De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WORKSHOP MPG CONGRES ‘Herkennen signalen LVB’

Verwante presentaties


Presentatie over: "WORKSHOP MPG CONGRES ‘Herkennen signalen LVB’"— Transcript van de presentatie:

1 WORKSHOP MPG CONGRES ‘Herkennen signalen LVB’
Expertisecentrum William Schrikker Natalie Kramp Inhoudelijk manager Jeugdbescherming en OMPG William Schrikker Groep

2 Opbouw Vertegenwoordiging LVB in MPG Kenmerken LVB
Opvoedproblematiek ouders met LVB Herkennen signalen LVB Workshop herkennen signalen LVB

3 Vertegenwoordiging LVB in MPG
Oververtegenwoordiging LVB: Bij 1/3 MPG gezinnen sprake van LVB Prevalentie LVB 1-3 % van de totale bevolking; jongeren met LVB 13,6 % van totaal aantal jongeren. Workshop herkennen signalen LVB

4 Kenmerken LVB Definitie Beperkt intellectueel functioneren (IQ 50-85)
Beperkt sociaal aanpassingsvermogen Workshop herkennen signalen LVB

5 Kenmerken LVB Essentiële kenmerken van een lichte
verstandelijke beperking: Beperking in leren en denken Geen of minder executieve functies Beperking in gewetensontwikkeling: weinig empatische mogelijkheden Beperkt generalisatievermogen Beperkt in sociale vaardigheden Beperkingen in autonomie Workshop herkennen signalen LVB

6 LVB en MPG Opeenstapeling van problemen:
Vaker sprake van psychosociale problematiek Grotere kans crimineel gedrag Vaker slachtoffer misdrijf, inclusief seksueel misbruik minder tevreden met eigen leven opvoedproblematiek Als kind vaak beschermd, als volwassenen aangesproken op zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid Sociaal isolement Minder vrienden en minder prosociale vrienden Workshop herkennen signalen LVB

7 Ouders met een LVB LVB Ouderschap:
Goed genoeg (32%) kind wordt ondersteund in ontwikkeling Problematisch(16%) ontwikkeling kind in gedrang Tekortschietend(52%)kind wordt verwaarloosd of mishandeld Workshop herkennen signalen LVB

8 Ouders met een LVB Er ontstaan problemen als de opvoedingstaken die ouders moeten verrichten niet in balans zijn met hun opvoedingsvaardigheden Workshop herkennen signalen LVB

9 Ouders met een LVB Taken die ouders te vervullen hebben zijn o.a.
Dagelijkse verzorging Structuur bieden Positief gedrag belonen Workshop herkennen signalen LVB

10 Ouders met een LVB De vaardigheden die dit vraagt zijn o.a.
Kunnen plannen en organiseren Kunnen klok kijken Je kunnen inleven in je kind Workshop herkennen signalen LVB

11 Ouders met een LVB Het is voor LVB-ouders moeilijker hun
opvoedingstaken te vervullen, doordat Zij: Minder sensitief zijn Minder responsief zijn Minder empatisch vermogen hebben Workshop herkennen signalen LVB

12 Signalen LVB in het gezin
Afspraken nakomen? Motivatie om te verzorgen? Onderwijs, diploma’s? Werk? Slechte lichamelijke en psychische gezondheid? Armoede en slechte buurt? Workshop herkennen signalen LVB 12

13 Signalen LVB in het gezin
Opvoedingsvaardigheden Verschillende vaders? Beperking kinderen Rijbewijs? Stimulerende activiteiten voor de kinderen? Agressieve oplossingsstrategie/grote mond? Kind zorgt voor ouder? Workshop herkennen signalen LVB 13

14 Signalen LVB Videofragment familie Tokkie
Welke signalen van LVB-problematiek herken je? Workshop herkennen signalen LVB 14

15 Signalen LVB Video fragment Familie Tokkie:
Slechte lichamelijke en psychische gezondheid Geen werk Armoede, slechte buurt Kind zorgt voor ouder Agressie en schelden als probleemoplossingsstategie Advies arts letterlijk nemen (ijsjes) Workshop herkennen signalen LVB 15

16 Naar een beter zorgaanbod
Wensen tav zorgaanbod LVB: Vroegdiagnostiek Gespecialiseerde interventies Deskundigheidsbevordering Justitie Meer aandacht en hulp voor jongvolwassenen Workshop herkennen signalen LVB 16

17 Vragen? Workshop herkennen signalen LVB 17


Download ppt "WORKSHOP MPG CONGRES ‘Herkennen signalen LVB’"

Verwante presentaties


Ads door Google