De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Examenresultaten: wat nu?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Examenresultaten: wat nu?"— Transcript van de presentatie:

1 Examenresultaten: wat nu?
september 2013

2 Examenresultaten sept 2013: wat nu?
Inhoud van deze presentatie: Eindresultaten september 2013: waar? (p 3) Toleranties: hoe en wanneer inzetten? (p 11) Bindend studieadvies voor starters: wat? (p 19) Weigering tot inschrijving in ‘13-’14: wat nu? (p 28) Heroriënteren: waarom, waar en hoe? (p 34) Herinschrijving en start nieuwe academiejaar (p 36)

3 1. Eindresultaten september 2013
Vragen? Resultaten: waar in mijn studievoortgangsdossier? Eindresultaat na tweede zit: wat nu? Toleranties inzetten: waar en hoe? Scenario’s en aanpak volgend academiejaar: mogelijkheden voor ondersteuning en begeleiding? Antwoorden?

4 1. Je resultaten: vindplaats
Studievoortgangsdossier (stvd) via mailtje Datum en tijdstip: zie FEB studentenportaal ! OPM: mogelijk tot vier uur verschil tussen vrijgave eerste en laatste resultaten in een opleiding => vrijgave gebeurt niet alfabetisch, maar lukraak Wacht op de individuele mail met bevestiging van de vrijgave van jouw resultaten alvorens naar je stvd te gaan

5 1. Je resultaten: mailtje
Beste student, Je kan je studievoortgangsdossier, met inbegrip van je examenresultaten, voor <TITEL> raadplegen via de link naar . In je studievoortgangsdossier vind je naast informatie over je studievoortgang en de beroepsmogelijkheden ook de contactgegevens van je studietrajectbegeleider en je tolerantiedossier terug. Wanneer je toleranties mag aanvragen, heb je hiervoor 15 kalenderdagen de tijd vanaf de dag nadat je examenresultaten in K.U.Loket verschenen zijn. Met vriendelijke groeten, Je examenverantwoordelijke. PS: Zodra je kan herinschrijven ontvang je een mail om dit online te doen. Wie in de eerste zittijd geslaagd is, krijgt deze mail in juli. Alle anderen na de septemberzittijd. Reageer meteen! ! Deze mail krijg je tegelijk met de vrijgave van je resultaten

6 1. Je resultaten: overige info
Welke info bevat je studievoortgangsdossier nog meer? - Je voorlopige percentage in de opleiding (berekend sinds ) - Je CSE binnen de opleiding: cumulatieve studie-efficiëntie (‘rendement’ sinds ) = (totaal aantal stp credits / totaal aantal stp ooit opgenomen in het ISP van deze opleiding) - Resterend tolerantiekrediet - Of en welke toleranties je kunt inzetten - Eventueel (risico op) ‘weigering tot herinschrijving’ - Voor starters: eventueel een ‘bindend studieadvies’ - Voorzitter en secretaris van je examencommissie - Gegevens van je studietrajectbegeleider - Beroepsmogelijkheden - Schematisch overzicht van je reeds geboekte studievoortgang

7 1. Je resultaten: studievoortgangsdossier
Overzichtsscherm: - keuze tussen examenperiodes per opleiding: klik op “detail” - (indicatief) diplomaruimtepercentage na elke examenperiode - cumulatieve studie-efficiëntie (CSE) na elke examenperiode Naam + Nummer Student Detail per examenperiode K.U.Loket: overzichtsscherm in het studievoortgangsdossier Per opleiding kan je een bepaalde examenperiode in een bepaald academiejaar aanklikken via ‘detail’ Achter elke examenperiode staat je voorlopig behaalde percentage in de opleiding vermeld - afgeronde academiejaren van voor de invoering van de diplomaruimte niet meegerekend.  CSE na elke examenperiode Studievoortgangs-dossier Opleiding Diplomaruimtepercentage CSE

