De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Netwerk Palliatieve Zorg Eemland

Verwante presentaties


Presentatie over: "Netwerk Palliatieve Zorg Eemland"— Transcript van de presentatie:

1 Netwerk Palliatieve Zorg Eemland
Platformbijeenkomst 27 maart 2014 Mezelf Voorstellen

2 ZonMw Derde subsidieronde Zorgmodule Terugkoppeling PaTz

3 Derde subsidieronde ZonMw heeft van VWS opdracht voor Verbeterprogramma Palliatieve zorg Doel: verbeteren kwaliteit palliatieve zorg 2014 derde ronde, 2015 laatste ronde Open tot 24 april Kiezen uit Onderzoek door NIVEL Max. €50.000,- Aanvragen i.s.m. Netwerken Palliatieve Zorg

4 Zorgmodule Naast Goede Voorbeelden ook project implementatie Zorgmodule in 2014 ZonMw kiest begeleidingsorganisatie en die kiest uit 11 kandidaat organisaties 6-8 pilots. Daarbij spreiding; geografisch, stedelijk of niet, binding met Kenniscentrum palzo, lid van npz Startdatum: april 2014, looptijd 1 jaar. Implementatie in organisatie én netwerk GGz Centraal is gevraagd als een van de kandidaten

5 Terugkoppeling PaTz Methodiek voor om kwaliteit, samenwerking en overdracht rond palzo thuis te verbeteren. Huisartsen en wijkverpleegkundigen komen elke 2 maanden bij elkaar – zorgregister + zorgplan Aangevraagd door Netwerk Palliatieve Zorg Gooi en Vechtstreek en Fenneke Nooij.

6 Resultaten - positief Artsen en verpleegkundigen kennen elkaar, zoeken contact – betere afstemming vd zorg Betere coördinatie zorg Huisarts leert meer mogelijkheden palzo kennen, waaronder continuïteitshuisbezoeken Casuïstiekbesprekingen leveren deskundigheidsbevordering op voor allen Zorgregister dwingt tot nadenken en bespreken

7 Resultaten - verbeterpunten
Toch nog weinig cliënten voor continuïteitshuisbezoek Casuïstiekbesprekingen moeten gezamenlijke zoektocht naar oplossing worden en geen monoloog van de huisarts

8 Vervolg? De bestaande groep continueert het project
Gewenst dat aantal PaTz-groepen zou uitbreiden binnen Eemland Kansen met de veranderingen in het sociale domein en het meer wijkgericht werken Meer weten? Neem contact op met Fenneke Nooij, huisarts:

9 Brief Investeren in palzo (dec. 2013)
VWS investeert periode van 6 jaar €8,5 mln Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ) Extramurale ptz wordt aanspraak in Zvw Zorgmodule wordt inkoopinstrument voor verzekeraars ZonMw krijgt grote rol in NPPZ, VPZ daarin opgenomen

10 Speerpunten NPPZ Kwaliteitsverbetering door:
Zorg Onderzoek Onderwijs Consortia van academische centra en Netwerken Palliatieve Zorg – plan van NFU, Fibula betrokken Thema’s: Bewustwording en cultuur Organisatie en continuïteit van zorg Zorginnovatie patiëntenparticipatie

11 Zorginhoudelijke Innovatieve Interventies Onderzoek Onderwijs
Implementatie Bewustwording en Cultuur Organisatie: Continuïteit van Zorg Patiënten/naasten Participatie passend bij Vaardigheden patiënt

12 En nu? Fibula is onderdeel van de Kerngroep en bespreekt de plannen
Fibula wil netwerken ondersteunen en versterken – krijgt daarvoor ws subsidie tot aan komst NPPZ Welk universitair centrum is voor Eemland het meest logisch? Wat willen wij in zo’n consortium bereiken?

13 Evaluatie netwerk Stukje historie: 2004 convenant met enkele organisaties in de regio – start Netwerk palliatieve zorg Eemland 2011 herziening structuur, met komst Platform – meer en democratischer inbreng uit de regio 2014: tijd voor evaluatie: zijn we op de goede weg?

14 Gesignaleerd… Meer democratie Meer inbreng uit de regio
Meer werkgroepen Meer werkdruk Beleidsvorming kan beter Positie coördinatiegroep is onduidelijk en onhandig Contact op bestuurlijk niveau is minimaal Er komt een NPPZ op ons af – zijn we sterk genoeg?

15 Subsidieopdracht Het netwerk is verplicht de coördinatie te richten op een compleet, samenhangend en dekkend aanbod van palliatief terminale zorg van verantwoorde kwaliteit in de netwerkregio. Dit betekent dat: informatie wordt verstrekt over het aanwezige aanbod van palliatief terminale zorg, organisatorische, kwalitatieve en kwantitatieve tekortkomingen worden gesignaleerd en dat oplossingen daarvoor worden gefaciliteerd. De signalerende rol beoogt mede om over- en ondercapaciteit van hospices en bijna-thuis-huizen, voor zover deze in aanmerking komen voor subsidieverstrekking op grond van de Regeling palliatief terminale zorg, zoveel mogelijk te voorkómen.

16 Uitgangspunten Het overheidsstandpunt dat palliatieve zorg generalistische zorg is en geen specialistische zorg volgens het transitiemodel van Lynn Adams De cliënt en diens naasten staan centraal, de wensen van de cliënt zijn richtinggevend Het Netwerk Palliatieve Zorg Eemland is neutraal, onafhankelijk en op samenwerking gericht. De landelijke richtlijnen voor palliatieve zorg zijn leidend in de zorgverlening. Participanten aan het netwerk hanteren het principe van ‘halen en brengen’. Het netwerk richt zich op drie niveaus: operationeel, tactisch en strategisch niveau.

17 Vorige platformbijeenkomst
opkomst transitie in de zorg teveel werkgroepen positie van de coördinator structuurnota: past deze nog bij de opdracht

18 Vraag aan het Platform Gaan jullie akkoord met de aangepaste structuur(nota)? Zijn er andere vragen of opmerkingen?


Download ppt "Netwerk Palliatieve Zorg Eemland"

Verwante presentaties


Ads door Google