De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Strategische doelen van het hbo en de arbeidsmarkt Kees Zandvliet SEOR Erasmus School of Economics Presentatie voor de themabijeenkomst ‘Nieuw licht op.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Strategische doelen van het hbo en de arbeidsmarkt Kees Zandvliet SEOR Erasmus School of Economics Presentatie voor de themabijeenkomst ‘Nieuw licht op."— Transcript van de presentatie:

1 Strategische doelen van het hbo en de arbeidsmarkt Kees Zandvliet SEOR Erasmus School of Economics Presentatie voor de themabijeenkomst ‘Nieuw licht op de zaak’, georganiseerd door Zestor, 3 november 2009

2 Inhoud Strategische doelen Gevolgen hbo arbeidsmarkt – kwantitatief Gevolgen hbo arbeidsmarkt - kwalitatief –Thema leeftijd –Thema professionalisering –Thema flexibiliteit –Thema diversiteit –Thema employability Beleidsrichtingen

3 Strategische doelen Groei aantal studenten Kennisuitwisseling met o.m. bedrijven en versterking onderzoeksfunctie (lectoraten) Professionalisering hbo-medewerkers –Meer docenten met masteropleiding –Meer gepromoveerde docenten –Meer betrokkenheid bij onderzoek –Betere onderwijskwaliteit

4 Arbeidsmarkt: kwantitatief Economische crisis Effect crisis op de arbeidsmarkt is tijdelijk Op korte termijn wervingsmogelijkheden Demografie Mogelijk binnen enkele jaren alweer verkrapping door demografische ontwikkeling Vervangingsvraag bepaalt voornamelijk wervingsbehoefte Dus zelfs wervingsproblemen als groei aantal studenten lager uitvalt Arbeidsmarkt algemeen Verkrapping zal leiden tot loonstijging en dus verdere financiële druk Verschillen per beroepsrichting (faculteit) en regio (instelling) Mogelijke druk op bereiken kwantitatieve doelstellingen professionalisering

5 Arbeidsmarkt: kwalitatief Samenhangende thema’s : –Oudere werknemer –Professionalisering –Flexibiliteit –Diversiteit Betekenis employability

6 Arbeidsmarkt: kwalitatief Thema oudere werknemer –Noodzaak behoud en langer doorwerken oudere medewerkers (voorkomen uitstroom) –Beperkte mogelijkheden professionalisering bij (groeiende groep) oudere docenten –Beperkt mogelijkheden tot realisatie strategische doelen –Door actiever personeelsbeleid moet verstarring bij de komende generaties ouderen voorkomen worden (employability - preventief)

7 Arbeidsmarkt: kwalitatief Thema professionalisering (onderzoek, masters, lectoren) –Mogelijkheden oudere docenten (onderzoek, postinitiële onderwijsactiviteiten) –Mogelijkheden promotie tijdens loopbaan? –Aantrekkelijkheid hbo voor gepromoveerden?

8 Arbeidsmarkt: kwalitatief Thema flexibiliteit Voor- en nadelen extern en flexibel personeel Huidige omvang flexibele schil te groot? Behoud nieuw ingestroomd personeel Betekenis verschilt per functie(groep) Verhoging interne mobiliteit/employability levert ook flexibiliteit en past in instellingsbrede ontwikkeling Instellingsbrede ontwikkeling professionaliteit –Voordeel flexibel: specialistische kennis tijdelijk inhuren –Nadeel flexibel: kennisdiffusie onvoldoende en beperkte loyaliteit

9 Arbeidsmarkt: kwalitatief Thema diversiteit –Nieuw aanbod (kwantitatieve betekenis) –Aansluiten op profiel studenten –Aandacht voor behoud nieuw ingestroomd personeel (employability) –Maatschappelijke verantwoording: Toekomstige docenten (lerarenopleidingen)

10 Beleidsrichtingen Behoud huidige oudere werknemers Voortzetting beleid gericht op niveauverhoging Personeelsbeleid: voorkomen verstarring bij nieuwe generaties oudere werknemers Bij nieuwe instroom voorrang voor: –Gepromoveerden –Allochtonen Nieuwe instroom beter binden Aandacht voor aandeel ‘flexibel’ Concurrerende arbeidsvoorwaarden ook in de toekomst

11 Beleidsrichtingen Effectiviteit bestaand beleid?


Download ppt "Strategische doelen van het hbo en de arbeidsmarkt Kees Zandvliet SEOR Erasmus School of Economics Presentatie voor de themabijeenkomst ‘Nieuw licht op."

Verwante presentaties


Ads door Google