De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
. . Welkom in deze kerkdienst Voorlezers: Jan Wind, Trudy Staat, Jaap v/d Valk Voorganger: ds. E.J. Sytsma We lezen het lijdensverhaal uit Johannes 18 en 19 De preek gaat over Johannes19: 28 de Dorstlesser heeft dorst Alle liederen en gezangen, met uitzondering van de psalmen, worden in deze dienst geprojecteerd Het eerste lied: Gezang 89:1, 4 (GK 14) . .

2 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Denk nog even aan de nieuwe inzetcultuur: Niet wachten, zet samen met het orgel in. Tips: Tik met je hand, of je voet, of in je hoofd de maat mee. Haal adem als het orgel stil houdt. Zet alle schroom van je af. De inzetcultuur geldt voor psalmen, gezangen, votum, zegengroet, amen, bij orgel- en piano- en bandspel. Vanaf nu tot altijd.

3 Welkom in deze kerkdienst
. . Welkom in deze kerkdienst Voorlezers: Jan Wind, Trudy Staat, Jaap v/d Valk Voorganger: ds. E.J. Sytsma We lezen het lijdensverhaal uit Johannes 18 en 19 De preek gaat over Johannes19: 28 de Dorstlesser heeft dorst Alle liederen en gezangen, met uitzondering van de psalmen, worden in deze dienst geprojecteerd Het eerste lied: Gezang 89:1, 4 (GK 14) . .

4 Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Gezang 89:1, 4 (GK 14)

5 Jezus, leven van mijn leven, Jezus, dood van mijnen dood,
Gezang 89: 1, 4 (GK 14) Jezus, leven van mijn leven, Jezus, dood van mijnen dood, die voor mij U hebt gegeven in de bangste zielenood, opdat 'k weten zou in 't sterven, dat ik 't leven mag beërven. Duizend -, duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer.

6 Dank, mijn Heiland, voor uw lijden, voor uw bittre bange nood,
Gezang 89: 1, 4 (GK 14) Dank, mijn Heiland, voor uw lijden, voor uw bittre bange nood, voor uw heilig, biddend strijden, voor uw trouw tot in de dood. Voor de wonden, U geslagen, voor het kruis, door U gedragen, voor al 't heil aan mij geschied, prijst U eeuwiglijk mijn lied.

7 Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 89:1, 4 (GK 14) Gebed Het lijdensverhaal uit Johannes 18 en 19 afgewisseld door Gezang 155 (GK 17) Preek over Johannes19: 28 Zingen: Psalm 42:1, 2, 5 Viering maaltijd van de Heer:

8 Lezen: Johannes 18: Zingen: Gezang 155: 1 Lezen: Johannes 18: Zingen: Gezang 155: 2 Lezen: Johannes 19: Zingen: Gezang 155: 3 Lezen: Johannes 19: STILTE Lezen: Johannes 19: Zingen: Gezang 155: 4 Lezen: Johannes 19: Zingen: Gezang 155: 5

9 niets zuiver wordt bevonden, ziet ons bevlekt, met schuld bedekt,
Gezang 155: 1 GK 17 God, enkel licht, voor wiens gezicht niets zuiver wordt bevonden, ziet ons bevlekt, met schuld bedekt, misvormd door duizend zonden.

10 Lezen: Johannes 18: Zingen: Gezang 155: 1 Lezen: Johannes 18: Zingen: Gezang 155: 2 Lezen: Johannes 19: Zingen: Gezang 155: 3 Lezen: Johannes 19: STILTE Lezen: Johannes 19: Zingen: Gezang 155: 4 Lezen: Johannes 19: Zingen: Gezang 155: 5

11 hoe hel zij schittren mogen, en wij, belaân met euveldaân,
Gezang 155: 2 GK 17 Der sterren pracht is bij Hem nacht, hoe hel zij schittren mogen, en wij, belaân met euveldaân, wat zijn wij in zijn ogen?

12 Lezen: Johannes 18: Zingen: Gezang 155: 1 Lezen: Johannes 18: Zingen: Gezang 155: 2 Lezen: Johannes 19: Zingen: Gezang 155: 3 Lezen: Johannes 19: STILTE Lezen: Johannes 19: Zingen: Gezang 155: 4 Lezen: Johannes 19: Zingen: Gezang 155: 5

13 Gij zult ons niet verstoten. Uw eigen Zoon heeft tot uw troon
Gezang 155: 3 GK 17 Heer, waar dan heen? Tot U alleen! Gij zult ons niet verstoten. Uw eigen Zoon heeft tot uw troon de weg ons weer ontsloten.

