De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aanbodgerichte arbeidsbemiddeling

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aanbodgerichte arbeidsbemiddeling"— Transcript van de presentatie:

1 Aanbodgerichte arbeidsbemiddeling
Bij aanbodgerichte arbeidsbemiddeling is de (her)oriëntatie van de kandidaat op de arbeidsmarkt het vertrekpunt in de procedure. Organisaties die op deze manier werken: outplacementbureau re-integratiebureau mobiliteitsbureau UWV WERKbedrijf

2 Outplacementbureau Doelstelling:
Het voor rekening van een werkgever opvangen, begeleiden en adviseren van werknemers die om welke reden dan ook een andere passende werkkring of toekomstbestemming moeten vinden. Heeft meestal geen vrijwillige aanleiding. Is gericht op herplaatsing bij andere werkgever.

3 Outplacementtraject Begeleidingsfasen tijdens outplacement:
Het verleden loslaten en de blik op de toekomst richten. Inzicht in persoonlijke kwaliteiten. Inzicht in mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Opstellen persoonlijk marktplan. Ontwikkelen sollicitatievaardigheden.

4 Mobiliteitsbureau Doelstelling:
Ondersteuning van medewerkers in de heroriëntatie op hun loopbaan. Aanleiding kan zowel vrijwillig als onvrijwillig zijn. Is gericht op herplaatsing binnen of buiten de eigen organisatie.

5 Mobiliteitstraject Bij een vrijwillige aanleiding:
Begeleiding in de vorm van gesprekken met coach of loopbaanadviseur. In een aantal gesprekken wordt de werkgerelateerde coachvraag onderzocht. De coach vervult hierbij een luisterende, reflecterende rol. Bij een onvrijwillige aanleiding: Begeleiding hetzelfde als bij outplacement.

6 UWV WERKbedrijf Doelstellingen:
Ondersteuning van werkzoekenden bij zoektocht naar passende baan. Verstrekking van uitkeringen aan werklozen. Re-integratie in het arbeidsproces. Ook verleent UWV WERKbedrijf: ontslag- en tewerkstellingsvergunningen cijfers over de arbeidsmarkt

7 Begeleiding UWV WERKbedrijf
Intensiteit begeleiding hangt af van de doelgroep en de afstand tot de arbeidsmarkt. Kleine afstand tot arbeidsmarkt: Werkzoekende en werkcoach verkennen mogelijkheden arbeidsmarkt ( Grote afstand tot arbeidsmarkt: Werkzoekende heeft baat bij intensieve begeleiding in de vorm van een re-integratietraject.

8 Re-integratiebureau Doelstelling:
Terugkeer van individuen naar de arbeids-markt. Re-integratie kan plaatsvinden vanuit een dienstbetrekking of een uitkeringssituatie. Opdrachtgever in het re-integratietraject: UWV WERKbedrijf of gemeente bij uitkeringsgerechtigden en nuggers. Werkgever bij zieke medewerkers in loondienst.

9 Re-integratietraject
Vanuit een dienstbetrekking: Medewerker wordt uitgenodigd voor een gesprek met de arboarts. De arboarts onderzoekt of en binnen welke termijn terugkeer in de huidige functie mogelijk is. Bevindingen en te ondernemen acties worden vastgelegd in re-integratieverslag. Vanuit een uitkering en bij nuggers: Methodiek komt aan bod in hoofdstuk 4.

10


Download ppt "Aanbodgerichte arbeidsbemiddeling"

Verwante presentaties


Ads door Google