8 1. Je resultaten: studievoortgangsdossier
Tabblad ‘Mijn resultaten’ Resulaten per OPO en ‘situering’ van dat resultaat: categorieën A/B/C/D BR = beste resultaat (indien septemberresultaat lager was) Tabblad Mijn resultaten 4. Mijn resultaten Opm: situering van het resultaat = je kunt op de letter achter het resultaat klikken om na te gaan waar je resultaat zich situeert ten opzichte van de overige resultaten (van je medestudenten) voor hetzelfde OPO. BR = ‘beste resultaat’. Als je in de examenperiode van september onverhoopt een nog lager resultaat behaalt dan in januari of juni, blijft het betere resultaat behouden en kan je er – indien mogelijk – een tolerantie voor inzetten. - OER art 155: Aan de studenten wordt de mogelijkheid geboden kennis te nemen van veralgemeende examenresultaten van de voor hen relevante studentgroep, ter situering van hun resultaten op de opleidingsonderdelen waarover zij in het betrokken academiejaar examen aflegden. Daartoe wordt op het einde van het academiejaar een code meegedeeld overeenkomstig de ECTS-richtlijnen : - A voor de beste 10% - B voor de volgende 25% - C voor de volgende 30% - D voor de volgende 25% - E voor de volgende 10%. Situering ten opzichte van overige studenten

9 1. Eindresultaten na 2de zit
Je bent geslaagd als ‘afstuderende student’ OF je bent voor alle opleidingsonderdelen (OPO’s) geslaagd: → Proficiat. Alle behaalde resultaten zijn definitief vastgelegd! Je bent niet geslaagd als ‘afstuderende student’ OF je bent niet voor alle OPO’s geslaagd: → OF Je kan toleranties inzetten in je tolerantiedossier omdat je cumulatieve studie-efficiëntie minstens 50% bedraagt. Je moet een keuze maken in je tolerantiedossier uiterlijk 15 dagen na bekendmaking van de resultaten. → OF je kan geen toleranties inzetten wegens te weinig cumulatieve studie-efficiëntie en meerdere (zware onvoldoendes): Is deze opleiding wel iets voor mij? Moet ik iets anders overwegen? Doe ik verder en pak ik mijn studies voortaan anders aan?

10 2. Toleranties in 2013: wat? Vragen?
Welke zijn de tolerantieregels en -criteria? Toleranties: waar in mijn studievoortgangsdossier? Hoe toleranties inzetten: wat doen in juni, wat in september? Indien niet geslaagd/tekorten: ‘Beste resultaat telt in tweede zit’? Voorbeeld van een tolerantiedossier? Antwoorden?

11 2. Toleranties in de diplomaruimte
Einde van elk academiejaar: toleranties inzetten? Pas op einde van de opleiding: Geslaagd? Tolerantie geldt enkel in bachelors en schakelprogramma’s! Geen toleranties in de masters! BACHELOR (180stp) Studiefase 1 Studiefase 2 Studiefase 3

12 2. Tolerantie: criteria 8/20 of 9/20 kan behouden worden naast een vak van x studiepunten op voorwaarde: Voldoende tolerantiekrediet = naast maximum 10% van (totaal op te nemen studiepunten in jouw programma) (vb. naast 18 studiepunten in bacheloropleiding van 180 stp) Minimum 50% ‘totaal rendement’ of cumulatieve studie- efficiëntie (CSE) CSE = aantal studiepunten waarvoor credit totaal ooit opgenomen studiept in ISP

13 2. Tolerantie inzetten: betekenis?
Vb. ‘Markten en prijzen (6 stp) = 8/20 Tolerantiekrediet inzetten = “ik zet 6 studiepunten van mijn krediet in om de behaalde 8/20 als definitieve score te kunnen behouden. Op die manier moet/kan ik het vak niet hernemen in een volgend academiejaar” Opmerking: Een behaalde 8/20 of 9/20 maakt geen verschil voor het inzetten van je tolerantiekrediet!

14 Tekort in juni? beste resultaat telt!
Voor vakken met een behaald tekort in juni, wordt het beste resultaat binnen het academiejaar behouden en in rekening gebracht voor de percentageberekening, op voorwaarde dat je in juni nog geen tolerantiekrediet inzette (in dat geval blijft tekort je definitief resultaat) Voorbeeld 1: In januari scoort Sofie een 8/20 voor “Markten en prijzen”. Ze besluit om in september opnieuw examen af te leggen. In september scoort ze 6/20. Haar definitieve resultaat voor dit academiejaar is 8/20  als Sofie voldoende tolerantiekrediet heeft en haar cumulatieve studie-efficiëntie hoger ligt dan 50 %, kan ze hiervoor een tolerantie inzetten.