14 Lezen: Johannes 18: Zingen: Gezang 155: 1 Lezen: Johannes 18: Zingen: Gezang 155: 2 Lezen: Johannes 19: Zingen: Gezang 155: 3 Lezen: Johannes 19: STILTE Lezen: Johannes 19: Zingen: Gezang 155: 4 Lezen: Johannes 19: Zingen: Gezang 155: 5

15 Lezen: Johannes 18: Zingen: Gezang 155: 1 Lezen: Johannes 18: Zingen: Gezang 155: 2 Lezen: Johannes 19: Zingen: Gezang 155: 3 Lezen: Johannes 19: STILTE Lezen: Johannes 19: Zingen: Gezang 155: 4 Lezen: Johannes 19: Zingen: Gezang 155: 5

16 Lezen: Johannes 18: Zingen: Gezang 155: 1 Lezen: Johannes 18: Zingen: Gezang 155: 2 Lezen: Johannes 19: Zingen: Gezang 155: 3 Lezen: Johannes 19: STILTE Lezen: Johannes 19: Zingen: Gezang 155: 4 Lezen: Johannes 19: Zingen: Gezang 155: 5

17 stierf Hij voor onze zonden, en door zijn bloed wordt ons gemoed
Gezang 155: 4 GK 17 Ja, amen, ja, op Golgotha stierf Hij voor onze zonden, en door zijn bloed wordt ons gemoed gereinigd van de zonden.

18 Lezen: Johannes 18: Zingen: Gezang 155: 1 Lezen: Johannes 18: Zingen: Gezang 155: 2 Lezen: Johannes 19: Zingen: Gezang 155: 3 Lezen: Johannes 19: STILTE Lezen: Johannes 19: Zingen: Gezang 155: 4 Lezen: Johannes 19: Zingen: Gezang 155: 5

19 't geloof in ons versterken. Dan zullen wij, gereed en blij,
Gezang 155: 5 GK 17 Wil, U ter eer, steeds meer en meer 't geloof in ons versterken. Dan zullen wij, gereed en blij, uit liefde 't goede werken.

20 Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 89:1, 4 (GK 14) Gebed Het lijdensverhaal uit Johannes 18 en 19 afgewisseld door Gezang 155 (GK 17) Preek over Johannes19: 28 Zingen: Psalm 42:1, 2, 5 Viering maaltijd van de Heer:

21 op een voor de hand liggend moment maar …..
Tekst: Johannes19: 28 Zingen: Psalm 42:1, 2, 5 Ik heb dorst normale woorden op een voor de hand liggend moment maar …..

22 op een voor de hand liggend moment
Tekst: Johannes19: 28 Zingen: Psalm 42:1, 2, 5 Ik heb dorst normale woorden op een voor de hand liggend moment maar ….. wie zei het / en op welk moment?

23 Wie? Koning Jezus de Dorstlesser Koning Jezus Dorstlesser
Tekst: Johannes19: 28 Zingen: Psalm 42:1, 2, 5 Ik heb dorst Wie? Koning Jezus de Dorstlesser Koning Jezus Dorstlesser

24 Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest
Tekst: Johannes19: 28 Zingen: Psalm 42:1, 2, 5 Ik heb dorst 2. Moment? Taak volbracht! En dus: Het is volbracht! Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest

25 Er stond daar een vat water met azijn;
Tekst: Johannes19: 28 Zingen: Psalm 42:1, 2, 5 Er stond daar een vat water met azijn; ze staken er een majoraantak met een spons in en brachten die naar zijn mond.

