De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leren van lerarenopleiders

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leren van lerarenopleiders"— Transcript van de presentatie:

1 Leren van lerarenopleiders
Nederland Lerarenopleiders Vereniging Leren van lerarenopleiders vakspecialisten generalisten opleiden begeleiden beoordelen Lerarenopleiders aan de basis van kennisontwikkeling bij lerenden! Het beroep van lerarenopleider is veelzijdig. Vakspecialisten leiden leraren op tot vakspecialist en/of tot generalist. In het beroep van leraar gaat voor en belangrijk deel ook om de brede ontwikkeling van de leerling. Voor het voortgezet onderwijs ligt het accent op de vakkennis en voor het primair onderwijs speelt het meer generalistisch aspect van het beroep leraar.

2 Beroepsvereniging lerarenopleiders
Nederland Lerarenopleiders Vereniging Beroepsvereniging lerarenopleiders Doel van de bijeenkomst Edmée Suasso trajectcoördinator beroepsregistratie Met behulp van de beroepsstandaard vaststellen wat we binnen de diverse contexten en rollen van lerarenopleiders verwachten, hoe we professionaliseren en hoe dit geborgd kan worden in beleid. Het beroep van lerarenopleider is veelzijdig. Vakspecialisten leiden leraren op tot vakspecialist en/of tot generalist. In het beroep van leraar gaat voor en belangrijk deel ook om de brede ontwikkeling van de leerling. Voor het voortgezet onderwijs ligt het accent op de vakkennis en voor het primair onderwijs speelt het meer generalistisch aspect van het beroep leraar. Lerarenopleiders staan aan de basis van de professionele ontwikkeling van de toekomstige leraar. Opleiden en begeleiden van (aanstaande) leraren behoort tot hun kerntaak. Maar voor lerarenopleiders bestaat geen (geaccrediteerde) opleiding. Daarom ontwikkelde de beroepsverenging van lerarenopleiders een beroepsstandaard. In deze standaard wordt het functioneren van een gemiddeld ervaren lerarenopleider beschreven.

3 Actuele relevantie Nederland Lerarenopleiders Vereniging Alle lerarenopleiding worden in de komende jaren door de NVAO opnieuw aangesproken en beoordeeld op de kwaliteit van de opleiding. En ook (bijna) alle lerarenopleidingen werken in een samenwerkingsverband met het werkveld aan het opleiden van leraren: De Opleidingsschool. De beoordeling van de kwaliteit van de opleidingsschool wordt uitgevoerd aan de hand van de samenwerkingsovereenkomst en de explicitering daarin van de wijze waarop de partners in de opleidingsschool gestalte geven aan het programma, het personeelsbeleid, de voorzieningen en de kwaliteitszorg, alsook over ieders verantwoordelijkheid daarbij. (NVAO | Toetsingskaders opleidingsschool / acad. kop | 10 juni 2013). Voor deze presentatie is Standaard 2 met betrekking Personeel relevant. Naast het opleidingsniveau van de lerarenopleider (percentage master en hbo geschoolde docenten) speelt : Het personeel dat wordt ingezet voor de opleidingsschool is deskundig in het opleiden, begeleiden en beoordelen van de studenten; De opleidingsschool heeft een visie op professionalisering uitgeschreven en borgt op systematische wijze de kwaliteit van alle personeel dat betrokken is bij de opleidingsschool. Hier biedt de beroepsstandaard mogelijkheden.

4 Beroepsstandaard http://www.tesonet.nl/velon/velonmodel.htm
Nederland Lerarenopleiders Vereniging De beroepsstandaard onderscheidt de grondslag van het beroep en vier bekwaamheidsgebieden

5 Kennisbasis lerarenopleiders
Nederland Lerarenopleiders Vereniging Kennisbasis lerarenopleiders Aan de beroepsstandaard is een kennisbasis voor lerarenopleiders gekoppeld ( Aan de hand van deze koppeling kijken we naar de lerarenopleider in de diverse contexten. We schetsen de lerarenopleider aan de hand van deze verschillen en verbinden dit aan de consequenties voor personeels- en professionaliseringsbeleid.

6 Uitspraken van lerarenopleiders IC traject
Nederland Lerarenopleiders Vereniging Waardering voor kwaliteit van gespreksvoering; Elkaar gevonden als professional op gedeeld kennisgebied vanuit verschillende context; Verbinding met de collega door gemeenschappelijke taak vanuit andere vorm van onderwijs; Versterking van de samenwerking door de intensiteit van de gesprekken over de opbrengst uit de opdrachten; Volgen van elkaars ontwikkeling als inspirerend voorbeeld; Sturend en stimulerend naar elkaar vanuit diversiteit aan kwaliteit; Elkaar in de professionele relatie nog beter leren kennen en waarderen door het expliciteren van kennis uitgedaagd door de standaard; Leren van en met collega’s door het reflecteren aan de hand van de beroepsstandaard

7 Werken in groepen op basis van rollen
Nederland Lerarenopleiders Vereniging Werken in groepen op basis van rollen Lerarenopleiders Leidinggevenden Opleiders van lerarenopleiders Coördinatoren OidS/AOS Beleidsmedewerkers of … In gespreksgroepen gebaseerd op functie,- dan wel taakverantwoordelijkheid stellen we gewenst stappen vast waar het gaat om professionalisering en bespreken we het belang van de beroepsstandaard en het beroepsregister. Hierbij betrekken we actuele documenten zoals het NVAO Toetsingskaders opleidingsschool/acad. kop (2013) en de Lerarenagenda "de leraar maakt het verschil" waarin het belang van de beroepsstandaard van de VELON voor lerarenopleiders wordt gekoppeld aan de kwaliteit van de (toekomstige) leraar

8 Opbrengsten uitwisselen
Opdracht Nederland Lerarenopleiders Vereniging Individueel in elk vak Opbrengsten uitwisselen Verwachting van lerarenopleiders Vormgeven aan consequenties voor Professionalisering beleid Wat zijn conclusies? Wat ga je concreet doen? Met wie? Wanneer? Hoe? Gewenst resultaat? Met behulp van de beroepsstandaard stellen we vast wat we binnen de diverse contexten van lerarenopleiders verwachten, hoe we ze professionaliseren en hoe dit geborgd kan worden in beleid.

9 Verzamelen van de opbrengsten
Nederland Lerarenopleiders Vereniging Deze praktijkpresentatie sluiten we af met een het vaststellen van een aantal conclusie en mogelijke stappen van iedere deelnemer binnen de eigen context.


Download ppt "Leren van lerarenopleiders"

Verwante presentaties


Ads door Google