15 2. Toleranties: stvd Voorbeeld tabblad ‘Tolerantie’ (= tolerantiedossier) Tabblad Tolerantie Recht op toleranties? => CSE Tolerantie-krediet [!] = waarschuwing (mogelijke) weigering herinschrijving 5. Toleranties Recht op toleranties?: uitleg over algemene voorwaarden + weergave CSE van de student - Volledig tolerantiekrediet ≠ bruikbaar tolerantiekrediet (starters mogen in hun eerste fase slechts 12 sp van de 18 sp aan tolerantiekrediet inzetten) . Ze hebben dus maximum 12 sp aan op dat moment bruikbaar tolerantiekrediet.

16 2. Toleranties: stvd Voorbeeld tabblad ‘Tolerantie’ = tolerantiedossier  uitleg symbolen Groen bolletje = geslaagd Rood bolletje = geen tolerantie mogelijk Geel driehoekje = tolerantie mogelijk Sterretje / toverstafje? = uitzonderlijk tolerantie mogelijk / (uitzonderlijk) tolerantie mogelijk zonder verlies tolerantiekrediet 5. Tolerantie – voorbeeld van popup Tekst voor bisstudent die in januari/juni/september weer niet geslaagd was voor het bis-opo: Beste student, Je bent dit academiejaar voor een tweede keer ingeschreven voor [OPO]. Voor dit opleidingsonderdeel ben je opnieuw niet geslaagd. Een derde maal inschrijven voor eenzelfde opleidingsonderdeel is enkel toegestaan wanneer je cumulatieve studie-efficiëntie ten minste 50 % bedraagt. Indien je na de examenperiode van september nog steeds niet geslaagd bent voor dit opleidingsonderdeel en je cumulatieve studie-efficiëntie niet ten minste 50 % bedraagt, zul je volgend academiejaar niet meer mogen inschrijven voor volgende opleiding(en): OPM: Gele uitroeptekens verschijnen voor álle studenten die voor eenzelfde OPO twee maal geen credit behaalden (ze staan los van het principe van het bindend studieadvies dat enkel aan starters in een bachelor wordt gegeven)

17 2.Toleranties: wat doen in september?
Ik weet zeker voor welk opleidingsonderdeel ik een tolerantie wil inzetten  Tolerantie zo snel mogelijk definitief opslaan, zodat je herinschrijving kan opgestart worden. Ik weet nog niet zeker of ik een tolerantie wil inzetten  Je hebt 15 kalenderdagen de tijd om een beslissing te nemen. Toleranties die je enkel voorlopig opslaat, worden na die 15 kalenderdagen beschouwd als definitief ingezette toleranties. Ik weet zeker dat ik geen tolerantie inzet  Zo snel mogelijk je toleranties verwerpen en je tolerantiedossier definitief opslaan. Je herinschrijving wordt opgestart. Je moet de verplichte opleidingsonderdelen waarvoor je niet slaagde, opnieuw opnemen in Keuzevakken moet je niet verplicht opnieuw kiezen. OPGELET: een definitief opgeslagen tolerantie (toegekend of verworpen) is definitief, je kan hier niet meer op terugkomen!! Toleranties die na de septemberzittijd enkel voorlopig werden opgeslagen, worden aanzien als definitief opgeslagen toleranties na het verstrijken van de deadline (15 KD). Een student die na het verstrijken van de deadline niets met zijn tolerantiedossier heeft gedaan (dus ook geen toleranties voorlopig heeft opgeslagen), zal geen toleranties meer kunnen inzetten. Het tolerantiedossier wordt afgesloten.

18 3. Bindend studie-advies sept 2013: wat?
Vragen? Voor wie geldt een bindend studie-advies? Wat zegt dit advies? Waar vind ik dit in mijn studievoortgangsdossier? Is dit een definitief advies? Vanaf wanneer is dit advies eigenlijk bepalend voor mij, wanneer mag ik niet meer inschrijven? Voorbeeld van een bindend studieadvies? Antwoorden?