26 Zingen: Psalm 42: 1, 2, 5 Viering maaltijd van de Heer: Lezen: 1 Korintiërs 11: Zingen: Psalm 131: 1, 2, 3 Viering + Liedboek 175: 1, 2, 3, 4 Liedboek 75: 1, 2, 3, 5, 6 Gezang 57: 1, 2,3 (NG 32) Gebed Collecte Zingen: Gezang 90:1 (GK 15) Zegen

27 Zingen: Psalm 42: 1, 2, 5 Viering maaltijd van de Heer: Lezen: 1 Korintiërs 11: Zingen: Psalm 131: 1, 2, 3 Viering + Liedboek 175: 1, 2, 3, 4 Liedboek 75: 1, 2, 3, 5, 6 Gezang 57: 1, 2,3 (NG 32) Gebed Collecte Zingen: Gezang 90:1 (GK 15) Zegen

28 Zingen: Psalm 42: 1, 2, 5 Viering maaltijd van de Heer: Lezen: 1 Korintiërs 11: Zingen: Psalm 131: 1, 2, 3 Viering + Liedboek 175: 1, 2, 3, 4 Liedboek 75: 1, 2, 3, 5, 6 Gezang 57: 1, 2,3 (NG 32) Gebed Collecte Zingen: Gezang 90:1 (GK 15) Zegen

29 Zingen: Psalm 42: 1, 2, 5 Viering maaltijd van de Heer: Lezen: 1 Korintiërs 11: Zingen: Psalm 131: 1, 2, 3 Viering + Liedboek 175: 1, 2, 3, 4 Liedboek 75: 1, 2, 3, 5, 6 Gezang 57: 1, 2,3 (NG 32) Gebed Collecte Zingen: Gezang 90:1 (GK 15) Zegen

30 O wij arme zondaars, bedelaars onrein,
Liedboek 175: 1, 2, 3, 4 Liedboek 75: 1, 2, 3, 5, 6 Gezang 57: 1, 2, 3 (NG 32) O wij arme zondaars, bedelaars onrein, die in zonde ontvangen en geboren zijn, onze schulden brachten ons in zo grote nood, dat met lijf en ziel wij vervielen aan de dood. Ky-ri-e e-le-i-son, Christe e-le-i-son, Ky-ri-e e-le-i-son.

31 Had de Here Jezus ons niet opgezocht,
Liedboek 175: 1, 2, 3, 4 Liedboek 75: 1, 2, 3, 5, 6 Gezang 57: 1, 2, 3 (NG 32) Had de Here Jezus ons niet opgezocht, mens onder de mensen, en ons vrijgekocht, Hij alleen tot sterven voor anderen bereid, wij waren verloren in alle eeuwigheid. Ky-ri-e e-le-i-son, Christe e-le-i-son, Ky-ri-e e-le-i-son.

32 Hoe zal 't God de Here ooit worden geloond,
Liedboek 175: 1, 2, 3, 4 Liedboek 75: 1, 2, 3, 5, 6 Gezang 57: 1, 2, 3 (NG 32) Hoe zal 't God de Here ooit worden geloond, dat Hij zoveel liefde aan ons heeft betoond, ja, dat Hij zijn Eenge, zijn Zoon gegeven heeft tot een prijs voor velen, die stierf en zie, Hij leeft! Ky-ri-e e-le-i-son, Christe e-le-i-son, Ky-ri-e e-le-i-son.

33 Lof zij U, Heer Jezus, die in grote nood
Liedboek 175: 1, 2, 3, 4 Liedboek 75: 1, 2, 3, 5, 6 Gezang 57: 1, 2, 3 (NG 32) Lof zij U, Heer Jezus, die in grote nood eenzaam en verlaten stierf de bittre dood, U die met de Vader zult heersen voor altijd: leid ons arme zondaars, o Heer, ter zaligheid. Ky-ri-e e-le-i-son, Christe e-le-i-son, Ky-ri-e e-le-i-son.

34 U kennen, uit en tot U leven, Verborgene die bij ons zijt,
Liedboek 175: 1, 2, 3, 4 Liedboek 75: 1, 2, 3, 5, 6 Gezang 57: 1, 2, 3 (NG 32) U kennen, uit en tot U leven, Verborgene die bij ons zijt, zolang ons 't aanzijn is gegeven, de aarde en de aardse tijd, o Christus, die voor ons begin en einde zijt, der wereld zin!

35 Gij zijt het brood van God gegeven, de spijze van de eeuwigheid;
Liedboek 175: 1, 2, 3, 4 Liedboek 75: 1, 2, 3, 5, 6 Gezang 57: 1, 2, 3 (NG 32) Gij zijt het brood van God gegeven, de spijze van de eeuwigheid; Gij zijt genoeg om van te leven voor iedereen en voor altijd. Gij voedt ons nog, o hemels brood, met leven midden in de dood.

