De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatie-avond Voortgezet Onderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatie-avond Voortgezet Onderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 Informatie-avond Voortgezet Onderwijs
Welkom op ‘t Bolwerk 11 november 2013

2 Programma van deze avond
De CITO toets en het advies VMBO HAVO VWO Zorgleerlingen Kiezen en aanmelden Scholen Vragenronde

3 De CITO toets Entreetoets groep 7: Geeft inzicht in vaardigheden
Geeft een verwachte CITO score Voorlopig advies Eindtoets groep 8: Twee versies Geeft eindscore Vóór de eindtoets definitief advies Lezen Spellen Taal Rekenen Informatie-verwerking (Wereldoriëntatie)

4 CITO-eindtoets Zorg dat uw kind goed uitgerust en ontspannen naar school komt! Vermijd “examenvrees”! Bij ziekte: Thuisblijven! Data: 11, 12 en 13 februari 2014 

5 De CITO-score 500 – 520 Praktijk Onderwijs
521 – VMBO (basis- en kaderberoepsgericht) 532 – VMBO (gemengde en theoretische leerweg) 536 – VMBO (theoretische leerweg)/HAVO 539 – HAVO/VWO 545 – VWO/Gymnasium Let op: Scholen kunnen hier vanaf wijken!

6 Voortgezet Onderwijs Enkele afkortingen:
VMBO= Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs HAVO= Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs VWO= Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs MBO= Middelbaar Beroeps Onderwijs HBO = Hoger Beroeps Onderwijs WO = Wetenschappelijk Onderwijs (universiteit)

7 Het Onderwijsgebouw Basisonderwijs VMBO 1 basisvorming 2 basisvorming
3 beroepsvorming 4 beroepsvorming MBO HAVO 3 basisvorming 4 tweede fase 5 tweede fase HBO VWO 6 tweede fase WO

8 Het VMBO: Vier richtingen
Basis 1 basisvorming 2 basisvorming 3 beroepsgerichte leerw. 4 algemeen + 2 beroepsgericht 4 beroepsgericht MBO 1/2 Kader 3 beroepsgerichte leerw. 4 algemeen + 2 beroepsgericht MBO 3/4 Gemengd 3 gemengde leerw. 5 algemeen + 1 beroepsgericht 4 gemengd Theoretisch 3 theoretische leerw. 6 algemene vakken 4 Theoretisch

9 Het VMBO: Vier richtingen
Basis Na basisvorming veel praktijk Beroepsvorming Doorstroom naar laagste niveau MBO Kader Combinatie van denken en doen met nadruk op doen Algemene vakken en beroepsgerichte vakken Doorstroom naar hoogste niveau MBO Gemengd Combinatie van denken en doen met nadruk op denken Theoretisch Vergelijkbaar met oude mavo Examen in theoretische vakken Geen beroepsvorming Doorstroom naar hoogste niveau MBO of Havo Het VMBO: Vier richtingen

10 Het VMBO: vier sectoren
Techniek Zorg en Welzijn Economie Landbouw Verschil in aanbod van de scholen: hele sector of deel van de sector.

11 HAVO: vier profielen Havo Keuze uit vier profielen:
1 basisvorming 2 basisvorming 3 basisvorming 4 tweede fase 5 tweede fase HBO Keuze uit vier profielen: Cultuur en Maatschappij Economie en Maatschappij Natuur en Techniek Natuur en Gezondheid

12 VWO: vwo 1 basisvorming 2 basisvormin 3 basisvorming 4 tweede fase
Het VWO kent twee richtingen: Atheneum (Latijn als keuzevak) Gymnasium (Latijn en Grieks als extra vak) Daarnaast bestaat er ook nog het zelfstandig Gymnasium, dat uiteraard maar één richting kent.

