De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BELEIDSPLANNEN als plannings- en sturingsinstrument voor de lokale LOP-werking FOB – 10 maart 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BELEIDSPLANNEN als plannings- en sturingsinstrument voor de lokale LOP-werking FOB – 10 maart 2009."— Transcript van de presentatie:

1 BELEIDSPLANNEN als plannings- en sturingsinstrument voor de lokale LOP-werking FOB – 10 maart 2009

2 LOP-Beleidsplannen - FOB - 10 maart 20092 Inhoud 1. Aanleiding 2. Doel 3. Aanpak 4. En dan… 5. Samenwerking LOP en FOB … 6. Beleidsplanning en zelfevaluatie

3 LOP-Beleidsplannen - FOB - 10 maart 20093 1. Aanleiding Interne LOP-evaluatie Voorzitters Beleidsintenties Interne werkgroep met terugkoppeling Deskundigen Voorzitters

4 LOP-Beleidsplannen - FOB - 10 maart 20094 2. Beleidsplan: doel Wisselwerking tussen Vlaamse en lokale niveau intensifiëren / wederzijds versterken LOP’s met ervaring: Expliciteren visies, doelstellingen, engagementen Methodisch werken Instrument om vorderingen te meten Strategisch gebruik (brug naar het lokale onderwijsbeleid) Wapen tegen overaanbod aan externe impulsen

5 LOP-Beleidsplannen - FOB - 10 maart 20095 2. Beleidsplan: doel Wisselwerking tussen Vlaamse en lokale niveau intensifiëren / wederzijds versterken LOP’s met ervaring: Opgelet! “Gedragen” plan – voorzitter/deskundige als trekkers Kaderen binnen cyclisch proces (PDCA) Lokale werking ondersteunen/ versterken – geen strakke formats die lokale dynamiek in de weg staan

6 LOP-Beleidsplannen - FOB - 10 maart 20096 3. Beleidsplan: aanpak Waarover hebben we het ? Minimaal over in consensus afgesproken doelstellingen / intenties waarrond men op k, m, l termijn wenst te werken Verplichte (decretale) opdrachten van het LOP Beleidsprioriteiten van de minister Eigen LOP-opdrachten  Visie van het LOP op GOK & uitdagingen lokale LOP- regio  Omgevingsanalyse

7 LOP-Beleidsplannen - FOB - 10 maart 20097 3. Beleidsplan: aanpak Waarover hebben we het ? Minimaal over in consensus afgesproken doelstellingen / intenties waarrond men op k, m, l termijn wenst te werken Termijn Beoogde resultaten Met welke middelen / onder welke belangrijke randvoorwaarden  Financiële / andere engagementen van LOP-leden en anderen Wijze van aanpak => lokale aangelegenheid Wijze van samenwerking met lokale overheden

8 LOP-Beleidsplannen - FOB - 10 maart 20098 3. Beleidsplan: aanpak Hoe aanpakken ? Lokale dynamiek Inbedding in de lokale (procesmatige) werking van een LOP Geen vast format maar een checklist van topics (bij voorkeur)  Bestaande plannen doorlichten – eventueel aanvullen / bijsturen  Inhoudelijke sporen, accenten in periode vooraf meenemen bij uitzetten nieuwe bakens voor toekomstige LOP-werking Wijze waarop overleg hierover opgezet  Lokale aangelegenheid  Ervaring lokale partners maximaal betrekken

9 LOP-Beleidsplannen - FOB - 10 maart 20099 4. En dan… Beleidsplan Methodisch, systematisch, gestructureerd werken bevorderen Continuïteit in de LOP-werking  Inbedding in een procesmatige werking waarbij volgende stappen centraal staan: Voorbereiden/plannen – Uitvoeren – Opvolgen/evalueren – Bijsturen/verankeren  Jaarlijkse voortgangsrapportage  Wat werkt wel / niet  Bijsturingen / nieuwe prioriteiten

10 LOP-Beleidsplannen - FOB - 10 maart 200910 5. Beleidsplan: samenwerking met lokale overheden… 47 beleidsplannen (op een totaal van 70 LOP’s). Een onderverdeling in vier soorten LOP’s: LOP in een centrumstad: voor 19 van de 26 LOP’s is een beleidsplan beschikbaar. Alle centrumsteden hebben FOB-projecten en alle centrumsteden hebben een LOP. LOP in een niet-centrumstad met een FOB-project: voor 13 van de 21 LOP’s is een beleidsplan beschikbaar. LOP in een niet-centrumstad zonder een FOB- project: voor 13 van de 21 LOP’s is een beleidsplan beschikbaar. LOP in het BHG: voor 2 van de 2 LOP’s is een beleidsplan beschikbaar.