36 O Christus, ons van God gegeven, Gij tot in alle eeuwigheid
Liedboek 175: 1, 2, 3, 4 Liedboek 75: 1, 2, 3, 5, 6 Gezang 57: 1, 2, 3 (NG 32) O Christus, ons van God gegeven, Gij tot in alle eeuwigheid de weg, de waarheid en het leven, Gij zijt de zin van alle tijd. Vervul van dit geheimenis uw kerk die in de wereld is.

37 Gij zijt het water ons ten leven; de bronnen van de eeuwigheid
Liedboek 175: 1, 2, 3, 4 Liedboek 75: 1, 2, 3, 5, 6 Gezang 57: 1, 2, 3 (NG 32) Gij zijt het water ons ten leven; de bronnen van de eeuwigheid zijn ons ter lafenis gegeven, zijn doorgebroken in de tijd. O Gij, die als een bron ontspringt in elk die tot U komt en drinkt.

38 O Christus, ons van God gegeven, Gij tot in alle eeuwigheid
Liedboek 175: 1, 2, 3, 4 Liedboek 75: 1, 2, 3, 5, 6 Gezang 57: 1, 2, 3 (NG 32) O Christus, ons van God gegeven, Gij tot in alle eeuwigheid de weg, de waarheid en het leven, Gij zijt de zin van alle tijd. Vervul van dit geheimenis uw kerk die in de wereld is.

39 Ik red je van de hongersnood. Zo heeft de Heer gesproken;
Liedboek 175: 1, 2, 3, 4 Liedboek 75: 1, 2, 3, 5, 6 Gezang 57: 1, 2, 3 (NG 32) Ik ben het levensbrood, Ik red je van de hongersnood. Zo heeft de Heer gesproken; Hij heeft het brood gebroken. Zijn lichaam is het brood, zegt Hij, dat deelt Hij uit aan jou en mij.

40 wie eet zal opstaan uit de dood. Wie in Mij gelooft, zegt Jezus,
Liedboek 175: 1, 2, 3, 4 Liedboek 75: 1, 2, 3, 5, 6 Gezang 57: 1, 2, 3 (NG 32) Ik ben het echte brood, wie eet zal opstaan uit de dood. Wie in Mij gelooft, zegt Jezus, is bij het feest aanwezig. Ik ben het brood waarvan je leeft, dat leven aan de wereld geeft.

41 Dit brood zal nooit vergaan, het blijft, het komt bij God vandaan.
Liedboek 175: 1, 2, 3, 4 Liedboek 75: 1, 2, 3, 5, 6 Gezang 57: 1, 2, 3 (NG 32) Dit brood zal nooit vergaan, het blijft, het komt bij God vandaan. Heer Jezus, wij geloven in U, het brood van boven. Nu hebben wij geen honger meer en nooit meer dorst door onze Heer.

42 Zingen: Psalm 42: 1, 2, 5 Viering maaltijd van de Heer: Lezen: 1 Korintiërs 11: Zingen: Psalm 131: 1, 2, 3 Viering + Liedboek 175: 1, 2, 3, 4 Liedboek 75: 1, 2, 3, 5, 6 Gezang 57: 1, 2,3 (NG 32) Gebed Collecte Zingen: Gezang 90:1 (GK 15) Zegen

43 Zingen: Psalm 42: 1, 2, 5 Viering maaltijd van de Heer: Lezen: 1 Korintiërs 11: Zingen: Psalm 131: 1, 2, 3 Viering + Liedboek 175: 1, 2, 3, 4 Liedboek 75: 1, 2, 3, 5, 6 Gezang 57: 1, 2,3 (NG 32) Gebed Collecte Zingen: Gezang 90:1 (GK 15) Zegen

44 COLLECTE Vandaag: Goede Vrijdag de 1e collecte is voor St. Fundament
de 2e collecte is voor de Kerk Zondag: Pasen de 1e collecte is voor de Zending Na de collecte zingen we: Gezang 90: 1 (GK 15)

45 Ontsluit, o Heer, voor U ons hart, houd ons aan U verbonden.
Gezang 90: 1 (GK 15) Ontsluit, o Heer, voor U ons hart, houd ons aan U verbonden. Gij schenkt ons vreugde door uw smart, Gij heelt ons door uw wonden. Wat wondren van barmhartigheid hebt Gij voor ons ten toon gespreid, en aan het kruis bewezen. Uw liefd' en trouw, die 't al volbracht, hier nooit genoeg door ons herdacht, zij eeuwiglijk geprezen.

46 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google