13 Zorgleerlingen Als aanvulling op de vier leerwegen is er leerwegondersteunend onderwijs (LWOO). Dit onderwijs is bestemd voor leerlingen die voldoende capaciteiten hebben om een VMBO-diploma te halen, maar leerachterstanden of soc./emotionele problemen hebben. Mogelijkheden LWOO Onderwijs op reguliere school met extra ondersteuning bijv door kleinere klassen. (Tijdelijk) onderwijs op OrthoPedagogisch Didactisch Centrum (de Delta). Beide vormen passen binnen een leerweg en geven toegang tot MBO zoals alle VMBO-diploma’s.

14 Visser ‘t Hooft Lyceum Biedt alle richtingen, op verschillende locaties: Leiden (2-talig onderwijs, HAVO, VWO) Leidsche Hout (Brugklas MAVO/HAVO, klas 2 t/m 4 MAVO) Leiden Zuid-West (VMBO Kader-beroepsgericht en basisberoepsgericht) Leiderdorp (VMBO-T, HAVO, VWO, na drie jaar: naar Leiden)

15 Bonaventura Biedt alle richtingen, op verschillende locaties:
Burggravenlaan (MAVO, HAVO, VWO) Boerhaavelaan (VMBO, MAVO +, LWOO) Mariënpoelstraat (HAVO EN VWO)

16 Da Vinci Biedt alle richtingen op verschillende locaties:
Kagerstraat: Kunstklas, filosofie en science (VWO, HAVO, VWO en VMBO-T) Leonardo: Sportklas en Dansklas (VWO, HAVO en VMBO-T) Lammenschanspark: Sportklas en Kunstklas (VMBO-T, VMBO-K, VMBO-B en LWOO)

17 Stedelijk Gymnasium Leiden Fruinlaan en Leiden Merenwijk
Eén richting, géén brugjaar score 542: met VWO advies score 544: met HAVO/VWO advies

18 Rijnlands Lyceum Oegstgeest Alleen HAVO/VWO
Strengere toelating Cito score:538 English stream, TTO Citoscore:542

19 Teylingen Oegstgeest Locatie Duinzigt : VMBO-T en HAVO
mogelijkheid 5 jarige VMBO-T Bij een score van 525 of lager vindt er een drempelonderzoek plaats KTS Voorhout

20 Wellantcollege Oegstgeest Een ‘groene’ opleiding
Voornamelijk VMBO-B, VMBO-K, VMBO-G Ook LWOO

21 Vlietlandcollege Leiden MAVO, HAVO, VWO Extra aandacht doorstroming
M 4 → H 4 H 5→V 5 Extra sportmogelijkheid

22 Marecollege Leiden VMBO/t, HAVO, VWO Brede ontwikkeling

23 Adviesgesprekken Wanneer: 13, 15 en 16 januari Elk gesprek: 10 minuten
Kinderen mogen erbij zijn Tweede afspraak indien nodig mogelijk

24 Keuze maken Afstand huis/school Er heerst een goede sfeer op de school
Goede berichten ouders/kinderen van die school Er gaan veel klasgenoten naar toe Levensovertuiging/identiteit van de school De grootte van de school Aanbod van sectoren Veiligheid in en om de school Voorzieningen, zoals computers, mediatheek Begeleiding van leerlingen Inspectierapport Hoe gaat de school om met lesuitval etc. Hoe gaat de school om met zorg (dyslexie, ADHD etc.) Extra activiteiten naast de reguliere lessen

25 Aanmelding: Bezoek de informatie-avonden
Bezoek met uw kind de open dagen Praat met ouders / stel kritische vragen Kijk op internet : Kwaliteitskaart Meld zelf uw kind aan (medio maart) Geef aan ons door welke keuze is gemaakt Wij geven informatie aan de door u gekozen middelbare school Leerling wordt aangenomen

26 Vragenronde

27 Handige websites www.minocw.nl/onderwijs www.onderwijsinspectie.nl
‘t Bolwerk 2010

28 Veel wijsheid bij het maken van uw keuze.
Einde presentatie Veel wijsheid bij het maken van uw keuze. Wel thuis en tot ziens! Jan van der Wel Maaike Rutter


Download ppt "Informatie-avond Voortgezet Onderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google