19 3. Bindend Studieadvies Voor wie?
Studenten in een bacheloropleiding die Nog meer dan 120 studiepunten verwijderd van het behalen van het diploma (‘starter’) en CSE < 50 % behalen. Bindend advies: wat betekent dit? Een student-starter die eerste keer inschreef in : Na afloop van het volgend academiejaar moet je CSE binnen dezelfde opleiding ten minste 50 % bedragen. Haal je dit niet, dan mag je 1 academiejaar niet meer inschrijven aan de KU Leuven. Een bisstudent-starter die tweede keer inschreef in dezelfde opleiding in : bij CSE<50% is het bindend studieadvies van kracht = 1 jaar niet inschrijven aan de KUL

20 3. Bindend Studieadvies in studievoortgangsdossier

21 3. Bindend Studieadvies: voorbeeld 1
Jason is in voor het eerst als starter bachelor HIR ingeschreven In januari behaalde hij volgende scores: Markten en prijzen (6 stp): 8/20 (6pt) Accountancy (6 stp): 9/20 (6pt) Hogere wiskunde I (6 stp): 5/20 (6pt) Grondsl vd beleidsinformatica (6 stp): 12/20 (6pt) (24pt) (jan) In januari is cumulatieve studie-efficiëntie: (6pt/ 24pt) = 25 %. In januari kreeg Jason een niet-bindend studieadvies.

22 3. Bindend Studieadvies: voorbeeld 1
In juni behaalde Jason volgende scores: Marketing : 12/20 (6pt) Hogere wiskunde II : 4/20 (6pt) De globale economie: 9/20 (6pt) Inl tot het economisch recht: 11/20 (6pt) Bank- en financiewezen: 13/20 (6pt) Frans I: /20 (3pt) Engels I: 9/20 (3pt) 36 pt (juni) In juni is zijn cumulatieve studie-efficiëntie: 6pt (jan) + 18pt (juni) / 60 pt (jan+juni) = 24/60 = 40 %. In juni krijgt Jason een bindend studieadvies van de examencommissie = “ Je moet tegen het einde van een CSE van ten minste 50 % halen voor deze opleiding, anders mag je niet inschrijven aan de KUL in ”. Jason heeft nog de septemberzittijd voor de boeg om dit advies om te buigen

23 3. Bindend Studieadvies: voorbeeld 1
Jason besluit om in september 2013 aan alle examens mee te doen. Hij haalt hierbij volgende scores: Markten en prijzen (6 stp): 10/20 (6pt) Accountancy (6 stp): 11/20 (6pt) Hogere wiskunde I (6 stp): 10/20 (6pt) Hogere wiskunde II : 9/20 (6pt) De globale economie: 9/20 (6pt) Frans I: 14/20 (3pt) Engels I: 11/20 (3pt) 36pt (september) Na de septemberzittijd wordt zijn CSE als volgt berekend: 6pt (jan) + 18pt (juni) + 24pt (sept) / 60 (hele academiejaar) = 48/60 = 80 %. Jason heeft in september al aan de bindende voorwaarde voldaan. Zijn bindend studieadvies vervalt.

24 3. Bindend Studieadvies: voorbeeld 2
Bert is in voor het eerst als starter bachelor TEW ingeschreven In januari behaalde hij volgende scores: Markten en prijzen (6 stp): 7/20 (6pt) Accountancy (6 stp): 7/20 (6pt) Psychologie (6 stp): 12/20 (6pt) Inl tot het economisch recht: 11/20 (6pt) (24pt) (jan) In januari is cumulatieve studie-efficiëntie: (12/ 24pt) = 50 %. In januari kreeg Bert een (voorlopig) niet-bindend studieadvies, omdat zijn CSE <60% is.

25 3. Bindend Studieadvies: voorbeeld 2
In juni behaalde Bert volgende scores: De globale economie: 12/20 (6pt) Wiskunde voor economen: 4/20 (6pt) Grondsl vd beleidsinformatica 8/20 (6pt) Bank- en financiewezen: niet afgelegd (6pt) Marketing 9/20 (6pt) Frans I: /20 (3pt) Engels I: 9/20 (3pt) 36 pt (juni) In juni is zijn cumulatieve studie-efficiëntie: 12pt (jan) + 6pt (juni) / 24 pt (jan) + 36 pt (juni) = 18/60 = 30 %. In juni 2013 krijgt Bert een bindend studieadvies van de examencommissie = “ Je moet tegen het einde van een CSE van ten minste 50 % halen voor deze opleiding, anders mag je niet inschrijven aan de KUL in ”. Bert heeft nog de septemberzittijd voor de boeg om dit advies om te buigen

