De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Herontwerp PDG-opleiding

Verwante presentaties


Presentatie over: "Herontwerp PDG-opleiding"— Transcript van de presentatie:

1

2 Herontwerp PDG-opleiding
Dinsdag 8 april 2014 Bijeenkomst met ROC’s en Vakscholen

3 Doelen van de bijeenkomst
input verzamelen over wensen voor de inhoud van de opleiding uitwisselen over de vormgeving van werkplekleren

4 Inhoud van de PDG-opleiding
Kerntaken Opbouw van het curriculum Voorbeeld kerntaak Toepassingsopdrachten

5 Kerntaken - concept De docent draagt zorg voor contextrijke leeromgeving De docent als begeleider De docent als partner van de beroepspraktijk De docent als professional Hierin zijn de 5 thema’s uit het Landelijk Raamwerk PDG geborgd.

6 Opbouw van het curriculum Spiraal curriculum/ 4C-ID-model
Uitgaande van volledige authentieke beroepstaken Opklimmend in complexiteit In opdrachten variatie in contexten, waarmee transfer wordt bevorderd Differentiatie

7 Toepassingsopdrachten
Variatie aan opdrachten: Qua context (niveaus: entree, 2, 3, 4 en BOL/ BBL) Qua complexiteit Aansluitend op competentie-ontwikkeling van de docent-in-opleiding Aansluitend bij inhoud van de bijeenkomsten

8 Definitie Werkplekleren
De samenwerkingsrelatie tussen de school en de lerarenopleiding staat centraal De school is medeverantwoordelijk voor de opleiding van de aankomende leraar Op de werkplek worden meer leraren opgeleid dan nodig voor de eigen school Bron: Opleiden in de school (Cinop, 2011)

9 Soorten werkplekleren
Stageschoolmodel Coördinatormodel Partnerschoolmodel Netwerkmodel School als opleidingsmodel (komt niet voor) Bron: Opleiden in de school (Cinop, 2011)

10 Vragen over modellen voor WPL
Welk model heeft jullie voorkeur? Wat vraagt dat van het ROC? Wat vraagt dat van CNA? Wanneer gaat dat model in? Welke afspraken moeten daarover gemaakt worden?

11 Eisen aan het Werkplekleren
Gehele opleiding is 60 ECTS = 1680 uur duaal traject: opleiding + werken 50% in de praktijk = 30 ECTS werkplekleren = 840 uur 1 dag p.w. vrijgeroosterd Begeleiding 2 uur p.w. door een geschoolde coach/ WP-begeleider Rollen en procedures zijn omschreven

12 Vragen over eisen en afspraken
Welke eisen stellen we aan de scholing van de begeleiders? Moet scholing vooraf plaatsvinden of kan dat parallel lopen met de PDG-opleiding? Maken we onderscheid in coach en WP-begeleider? Willen we werken met een tripartite overeenkomst? Hoe zorgen we voor goede samenwerking tussen opleiding en begeleiders?

13 Inhoud werkplekleren Begeleiding door coach/ WP-begeleider
Intervisie met medecursisten (schoolgroep) Uitvoeren toepassingsopdrachten op school (resulterend in ontwikkelingsportfolio) Min. aantal uren voor docenttaken (bv. lesgeven, loopbaanbegeleider, BPV-begeleider, ontwikkelen) ???

14 Contactpersoon: Frouke Visser E fvisser@cna.uva.nl

15


Download ppt "Herontwerp PDG-opleiding"

Verwante presentaties


Ads door Google