11 LOP-Beleidsplannen - FOB - 10 maart 200911 5. Beleidsplan: samenwerking met lokale overheden… Is er samenwerking met de lokale besturen m.b.t. uitvoering van LOP-opdrachten in het algemeen? LOP in een centrumstad: voor 17 van de 19 LOP’s met een beleidsplan. LOP in een niet-centrumstad met een FOB-project: Voor 13 van de 13 LOP’s met een beleidsplan. LOP in een niet-centrumstad zonder een FOB-project: Voor 11 van de 13 LOP’s met een beleidsplan. LOP in het BHG: voor beide LOP’s.

12 LOP-Beleidsplannen - FOB - 10 maart 200912 5. Beleidsplan: samenwerking met lokale overheden… LOP in een centrumstad Grote verscheidenheid van S tot XXL. Bij de ‘light’ benadering = contacten onderhouden, elkaar informeren, deelnemen aan één werkgroep … Bij de ruimere samenwerking = de samenwerking met de stad als een belangrijk onderdeel in het bereiken van resultaten: samenwerken aan omgevingsanalyse, samen uitbouwen van netwerken, vaste partner in elke actie.... Decretale opdrachten overnemen? LOP in een niet-centrumstad met een FOB-project Samenwerken betekent hier vaak met middelen over de brug komen en helpen bij de realisatie/uitvoering. Op enkele plaatsen is stad een partner bij het opzetten van initiatieven en projecten. LOP in een niet-centrumstad zonder een FOB-project Samenwerking rond het uitwerken projecten en samenwerking rond de uitvoering van projecten komen ongeveer evenveel aan bod. LOP in het BHG Intense samenwerking rond omgevingsanalyse en uitwerken van materiaal.

13 LOP-Beleidsplannen - FOB - 10 maart 200913 5. Beleidsplan: samenwerking met lokale overheden… Is er samenwerking met de lokale besturen m.b.t. afstemming onderwijsoverleg en onderwijsbeleid? LOP in een centrumstad: voor 15 van de 19 LOP’s met een beleidsplan. LOP in een niet-centrumstad met een FOB-project: voor 11 van de 13 LOP’s met een beleidsplan. LOP in een niet-centrumstad zonder een FOB- project: voor 11 van de 13 LOP’s met een beleidsplan. LOP in het BHG: Voor geen beide LOP’s.

14 LOP-Beleidsplannen - FOB - 10 maart 200914 5. Beleidsplan: samenwerking met lokale overheden… LOP in een centrumstad Op een aantal plaatsen vindt het LOP inspiratie in het onderwijsplan van de stad of werkt het LOP in een aantal opzichten vraaggestuurd t.a.v. een aantal opdrachten vanuit de stad. Op tal van plaatsen werd de samenwerking vastgelegd in een nota. Adviesfunctie naar FOB wordt ook enkele malen als enige topic vermeld. LOP in een niet-centrumstad met een FOB-project Vooral of uitsluitend de adviesfunctie naar FOB. LOP in een niet-centrumstad zonder een FOB-project Opvallend is in enkele steden en gemeenten de link leggen naar het LSB. Het LSB inspireert die LOP’s of het LOP stoffeert het LSB. Adviseren van de stad rond plannen en projecten, maar FOB wordt hier nog zeer weinig vermeld. LOP in het BHG Niet aangestipt.

15 LOP-Beleidsplannen - FOB - 10 maart 200915 5. Beleidsplan: samenwerking met lokale overheden… Besluit Uit de beleidsplannen blijkt dat de LOP’s en de steden elkaars werking in grote mate beïnvloeden. Dat beïnvloeden wordt overwegend ervaren als elkaar in belangrijke mate versterken. Het drukt zich in centrumsteden iets sterker uit in de afstemming van elkaars beleid en in de kleinere steden iets meer naar de ondersteuning en samenwerking vanuit stedelijke en gemeentelijke diensten bij de uitvoering. De samenwerking LOP-VGC is intens, maar in hoofdzaak gericht op de uitvoering van taken en projecten.

16 LOP-Beleidsplannen - FOB - 10 maart 200916 6. Beleidsplanning en zelfevaluatie… Studiedag met o.m. Luc Deschamps op 29 mei 2009: (Zelf)evaluatie van de LOP’s: Hoe kijken naar resultaten van de LOP’s Voor LOP-voorzitters, LOP-deskundigen en begeleiders diversiteit. Vergelijkbaar referentiekader als centrumsteden. Goede praktijken, uitgewerkt voorbeeld rond kleuterparticipatie, link naar beleidsplannen en voortgangsrapportage …


Download ppt "BELEIDSPLANNEN als plannings- en sturingsinstrument voor de lokale LOP-werking FOB – 10 maart 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google