26 3. Bindend Studieadvies: voorbeeld 2
Bert besluit om in september alle examens mee te doen. Hij haalt hierbij volgende scores: Markten en prijzen: 9/20 (6pt) Accountancy: 9/20 (6pt) Wiskunde voor economen: 8/20 (6pt) Grondsl vd beleidsinformatica: 9/20 (6pt) Bank en financiewezen 9/20 (6pt) Marketing: 9/20 (6pt) Frans I: 10/20 (3pt) Engels I: 11/20 (3pt) 42pt (september) Na de septemberzittijd wordt zijn CSE als volgt berekend: 12pt (jan) + 6pt (juni) + 6pt (sept) / 60 = 24/60 = 40 %. Het bindend studieadvies wordt in september bevestigd. Bert moet op het einde van een CSE van ten minste 50 % halen binnen bachelor TEW, anders zal hij niet opnieuw mogen inschrijven aan de KU Leuven in

27 4. Weigering tot herinschrijving in ‘13-’14: wanneer?
Vragen? Wanneer kan een bisser ‘12-’13 (student die vak herneemt) in opleiding X niet meer inschrijven in ? Slaat de voorwaarde op een inschrijving voor een opleidingsonderdeel of de opleiding? Geldt deze regel voor alle studenten? Hoelang duurt deze weigering? Wat zijn mijn opties? Antwoorden?

28 4. Weigering tot 3de inschrijving: wanneer?
Als je al 2 academiejaren (‘11-’12 en ’12-’13) niet geslaagd bent voor een zelfde opleidingsonderdeel, moet je een cumulatieve studie- efficiëntie van ten minste 50 % kunnen voorleggen. Ligt je CSE lager, dan mag je gedurende één academiejaar (‘13-’14) niet inschrijven voor: Het opleidingsonderdeel. De opleiding waarvoor je nu bent ingeschreven. Alle opleidingen waar het opleidingsonderdeel in voorkomt. Alle vervolgopleidingen Dit is een KUL-voortgangsmaatregel die strikt wordt toegepast en bedoeld is om studenten tijdig te doen heroriënteren!

29 4. Weigering in studievoortgangsdossier
Tabblad ‘Weigering?’ (nieuw!) Info over eventuele weigering tot herinschrijving voor OPO’s en alle opleidingen waarin dat OPO voorkomt. Naam + Nummer Student Tabblad Weigering? 2. Weigering? Per OPO waarvoor niet meer mag heringeschreven worden staan alle opleidingen opgesomd die eveneens van inschrijving uitgesloten zijn. Opm: het gaat om OPO’s van studenten die geen credit behaalden na bissen of trissen voor een OPO. Veroorzakend OPO Opleidingen waarop weigering van toepassing is

30 Studievoortgangsdossier
Voorbeeld tabblad ‘Tolerantie’ = tolerantiedossier  popup na aanklikken [!] = ‘mogelijke weigering herinschrijving’ bv: reeds 2x voor hetzelfde opo niet geslaagd OF: in september slagen/tolerantie inzetten OF: in september CSE van minstens 50% hebben om in opleidingen met het tris-opo te kunnen (her)inschrijven 5. Tolerantie – voorbeeld van popup Tekst voor bisstudent die in januari/juni/september weer niet geslaagd was voor het bis-opo: Beste student, Je bent dit academiejaar voor een tweede keer ingeschreven voor [OPO]. Voor dit opleidingsonderdeel ben je opnieuw niet geslaagd. Een derde maal inschrijven voor eenzelfde opleidingsonderdeel is enkel toegestaan wanneer je cumulatieve studie-efficiëntie ten minste 50 % bedraagt. Indien je na de examenperiode van september nog steeds niet geslaagd bent voor dit opleidingsonderdeel en je cumulatieve studie-efficiëntie niet ten minste 50 % bedraagt, zul je volgend academiejaar niet meer mogen inschrijven voor volgende opleiding(en):

31 4. Weigering tot 4de inschrijving: wanneer?
Als je al 3 academiejaren (‘10-’11, ‘11-’12, ’12-’13) niet geslaagd bent voor een zelfde opleidingsonderdeel, mag je gedurende 5 academiejaren niet inschrijven voor: Het opleidingsonderdeel. De opleiding waarvoor je nu bent ingeschreven. Alle opleidingen waar het opleidingsonderdeel in voorkomt. Alle vervolgopleidingen Dit is een KUL-voortgangsmaatregel die strikt wordt toegepast en bedoeld is om studenten absoluut te doen heroriënteren!

