De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wie kan er bij ons terecht? §Adolescenten en volwassenen tot ongeveer 40 jaar §Verslaafd aan illegale drugs, alcohol en/of medicatie l extra aandacht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wie kan er bij ons terecht? §Adolescenten en volwassenen tot ongeveer 40 jaar §Verslaafd aan illegale drugs, alcohol en/of medicatie l extra aandacht."— Transcript van de presentatie:

1

2 Wie kan er bij ons terecht? §Adolescenten en volwassenen tot ongeveer 40 jaar §Verslaafd aan illegale drugs, alcohol en/of medicatie l extra aandacht voor vrouwen en allochtonen §Verslaafde moeders samen met hun jonge kinderen, zwangere of pas bevallen vrouwen §Ouders en familieleden §Personen met drugproblemen waarbij een residentiële opname (nog) niet nodig en/of gewenst is l extra aandacht voor wie reeds met justitie in aanraking gekomen zijn l personen die na het vroegtijdig beëindigen van een residentiële behandeling verdere ambulante begeleiding wensen

3 . Op welke manier kan men bij ons terecht §Één of meerdere kennismakingsgesprekken §Bespreking aanvraag door een multidisciplinair team §Residentiële opname, ambulante begeleiding of doorverwijzing §Verslaafde moeders kunnen vooraf “De Tipi” bezoeken

4 RESIDENTIEEL §Zelfhulpgedachte §Pedagogische en therapeutische benadering van de ‘bewoner’ §Geloof in de groeikracht van ieder individu §Een klimaat van veiligheid, wederzijds respect en verantwoordelijkheid

5 Onthaalafdeling §Maximum 8 bewoners §4 tot 8 weken l Sneller voor Tipi-moeders en voor wie reeds crisisprogramma achter de rug heeft §Iedereen op een volwassen en respectvolle manier ‘onthalen’ §Voorbereiding op de therapeutische gemeenschap (T.G.): l voor zichzelf duidelijke doelen formuleren l meedraaien in de TG §Vangnetopnames

6 Therapeutische gemeenschap (T.G.) §20 tot 25 bewoners §9 tot 12 maand §Wisselwerking ‘samenleven in groep’ en ‘therapiemomenten’ §Uitgangspunt: veiligheid en verantwoordelijkheid §Methodieken: dagelijkse leef- en werksituaties, therapiegroepen, individuele handelingsplanning, sociaal-administratieve begeleiding, contextuele familiebegeleiding...

7 “De Tipi” §Een apart woonhuis voor vrouwen met jonge kinderen vlakbij de T.G. §Overdag: moeder naar T.G. en kind naar school of onthaalmoeder §‘s Avonds, woe.-NM en in W.E.’s: moeder en kind in “De Tipi” §Begeleiding is steekproefsgewijs aanwezig §Uitgangspunt: een veilig leefklimaat voor het kind, de vrouw activeren en ondersteunen in haar verantwoordelijkheid als moeder §Methodieken: wekelijks groepsgesprek ( o.a. over opvoeding en moederschap), infosessies, specifieke observatie en handelingsplanning, video-interactiebegeleiding §Een specifieke opname- en ontslagprocedure

8 Halfweghuis §Samen met enkele andere bewoners in een rijhuis §Ongeveer zes maanden §Ruime aandacht voor de reïntegratie in de samenleving §Uitgangspunt:de bewoner bouwt steeds meer een eigen leven uit §Methodieken: individuele begeleiding, groepsgesprekken

9 Ambulante halfweghuisbegeleiding §De ex-bewoner woont zelfstandig, alleen, met partner of gezin §Ongeveer 6 maanden §Uitgangspunt: moeilijkheden verbonden aan het zelfstandig leven kunnen bespreken §Methodieken: groepsgesprekken, individuele begeleiding

10 AMBULANT §Het Ambulant Centrum van “De Kiem” te Gent: l het intaketeam l het team ambulante begeleiding l de gevangeniswerking

11 Ambulante begeleidingen §Voor wie een residentiële opname (nog) niet nodig of gewenst is §Uitgangspunt: het gebruik stoppen of onder controle krijgen en terugval voorkomen l Abstinentie vormt geen voorwaarde om een begeleiding te volgen §Methodieken: l psychosociale, administratieve en juridische begeleiding l aandacht voor sociale situatie (tewerkstelling, huisvesting, tijdsinvulling) l aandacht voor relationele context (ouders, partner…) l duidelijke afspraken rond doel, termijn en frequentie

12 Gevangeniswerking §“De Kiem” is actief in de gevangenissen van Gent, Ruiselede, Brugge, Antwerpen en Oudenaarde §Uitgangspunt: gedetineerden met druggerelateerde feiten bewust maken van de problematiek eigen aan hun verslaving en hen op een positieve manier laten kennis maken met de hulpverlening §Methodieken: l oriëntatiegesprekken (centraal aanmeldingspunt) l groepsgesprekken l individuele begeleiding

13 Preventie §Het K’ater ( Kiem- theater) als werkvorm om jongeren en hun omgeving aan te spreken: l theaterstukken voor grote groep l klassikale theaterworkshop §Vorming aan professionelen §Een driemaandelijks tijdschrift

14 Wetenschappelijke projecten §Samenwerking met de vakgroep orthopedagogiek Universiteit Gent: l opvolging implementatie video-interactiebegeleiding l een draaiboek voor opvoedingsondersteuning aan verslaafde ouders met jonge kinderen l een onderzoek naar de invloed van sociale netwerkleden op retentie in en succes na behandeling in een therapeutische gemeenschap


Download ppt "Wie kan er bij ons terecht? §Adolescenten en volwassenen tot ongeveer 40 jaar §Verslaafd aan illegale drugs, alcohol en/of medicatie l extra aandacht."

Verwante presentaties


Ads door Google