De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat (en hoe) willen lerarenopleiders leren

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat (en hoe) willen lerarenopleiders leren"— Transcript van de presentatie:

1 Wat (en hoe) willen lerarenopleiders leren
Wat (en hoe) willen lerarenopleiders leren? Jurriën Dengerink Quinta Kools

2 Kwantitatieve studie: Nederland Kwalitatieve studie: internationaal
Inleiding op thema Kwantitatieve studie: Nederland Kwalitatieve studie: internationaal conclusies Voettekst

3 De Boer, Melief en Tigchelaar (2009)
Professionalisering? De Boer, Melief en Tigchelaar (2009) professionele ontwikkeling van het handelen van de individuele beroepsbeoefenaar; professionalisering als vorming of verbetering van een (nieuwe) professie, het beroep zelf dat in ontwikkeling is en gaandeweg een aantal vaste kenmerken krijgt. Voettekst

4 Hoe professionaliseren lerarenopleiders?
Nederlandse situatie? Hoe professionaliseren lerarenopleiders? Verleden Wensen voor toekomst Waarin professionaliseren zij zich Voettekst

5 Vragenlijst bij VELON-leden
Achtergrondkenmerken (m/v, aantal jaar ervaring, school- of instituutsopleider, opleidingsniveau) Tijd besteed aan professionalisering Doelen van professionalisering Activiteiteiten: afgelopen twee jaar, wensen voor toekomst Onderwerpen van professionalisering Interesse in opleiding voor opleiders? Voettekst

6 Vragenlijst naar 1577 VELON-leden 268 bruikbaar ingevuld
Resultaten (1) Vragenlijst naar 1577 VELON-leden 268 bruikbaar ingevuld 112 schoolopleiders 156 instituutsopleiders 31% heeft minder dan 7 jaar ervaring Vraag: hebben zij specifieke wensen? Vragenlijst ook bij Fontys lerarenopleiding Tilburg  113 ingevuld Voettekst

7 Doelen van professionalisering
VELON (n=268) FLOT (n=113) De kwaliteit van mijn onderwijs aan studenten verbeteren 73% 85% De kwaliteit van mijn begeleiding verbeteren Betere theoretische en methodische onderbouwing van mijn werk 67% 71% Voettekst

8 Activiteiten top 4 toekomst
Activiteiten top 4 toekomst VELON (n=268) FLOT (n=113) Lezen van wetenschappelijke of vakliteratuur 85% 80% Congres 81% 74% Overleg met collega’s 90% 63% Nieuwe dingen uitproberen (experimenteren) 66% 73% Onderzoek 40% 35% Bij FLOT is ook gevraagd naar waardering van activiteiten op en vierpuntsschaal Het schirjven van een publciatie (n=24) werd het hoogst gewaardeerd. Daarna (n=98) volgt het lezen van literatuur en daarna krijgen van supervisie (n=19) en het uitproberen van nieuwe dingen in eigen onderwijs (n=74). Voettekst

9 Resultaten (2) activiteiten
Voettekst

10 Onderwerpen van professionalisering
VELON (n=268) FLOT (n=113) Ik beschik over meer theoretische kennis over het geven van onderwijs aan studenten 55% 65% Ik ben vaardiger geworden in het geven van onderwijs aan studenten 40% 60% Ik ben vaardiger geworden in het begeleiden van studenten 56% Ik heb mijn visie op opleiden aangescherpt 72% 58% Voettekst

11 Verschillen tussen opleiders?
Verschillen tussen opleiders? schoolopleider instituutsopleider < 7 jaar ervaring Verbeteren coaching en begeleiding Identiteit als opleider Leren door supervisie, coaching of cursus voor opleiders Verbeteren lesgeven en begeleiding, vakdidactiek > 7 jaar ervaring Samenwerking school/instituut Deelname projecten Uitwisseling met anderen Verbeteren lesgeven Samenwerking instituut/school Voettekst

12 Ervaren (>3 jaar) minder ervaren (<3 jaar)
Verschillen bij FLOT Ervaren (>3 jaar) minder ervaren (<3 jaar) Ervaren geleerd over visie op opleiden, wil meer leren over coaching/begeleiding collega’s Minder ervaren geleerd over beroep lerarenopleider, wil leren over vakdidactiek Geen verschil in interesse in opleiding voor opleiders Voettekst

13 Verschillen tussen opleiders?
schoolopleider instituutsopleider Minder dan 7 jaar ervaring Verbeteren begeleidingsvaardigheden Identiteit als opleider Leren door supervisie en coaching of cursus Verbeteren lesgeven en begeleidingsvaardigheden Meer dan 7 jaar ervaring Ontwikkelen samenwerking instituut/school Leren van uitwisseling met anderen Verbeteren lesgeven Samenwerking met scholen Uitwisseling met anderen Voettekst

14 Interviews met 25 ervaren opleiders uit 9 landen (Nederland, Israël, Japan, en daarnaast Engeland, België, Spanje, Tsjechië, Slovenië, Australië, Turkije) 5-20 jaar ervaring Interviews: Manieren van professionalisering Wensen voor de toekomst Belemmerende en bevorderende factoren Voettekst

15 Formeel: kortdurende cursus, workshop, training, seminar
Hoe? Formeel: kortdurende cursus, workshop, training, seminar 60% beoordeelt dit als waardevol Informeel: uitwisseling met collega’s samenwerking 79% beoordeelt dit als waardevol Voettekst

16 20 van de 25 doen zelf onderzoek Ze waarderen dit omdat
Leidt tot diepgaander begrip  beter lesgeven Carrière-mogelijkheden Persoonlijk: leuk om te doen! ‘Thanks to the research I understand better the needs of teachers, their obstacles, why they believe or do not believe in innovations. I teach better’ Voettekst

17 Bevorderende factoren: Belemmerend:
eigen motivatie om te professionaliseren Belemmerend: gebrek aan tijd, hoge werkdruk, balans werk/privé Rol omgeving: Soms stimulerend, vaak ‘mixed message’ gebrek aan geld Voettekst

18 Onderzoek doen, artikel of boek schrijven
Toekomst top 3 Onderzoek doen, artikel of boek schrijven Internationale oriëntatie: conferenties en internationale projecten Deelnemen aan workshops en trainingen Voettekst

19 Overeenkomsten tussen beide studies:
inzichten Overeenkomsten tussen beide studies: Professionalisering door en in onderzoek Collegiale uitwisseling, ook internationaal Belangstelling voor formele scholing zoals cursus, opleiding Voettekst

20 Voettekst


Download ppt "Wat (en hoe) willen lerarenopleiders leren"

Verwante presentaties


Ads door Google