32 4. Weigering: en nu? Bereid een heroriëntering voor
De weigerings-maatregelen zijn KUL-voortgangsmaatregels die strikt worden toegepast en bedoeld zijn om studenten tijdig te doen heroriënteren! De faculteit kan in geen geval op eigen initiatief hierin tussenkomen of deze regel overrulen! Indien je omwille van niet-studiegerelateerde factoren (vb. lange tijd ziekenhuisopname, problematische thuissituatie, …) specifieke omstandigheden wil inroepen, kan je binnen de 5 kalenderdagen via mail een dossier bezorgen aan de directeur van de centrale Studentenadministratie: Consulteer de info en procedures beschreven in het onderwijsreglement ( onder ‘5.5 Maatregelen van studievoortgang (art. 80, 81, 82, 95)’ vooraleer/om dit dossier samen te stellen! Bereid een heroriëntering voor

33 5. Heroriënteren: waarom?
Vrijwillig - behaal je veel en zware onvoldoendes? - voel je je niet thuis in je opleiding? - heb je het idee dat je je niet meer kunt motiveren? - heb je heel hard gestudeerd en toch slechte resultaten? - heb je dit jaar als starter een bindend studieadvies gekregen? 2. Verplicht - wegens uitvoering bindend studieadvies van vorig jaar  één jaar geen inschrijving aan hele KU Leuven - wegens twee jaar niet geslaagd voor hetzelfde opo  één jaar geen inschrijving in opleidingen met dat opo (tenzij CSE ≥ 50%: derde en laatste kans) - wegens drie jaar niet geslaagd voor hetzelfde opo  vijf jaar geen inschrijving in opleidingen met dat opo

34 5. Heroriënteren: waar en hoe?
Info? Heroriënteren of stopzetten van studies: gevolgen Heroriënteren binnen FEB (overgangen, vrijstellingen, …): Heroriënteren buiten FEB (opleidingen, contactpersonen, vrijstellingen): Gesprek? CONTACTEER je ombuds als studietrajectbegeleider. Wie is mijn ombuds? : Laat je bijstaan door de Dienst Studieadvies voor: - bijsturing van je studiemethode en –planning - info over andere opleidingen, een studiekeuzegesprek

35 6. Herinschrijven in ‘13-’14: wanneer en hoe?
Vragen? Vanaf wanneer kan ik herinschrijven? Hoe en wanneer stel ik mijn ISP voor samen? Hoe hou ik rekening met de vervroegde examenplanning? FAQs van mijn opleiding? Antwoorden? Hot item! Startpagina nieuw academiejaar (ook via homepage FEB)

36 Websites : check! (Toleranties, bindend studieadvies, overgangen, vrijstellingen, aanbod dienst studieadvies, …) Heroriënteren of stopzetten van studies: gevolgen Leerkrediet Opleidingsaanbod (KU Leuven) (Vlaanderen) (Vlaanderen) Hot item! Startpagina nieuw academiejaar Op heel wat van je vragen vind je misschien wel een antwoord op een van deze websites. Bekijk deze eerst vooral je naar je STB’er stapt. Dit zijn een aantal algemene pagina’s. Pagina Heroriënteren: geeft een duidelijk overzicht van de gevolgen van stoppen of heroriënteren, al dan niet uitschrijven etc voor leerkrediet, studietoelage en kinderbijslag Pagina Diplomaruimte: geeft antwoord op heel wat vragen over CSE, tolerantiekrediet, welke regels gelden precies, hoe wordt dit allemaal berekend in dit overgangsjaar, …. Leerkrediet: uitleg over wat leerkrediet is, hoe het berekend wordt, en link naar pagina Studentenportaal waar elke student zelf de stand van zijn leerkrediet kan raadplegen Opleidingsaanbod: een algemene pagina + de K.U.Leuven pagina om via zoektermen op zoek te gaan naar andere opleidingen in Vlaanderen Hogeronderwijsregister.be is meer de officiële databank Studiekiezer.be is meer opgemaakt vanuit standpunt van de kiezende student. Studentenvoorzieningen: op deze pagina vind je verder links naar alle diensten van Studentenvoorzieningen: Studieadvies, Sociale Dienst, Medisch en Psychotherapeutisch centrum, Cel Studeren met een functiebeperking, Jobdienst, Huisvestingsdienst, ….


Download ppt "Examenresultaten: wat nu?"

Verwante presentaties


Ads door Google