De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wijzigingen ontslag- en flexrecht door nieuwe Wwz

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wijzigingen ontslag- en flexrecht door nieuwe Wwz"— Transcript van de presentatie:

1

2 Wijzigingen ontslag- en flexrecht door nieuwe Wwz
7 oktober 2014, Alkmaar Saskia Brandenburg

3 Programma Doel Wet werk en zekerheid (Wwz)
Veranderingen in het arbeidsrecht/flexrecht Digitaal indienen van een ontslagaanvraag bij UWV Transitievergoeding

4 Doel Wet werk en zekerheid
Betere balans tussen werknemers met vaste en tijdelijke aanstellingen Verbeterde rechten voor flexwerkers Transitievergoeding voor vast en tijdelijke (≥2 jaar) werknemers Eenduidig ontslagstelsel Vaste routes, snellere afhandeling Transitievergoeding

5 Wet werk en zekerheid Ingangsdatum van de belangrijkste regelingen
Een kort overzicht 1 januari 2015 1 juli 2015 Proeftijd Ketenregeling Concurrentiebeding Ontslagrecht Aanzegverplichting Transitie-vergoeding

6 Proeftijd Bij contract voor bepaalde tijd ≤ 6 maanden: geen proeftijd meer mogelijk Bij contract voor bepaalde tijd > 6 maanden maar < 2 jaar: maximaal 1 maand proeftijd mogelijk Bij contract voor bepaalde tijd ≥ 2 jaar: maximaal 2 maanden proeftijd mogelijk Afwijking bij cao? Contract voor bepaalde tijd > 6 maanden en < 2 jaar Overgangsrecht: Directe werking Oude proeftijd blijft gelden voor contracten ingegaan vóór 1 januari 2015

7 Concurrentiebeding Alleen nog af te spreken bij contract voor onbepaalde tijd Uitzondering mogelijk voor contract voor bepaalde tijd indien: In arbeidsovereenkomst opgenomen Schriftelijk motivering over noodzaak afwijking Vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen Overgangsrecht: Eerbiedigende werking voor lopende contracten

8 Aanzegtermijn (1) Sanctie is verschuldigd als aanzegging:
Werkgever informeert werknemer tijdig over wel/niet verlengen contract en arbeidsvoorwaarden Geldt contract voor bepaalde tijd van ≥ 6 maanden: Schriftelijk aanzeggen 1 maand voor einde bepaalde tijd Sanctie is verschuldigd als aanzegging: Niet is gedaan: vergoeding ter hoogte van 1 maand loon Niet tijdig is gedaan: naar rato vergoeding

9 Aanzegtermijn (2) Overgangsrecht: Let op:
Directe werking! (ook voor lopende contracten) Uitzondering indien einde uiterlijk 31 januari 2015 Let op: Verwar opzeggen niet met aanzeggen Kijk naar lopende contracten voor bepaalde tijd

10 Ketenregeling Oude situatie: 3 x 3 x 3 Nieuwe situatie: 3 x 2 x 6
3 tijdelijke contracten mogelijk Binnen periode van 2 jaar Opvolgend binnen 6 maanden Afwijking bij cao? Dit wordt sterk beperkt Overgangsrecht: Eerbiedigende werking voor lopende contracten Oude cao-bepaling blijft geldig op 1 juli 2015, maar maximaal gedurende 1 jaar

11 Routes en redenen per 1 juli 2015
Wederzijds goedvinden Ontbinding (kantonrechter) Opzegging (UWV) Cao-commissie Alle redenen Alleen persoonlijke redenen Bedrijfseconomisch Langdurig a.o. Alleen bedrijfseconomisch Schriftelijk vast te leggen Ontbinding of weigering Toestemming of weigering Toestemming of weigering

12 Procedures ontslagrecht
UWV Toestemming Weigering Kanton-rechter Binnen 2 maanden Verzoekschrift Herstel dienstverband / billijke vergoeding Hof Beroep Geen schorsende werking Hoge Raad Cassatie

13 Veranderingen ‘aanvraag’ in het kort
Nu papieren procedure U bent vrij in vorm U bent vrij in indeling U bent ‘vrij’ in onderbouwing Briefvorm wordt verlaten Communicatie ligt ‘open’ Post/fax Telefoon Informatie op website Wordt een digitale procedure Aanvraag via webformulier Gestructureerde vragen U volgt alle toetsingscriteria Alleen digitale vorm Communicatie verloopt via Ontslagmap Post/fax niet meer mogelijk Telefoon is uitzondering Informatie op website

14 1 juli 2015: Transitievergoeding (1)
Ontslagroute niet langer bepalend voor wel/geen vergoeding Kantonrechtersformule wordt ‘verlaten’ Transitievergoeding: Compensatie voor (gevolgen) ontslag Overgang (= transitie) naar andere baan te vergemakkelijken Tenminste 24 maanden in dienst Maximaal bruto € (of maximaal 1 jaarsalaris indien loon hoger is) 14 14

15 Transitievergoeding (2)
Opbouw: 1/6 maandsalaris per 6 maanden (1/3 per jaar) Na 10 jaar: ¼ maandsalaris per 6 maanden (1/2 per jaar) Overgangsregeling voor 50+ tot 2020 Maandsalaris: bruto loon + vaste looncomponenten als vakantiegeld en 13e maand Wanneer te betalen door werkgever? Na opzegging met toestemming UWV Na opzegging met instemming werknemer Na ontbinding door rechter Dus niet bij wederzijds goedvinden (!) 15 15

16 Transitievergoeding (3)
Wanneer is de vergoeding niet verschuldigd? Faillissement Surseance van betaling WSNP (schuldsanering) Beëindiging met wederzijds goedvinden Ernstig verwijtbaar handelen dan wel nalaten van werknemer Let op: tijdelijke verminderingsregeling voor kleine werkgevers met een slechte financiële situatie 16 16


Download ppt "Wijzigingen ontslag- en flexrecht door nieuwe Wwz"

Verwante presentaties


Ads door Google