De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatie-avond groep 8

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatie-avond groep 8"— Transcript van de presentatie:

1 Informatie-avond groep 8
Willem de Zwijger 12 september 2013

2 Programma van deze avond
Wat doen we in groep 8? CITO eindtoets Voortgezet Onderwijs, welke route? Adviesgesprekken Aanmelding Vragenronde Klassenmoeders sluiting

3 Groep 8, een bewogen jaar.. Ze zijn nu de oudsten!
Adviesgesprekken in november Schoolkamp 18 t/m 22 november CITO eindtoets 11, 12, 13 februari EHBO lessen vanaf januari Musical en het afscheid!

4 Speerpunten Groepshulpplannen (zelfde aanpak, maar andere organisatie)
Op het lesprogramma extra aandacht voor CITO Begrijpend Lezen, Technisch Lezen (RALFI) Studie Vaardigheden en werkwoordspelling Zaakvakken Aardrijkskunde, Geschiedenis en Biologie los naast Top Ondernemers op het rooster Andere invulling Kunstuur

5 Huiswerk e.d. Huiswerk, activiteiten, foto’s en verslagen van de kinderen vindt u op de website van de school Huiswerk bestaat uit een rekenblad en spellingblad per week. Daarnaast ook topo, toetsen leren voor Engels, Aardrijkskunde en Geschiedenis en extra oefenmateriaal Kijk ook op de website voor handige links!!

6 CITO-eindtoets Lezen Centraal Spellen Instituut Taal Toets- Rekenen
Informatie-verwerking Wereldoriëntatie Centraal Instituut Toets- Ontwikkeling

7 Cito-eindtoets Zorg dat uw kind goed uitgerust en ontspannen naar school komt! Vermijd “examenvrees”! Bij ziekte: thuisblijven! Data: 11,12,13 februari

8 Voortgezet Onderwijs: de route
Enkele afkortingen: VMBO = Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs HAVO = Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs VWO = Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs MBO = Middelbaar Beroeps Onderwijs HBO = Hoger Beroeps Onderwijs WO = Wetenschappelijk Onderwijs (universiteit)

9 Het Onderwijsgebouw

10 De CITO-score 500 – 520 Leerweg Ondersteunend onderwijs (LWOO)
520 – VMBO (basis- en kaderberoepsgericht) 533 – 539 VMBO (Gemengde en theoretische leerweg)/HAVO 539 – HAVO/VWO 545 – VWO/Gymnasium Let op: Scholen kunnen hier vanaf wijken!

11 LWOO Voor leerlingen met VMBO advies
Extra hulp bij grote achterstanden op spelling, begrijpend lezen, rekenen en technisch lezen Kan 1 tot 4 jaar ingezet worden op de VO school Verschillende toepassingen; kleinere klassen, meer begeleiding of juist bijles, huiswerkbegeleiding of trainingen

12 Het VMBO: Vier richtingen

13 Havo: vier profielen Keuze uit vier profielen: Cultuur en Maatschappij
Economie en Maatschappij Natuur en Techniek Natuur en Gezondheid

14 VWO Het VWO kent twee richtingen: Atheneum (Latijn als keuzevak)
Gymnasium (Latijn en Grieks als extra vak) Daarnaast bestaat er ook nog het zelfstandig Gymnasium, dat uiteraard maar één richting kent.

15 Biedt alle richtingen, op verschillende locaties, bijvoorbeeld LWOO op de locatie 5 meilaan en Vmbo-t, Havo/Vwo in Leiderdorp, Muzenlaan. Gymnasiumbrugklas, met Latijn Kunst en sport stroom Tweetalig onderwijs Spaans en Chinees als keuzevak Na drie jaar: naar Leiden Let op de open dagen!!

16 Biedt alle richtingen, op verschillende locaties:
Burggravenlaan (vmbo-t, havo, vwo-gym) Boerhaavelaan (vmbo, plusklas, lwoo) Mariënpoelstraat (gymnasium, atheneum en havo)

17 Biedt alle richtingen op verschillende locaties.
Kagerstraat: Kunstklas en Scienceklas (VWO, HAVO/VWO en VMBO T Leonardo: Sportklas en Dansklas ( VWO, HAVO/VWO, VMBO/HAVO en VMBOT Lammenschanspark: Sportklas en kunstklas (VMBO T, VMBO K, VMBO B en LWOO) Sumatrastraat: VMBO B/K en LWOO

18 Eén richting, géén brugjaar score 542: met VWO advies
Leiden Eén richting, géén brugjaar score 542: met VWO advies score 544: met HAVO/VWO advies

19 Wellant college “Groene Delta”
Oegstgeest of Rijnsburg Voor een “groene” beroepsopleiding VMBO Score 525

20 Dus strengere toelating English stream, TTO
Oegstgeest Alleen HAVO/VWO Dus strengere toelating English stream, TTO

21 Locatie Duinzigt : VMBOT en HAVO mogelijkheid 5 jarige VMBO T
Minimale score 528 Bij een score van 525 of lager vindt er een drempelonderzoek plaats

22 Vrije school voor voortgezet onderwijs voor LWOO, VMBO-T, HAVO en VWO
praktische stroom voor leerlingen die gemotiveerd zijn voor het vrije school onderwijs maar VMBO-T niet halen Veel aandacht voor kunst en creatieve vakken Werken vanuit de “hoofd, hart en handen” filosofie

23 Adviesgesprekken November, bij het eerste rapport
(dus voor de CITO toets!!) U krijgt een adviesblad van ons die moet worden ingeleverd bij de aanmelding. Bij problemen: tweede afspraak

24 Aanmelding: Eerst: Bezoek de informatie-avonden!
Kinderen gaan de kijkdagen bezoeken Kijk op internet : Kwaliteitskaart Voorlopige aanmelding doen bij 1 school Na de cito-uitslag (rond 1 maart): definitieve aanmelding (cito wordt indien nodig met u besproken op school, u krijgt een kopie mee) Procedure m.b.t. aanmelding kan per school verschillen Voor 15 maart moet de aanmelding voltooid zijn

25 Vragenronde

26 Brenda Krom en Karin Bank
Klassenouders Brenda Krom en Karin Bank Zij helpen de leerkracht en de klas bij: - Assisteren bij organisatorische taken - Betrekken van andere ouders bij activiteiten: * Regelen hulpouders * Assisteren bij klassenactiviteiten * Aandacht besteden aan het wel en wee in de groep in overleg met de leerkracht

27 Einde presentatie Veel wijsheid bij het maken van uw keuze.
Wel thuis en tot ziens! Fréderique


Download ppt "Informatie-avond groep 8"

Verwante presentaties


Ads door Google