De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Missie: Calibris, adviseur voor praktijkleren, ondersteunt bedrijven binnen Zorg,Welzijn en Sport bij het hebben van voldoende en voldoende gekwalificeerd.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Missie: Calibris, adviseur voor praktijkleren, ondersteunt bedrijven binnen Zorg,Welzijn en Sport bij het hebben van voldoende en voldoende gekwalificeerd."— Transcript van de presentatie:

1 Missie: Calibris, adviseur voor praktijkleren, ondersteunt bedrijven binnen Zorg,Welzijn en Sport bij het hebben van voldoende en voldoende gekwalificeerd personeel.

2 Lokaal, regionaal en landelijk
Centrale overheid Brancheorganisaties Overlegorganen (Advies en O&I) Regionale instanties & overlegorganen (Advies en K&E) Lokale instanties Bedrijven en scholen LSA RSA BA K&E

3 Kwalitatieve informatie over de arbeidsmarkt
Nadruk op kwaliteit! Adviezen CMS Gunning: Versterken van contact tussen de KO partijen Aanvullingen in opleiding en bijscholing van competenties. Innovatie: Ontwikkelingen integrale kind Centra Ontwikkelen van combinatiefuncties Functiedifferentiatie: BSO/ Pedagogisch beleid

4 Kwantitatieve informatie over de arbeidsmarkt.
Op korte termijn geen grote personeelstekorten. Wel na inzet economisch herstel! Mobiliteitsvraagstukken als gevolg van regeringsmaatregelen? Inzetbaarheid PW4 als ped.medewerker?

5 Beschikbaarheid BPV en arbeidsmarkt relevantie

6 Arbeidsmarkt KO

7 Arbeidsmarkt KO SOO regio
Deeltijdfac tor : 0,62 FTE Leeftijd : 33,8 jaar Percentage 55+ : 7% Percentage 35- : 59% Percentage vrouwen : 95% Instroom rendement 232 PW 3 65% BOL 35% BBL 64% 64% Lnd 111 PW 4 83% BOL 17% BBL 58% 67% Lnd

8 Rol in overleg tussen stakeholders.
Branche KO: Kwaliteitsproces toetsen/waarderen/verbeteren. GGD: Voert de inspectie uit op de kwaliteit van het primaire proces van de Kinder- en gastouderopvang Roc’s: Geven de KD’s kwalitatief invulling. Eindverantwoordelijk voor de examinering. Calibris: Opsteller v/d KD’s, Ondersteuning in kwaliteit van het opleiden en de BPV.

9 Onderwerpen voor regionale samenwerking en overleg in de SOO Regio
Borging regionale samenwerking KO Leven lang leren, verbreding onderwijs Arbeidsmarkt: behoud van personeel Mobiliteit : van Welzijn naar Zorg? BSP: naast Zorg ook voor Welzijn !

10 Advies arbeidsmarkt: Producten, diensten voor bedrijven en scholen.
Afnemen van een scan strategisch opleiden. Uitwerken concept Integrale Kind Centra/ Brede scholen. Leven lang leren / aanvullingen op regulier onderwijs. Keurmerk voor externe Branche opleidingen? Versterken leerklimaat.

11 Discussievragen: Zijn de gegevens arbeidsmarkt herkenbaar?
Is er in de toekomst sprake van een mobiliteitsvraagstuk? Zijn er nog opleidingsmogelijkheden bij een krimpende markt? Wat is de inzetbaarheid van PW 4 KO?


Download ppt "Missie: Calibris, adviseur voor praktijkleren, ondersteunt bedrijven binnen Zorg,Welzijn en Sport bij het hebben van voldoende en voldoende gekwalificeerd."

Verwante presentaties


Ads door Google