De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Genderverschillen bij druggebruikers 28 maart 2002 3e licentie orthopedagogiek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Genderverschillen bij druggebruikers 28 maart 2002 3e licentie orthopedagogiek."— Transcript van de presentatie:

1 Genderverschillen bij druggebruikers 28 maart 2002 3e licentie orthopedagogiek

2 Genderverschillen bij druggebruikers  ‘Geslachtsverschillen en terugvalpreventie in therapeutische gemeenschappen in Vlaanderen’ (situering doctoraat)  Genderverschillen en beperkingen van de hulpverlening, in het bijzonder van de therapeutische gemeenschap  Video

3 Geslachtsverschillen en terugvalpreventie in therapeutische gemeenschappen in Vlaanderen  specificiteit van de problematiek van geslachtsverschillen bij personen met een verslavingsproblematiek nagaan  uit onderzoek is gebleken dat vrouwen extra kwetsbaar zijn om middelen te misbruiken of te hervallen na een behandeling  op basis van bevindingen wensen we een aangepaste terugvalpreventie te implementeren in een aantal therapeutische gemeenschappen in Vlaanderen  de mening van de bewoners mbt de bruikbaarheid van het terugvalpreventieprogramma zal bevraagd worden  Verwacht wordt dat, door in te spelen op genderspecifieke problemen, terugval deels kan voorkomen worden

4 Vrouwen met een verslavingsproblematiek  Niet mogelijk om profiel te schetsen van ‘de verslaafde vrouw’  Heterogene groep  Verschillen onderling op dimensies als leeftijd, burgerlijke stand, opleidingsniveau, socio- economische status en levenservaringen  In de literatuur toch een aantal terugkerende kenmerken

5 Genderspecifieke verschillen bij druggebruikers  In het gezin van herkomst dikwijls conflicten of scheiding, het overlijden van (één van) de ouders of een verslavings- problematiek bij (één van) de ouders, bij vrouwen meer seksueel misbruik en depressies  Vrouwen beginnen op latere leeftijd te gebruiken, vooral alcohol en medicatie (meestal polydruggebruikers)  Vrouwen meer pogingen om druggebruik te verbergen – minder aanvaard  Vrouwen gebruiken drugs om zich te kunnen ontspannen, om depressie of eenzaamheid te overwinnen en als zelfmedicatie bij gezondheidsproblemen  Vrouwen meer sociaal geïsoleerd (stigma voor vrouwen groter)  Vrouwen minder vaak alleenstaand en vaker gehuwd, belangrijkste relatie met druggebruikende partner

6 Genderspecifieke verschillen bij druggebruikers  Vrouwen dikwijls laagge- schoold, maar meer opgeleid dan mannen  Meer vrouwen hebben inkomsten uit werk, wat vaak prostitutie is  Vrouwen plegen minder criminele activiteiten en komen bijgevolg minder in aanraking met justitie  Vrouwen dragen meer zorg voor de kinderen  Bij vrouwen vaak een sterk negatief zelfbeeld  Vrouwen hebben vooral angst- en stemmingsstoornissen, mannen vooral antisociale persoonlijkheidsstoornissen of gedragsstoornissen  ==> omwille van specifieke, geslachtseigen karakteristieken hebben verslaafde mannen en vrouwen verschillende noden op het vlak van behandeling en terugvalpreventie

7 De hulpverlening  Vroeger: drugmisbruik gezien als een probleem dat vooral mannen treft => hulpverlening door en voor mannen, geen aandacht voor noden van de vrouw  Vanaf jaren ’70 focuste de vrouwenbeweging internationale aandacht op verschillende vrouwelijke problemen => de grootschaligheid van het probleem ‘drugverslaving bij vrouwen’ werd erkend  Laatste twintig jaar aantal drugverslaafde vrouwen gestegen, ook aantal drugverslaafde zwangere vrouwen en moeders  Toch weinig aandacht voor mogelijke behandelingsvormen voor deze aparte groep drugverslaafden

8 Beperkingen van de hulpverlening en problemen bij het zoeken naar hulp:  Tekort aan toegankelijke informatie over de drughulpverlening  Probleem van bereikbaarheid vooral wat betreft ambulante voorzieningen en bij dagbehandelingen  Voor veel vrouwen betekent hulp vragen tegelijkertijd dat ze veel dingen moeten opgeven (bvb vast inkomen, zorg voor huishouden, …)  de verantwoordelijkheid voor een kind (zeker bij residentiële hulpverlening) + angst dat kind zal geplaatst worden  Bij de meeste behandelingsmodellen focus enkel op het gebruik noden van veel vrouwen  Ongewenst intimiteiten

9 Beperkingen van de hulpverlening en problemen bij het zoeken naar hulp:  Gemengde groepen bieden geen veilige omgeving  Bepaalde verwachtingen naar begeleiding toe, vooral waardering, respect en oprechte bezorgdheid  Stafleden ondervinden soms zelf moeilijkheden met het introduceren van een vrouwvriendelijke visie (soms geen begrip bij mannelijke stafleden)  Ontbreken van steun van familie of van de partner  Bijkomend stigma voor vrouwen  Drugproblematiek meestal gerelateerd aan de effecten ervan op hun (ongeboren) kinderen en andere familieleden (‘in-relatie-tot identiteit')

10 Vrouwvriendelijkheid in de therapeutische gemeenschap?  Programma en omgeving op mannen gericht  Mannen beslissen op basis van eigen ervaringen wat vrouwen nodig hebben  Confronterende aanpak  Minder vrouwen in TG en ook minder lang in een programma => Belangrijke taak weggelegd voor de hulpverlening, reeds inzicht verworven in problematiek van vrouwen en enkele stappen ondernomen


Download ppt "Genderverschillen bij druggebruikers 28 maart 2002 3e licentie orthopedagogiek."

Verwante presentaties


Ads door Google