorg, orthopedie) *niet limitatief

4 16 december 2008 KNGF-programma Samenwerking 4 Belang en noodzaak van samenwerking Vanuit de omgeving - Demografie (vergrijzing, stijging aantal chronische zieken,..) - Gezondheidszorg (leefstijl, preventie, bewegen, wensen patiënt, ketenzorg,..) Vanuit de fysiotherapie/beroepsinhoud - Specialisaties - Positie in ketenzorg Bedrijfseconomisch - Schaalvoordelen - Kosten delen - Onderhandelingspositie - Winstgevendheid - ICT

5 16 december 2008 KNGF-programma Samenwerking 5 Fysiotherapeuten en samenwerkingsvormen Vele verschillende vormen mogelijk: Ketenzorg: gericht op een specifieke doelgroep Multidisciplinair onder één dak (gezondheidscentra) Monodisciplinair tussen praktijken, soms onder één label Door de lijnen heen; van 1 e lijn naar 2 e lijn en andersom ICT-netwerken Protocolontwikkeling Boodschap: vorm volgt inhoud ! Bepaal eerst wat je wilt bereiken met de samenwerking, kies daarna de vorm.

6 16 december 2008 KNGF-programma Samenwerking 6 Wat heeft het KNGF gedaan in 2008? Programma Samenwerking o.a Regionale bijeenkomsten (ketenzorg, workshops samenwerking) Landelijk project opgezet samen met andere koepels (subsidie VWS) Aparte themasite samenwerking op FysioNet www.fysionetwerken.nl Onderzoeken en verduidelijken financiële mogelijkheden / beperkingen Allerlei lopende act. (lobby, belangenbehartiging, scholing etc.) Monitoren bestaande netwerken Onderzoeken ondersteuning m.b.t. nieuwe samenwerkingsvormen, bv zorggroepen

7 16 december 2008 KNGF-programma Samenwerking 7 Wat heeft het opgeleverd ? Stand van zaken 1 e lijns fysiotherapeuten: 20082007 doel 2012 multidisciplinaire samenwerking62% 45% 80% monodiscliplinaire samenwerking50%37% 90% schriftelijk vastleggen mono37%20% 50% schriftelijk vastleggen multi42%35% 50% 52% is tevreden over beloning voor samenwerkingsverbanden Belangrijkste redenen : kwaliteitsverbetering of bepaalde aandoening (ketenzorg) (Bron: Beroepsmonitor oktober 2008)

8 16 december 2008 KNGF-programma Samenwerking 8 Fysiotherapeuten en ondernemerschap Stand van zaken 2008 2007 ‘Ik zie mezelf puur als behandelend ft en zie ondernemerschap niet zitten.’ 39% 39% - ‘Ik zie het ondernemerschap van mezelf als ft absoluut zitten.’ 44% 44% (Bron: Beroepsmonitor oktober 2008)

9 16 december 2008 KNGF-programma Samenwerking 9 Wat heeft het opgeleverd? Conclusies We liggen op koers m.b.t. doelstellingen programma Samenwerking. Fysiotherapeuten werken steeds meer en gevarieerder samen. Er wordt steeds meer schriftelijke vastgelegd (maar kan nog beter). Houding t.o.v. ondernemerschap blijft gelijk. Samenwerkingsverbanden worden steeds groter; concurrentie ook ?

10 16 december 2008 KNGF-programma Samenwerking 10 Programma samenwerking Toekomst We liggen op koers ! Daarom voortzetten programma o.a door: Workshops samenwerking 1 e helft 2009. Onderzoeken en ondersteunen opzetten monodisciplinaire samenwerkingsverbanden (zorggroepen). Pilots m.b.t inkopen multidisciplinaire zorg door ft’en. Uitvoeren projectleiding landelijk project met andere koepels. Verder onderzoeken financieringsmogelijkheden.

11 16 december 2008 KNGF-programma Samenwerking 11 Samenwerking KNGF en ROS’en In 2007/2008 al veel gebeurd, bijvoorbeeld Rgf’en en ROS’en voeren gezamenlijk projecten uit ROS’en nauw betrokken bij KNGF congres 2007/2008 over programma multidisciplinaire samenwerking KNGF participeert bij ROS bijeenkomsten KNGF en Raedelijn hebben overleg/afstemming over ervaringen m.b.t. financiering (zorgaanbodplannen) In 2009 samenwerking voortzetten door o.a Activiteiten als hierboven Organiseren structureel overleg KNGF en ROS’en ROS’en gaan belangrijke rol vervullen in landelijk project

12 Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "KNGF-programma Samenwerking Rhenen 16 december 2008 Wilma Huiskamp."

Verwante presentaties


Ads door Google