De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

6. Personeelsbeleid en leidinggeven1 6 Personeel en leidinggeven Bestuursproces (p. 35) 1.doelstellingwat wil je bereiken? 2.beleidsbepalinghoe ga je dat.

Verwante presentaties


Presentatie over: "6. Personeelsbeleid en leidinggeven1 6 Personeel en leidinggeven Bestuursproces (p. 35) 1.doelstellingwat wil je bereiken? 2.beleidsbepalinghoe ga je dat."— Transcript van de presentatie:

1 6. Personeelsbeleid en leidinggeven1 6 Personeel en leidinggeven Bestuursproces (p. 35) 1.doelstellingwat wil je bereiken? 2.beleidsbepalinghoe ga je dat doen? 3.planningwanneer? 4.organisatiewelke structuur? 5.personeelmotiveren, stimuleren 6.controletoetsen

2 6. Personeelsbeleid en leidinggeven2 6 Personeel en leidinggeven 6.2 Werving en selectie 6.3 De arbeidsovereenkomst 6.4 Beloningssystemen 6.5 Functiewaardering en –classificatie 6.6 Ziekteverzuim 6.7 Leiderschapsstijlen 6.8 Behoeftepiramide van Maslow

3 6. Personeelsbeleid en leidinggeven3 6.2 Werving en selectie (p. 113) voorbereidende fase wervingsfase sollicitatiefase selectiefase interpreteren & kiezen

4 6. Personeelsbeleid en leidinggeven4 6.2 Werving en selectie (p. 113) Voorbereidende fase –ontstaan van vacature –uitgangspunten procedure zoeken van kandidaten selecteren van kandidaten wie beslist en wie doet wat? –functie-eisen kennis, inzicht, vaardigheden wat voor persoon

5 6. Personeelsbeleid en leidinggeven5 6.2 Werving en selectie (p. 113) Wervingsfase –doelgroep –medium –boodschap  waar en hoe zoek je kandidaten?  intern of extern?

6 6. Personeelsbeleid en leidinggeven6 Interne en externe werving (p. 114) voordelen intern bekende mensen promotie mogelijk  motiverend voor anderen lagere investering in tijd & geld nadelen intern geen nieuwe inzichten "van buiten" competitiesfeer binnen bedrijf mensen voelen zich gepasseerd risico van "Peter Principle"

7 6. Personeelsbeleid en leidinggeven7 6.2 Werving en selectie (p. 113) Sollicitatiefase –uitwisselen van informatie eerste kennismaking sollicitatiegesprek Selectiefase –voorspellen toekomstig gedrag selectiegesprek psychologisch onderzoek assessment center referenties

8 6. Personeelsbeleid en leidinggeven8 6.2.1 Personeelsadvertentie (p. 115) signaalfunctie aandacht trekken selectiefunctie inperken van aantal sollicitanten motiverende functie wervend voor bedrijf informerende functie "neutrale" informatie over bedrijf, functie en procedure

9 6. Personeelsbeleid en leidinggeven9 6.3 Arbeidsovereenkomst (p. 116) Een overeenkomst waarbij de ene partij – de werknemer – zich verplicht om in dienst van de andere partij – de werkgever – gedurende bepaalde tijd tegen loon arbeid te verrichten.

10 6. Personeelsbeleid en leidinggeven10 6.3.1 CAO (p. 116) Een overeenkomst tussen één of meer werkgevers(organisaties) en werknemersorganisaties, waarin arbeidsvoorwaarden voor een bedrijf(stak) worden vastgelegd. loon vakantieregeling VUT werktijden opleidingen

11 6. Personeelsbeleid en leidinggeven11 6.3.2 Arbeidscontracten (p. 117) bepaalde/onbepaalde tijd bepaalde tijd onbepaalde tijd nuluren-contract hoeveelheid uren hoogte van salaris aantal vakantiedagen

12 6. Personeelsbeleid en leidinggeven12 6.3.3 Proeftijd (p. 117) wettelijke proeftijd –2 maanden –beeïndiging wederzijds –zonder opgaaf van redenen uit dienst na proeftijd –ontslagrecht –opzegtermijn

13 6. Personeelsbeleid en leidinggeven13 6.3.4 Concurrentiebeding (p. 117) niet werken bij concurrent –bepaalde tijd –schriftelijke vastleggen –onderdeel arbeidsovereenkomst toepassing –mensen die voor zichzelf gaan werken –klanten meenemen –ideeën meenemen

14 6. Personeelsbeleid en leidinggeven14 6.3.5 Ontslagrecht (p. 119) werknemer neemt ontslag opzegtermijn = 1 maand anders vastgelegd, dan werkgever dubbele termijn werknemer krijgt ontslag –wederzijds goedvinden –geen accoord werknemer –ontslagvergunning bij redenen: –economisch –ongeschiktheid –"dringende redenen" (staande voet) –"gewichtige redenen"  kantonrechter

15 6. Personeelsbeleid en leidinggeven15 6.4 Beloningssystemen (p. 120) tijdloon –vast salaris per tijdseenheid (uur, maand) stukloon –beloning per eenheid productie premieloon –vast salarisdeel met prestatietoeslag provisie bonus opties


Download ppt "6. Personeelsbeleid en leidinggeven1 6 Personeel en leidinggeven Bestuursproces (p. 35) 1.doelstellingwat wil je bereiken? 2.beleidsbepalinghoe ga je dat."

Verwante presentaties


Ads door Google