De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inhoud Presentatie Aanleiding Verder Organisatie en fasen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inhoud Presentatie Aanleiding Verder Organisatie en fasen"— Transcript van de presentatie:

0 Samenwerken aan bereikbaarheid
Ineke van der Hee, HID Rijkswaterstaat Utrecht 13 november 2008

1 Inhoud Presentatie Aanleiding Verder Organisatie en fasen
Resultaten tot nu toe Doorkijk

2 Verder = De Draaischijf in Randstad Urgent Pakketstudies
Samenwerkingsverband van : Gemeenten in provincie Utrecht Provincie Utrecht Bestuur Regio Utrecht Rijkswaterstaat Utrecht Gemeenten in Noord-Holland (Gooi en Vechtstreek) + afstemming met buren

3 Aanleiding Verder Landelijke nota mobiliteit: regionale knelpunten Utrecht Netwerkanalyse Utrecht (2005/2006) Knelpunten op wegennet nu en 2020 Integrale afweging modaliteiten beperkt Behoefte aan nadere analyse en samenhangend pakket van verkeer- en vervoersmaatregelen  Start Pakketstudies Midden-Nederland: Ring Utrecht en Driehoek (A1-A27-A28) Samen studeren, samen aanpakken

4

5 Van knelpunten naar aanpak
Afstemming met ruimtelijke ontwikkeling: Randstad Urgent NV Utrecht Landelijke nota mobiliteit: reistijden op snelwegen Regionaal Beoordelingskader: Versterken relaties en verbindingen Richten op belangrijke woon- en werkkernen Aanpak = versterken en verbeteren van verbindingen

6 Organisatie VERDER=samen
VERDER is: Provincie Utrecht, Bestuur Regio Utrecht, Gewest Gooi- en Vechtstreek, Gewest Eemland, Regio Utrecht ZO, Regio Utrecht West en de gemeenten Amersfoort, Hilversum, Utrecht en Rijkswaterstaat Utrecht Bestuurlijk beraad: UVVB Programma organisatie

7 UVVB Gezamenlijke opgave van alle overheidspartijen
Bestuurlijke afstemming in UVVB Ieder vanuit de eigen rol en bevoegdheden Na bespreking in UVVB: voorstel voor besluit aan gemeenten, BRU, provincie en rijk

8 Wat zijn Pakketstudies?
Studies om tot integrale maatregelpakketten te komen om de bereikbaarheid te verbeteren tot aan 2020 Regio is opgedeeld in twee studiegebieden: Ring Utrecht en Driehoek (A1-A27-A28) Gebiedsgerichte maatregelpakketten waar auto, OV en fiets integraal worden meegenomen In juni 2009 worden de maatregelpakketten opgeleverd Nu al reeds stappen gezet

9

10 Resultaten tot nu toe? 2008: eerste set van maatregelen vastgesteld:
no regret: fiets, mobiliteitsmanagement, verkeersmanagement basis en plus: openbaar vervoer 2008: startnotities A27/A1 en A28 (beide ter visie) 2008: startnotities Hoevelaken en Ring Utrecht (5-12 ter visie)

11 Startnotitie A1/A27

12 Startnotitie A28

13 Doorkijk naar 2009 Behandeling in raden en staten tot 15 feb 2009 over no regret en basismaatregelen van de regio Samen studeren op voorkeursalternatieven planstudies Ring en Hoevelaken, gericht op juni 2009 Bepalen aanvullende maatregelen om bereikbaarheidsdoelstellingen te realiseren (onderliggend wegennet), gericht op juni 2009 Behandeling in raden en staten; september - oktober 2009

14


Download ppt "Inhoud Presentatie Aanleiding Verder Organisatie en fasen"

Verwante presentaties


Ads door Google