De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Module B: De ‘Whole School Approach’

Verwante presentaties


Presentatie over: "Module B: De ‘Whole School Approach’"— Transcript van de presentatie:

1 Module B: De ‘Whole School Approach’
Unit B2 Hoe de Whole School Approach inbedden? Inleiding

2 Een veranderde samenleving: een complexe samenleving vol keuzes
PunchStock/Frank Renlie

3 Lerende organisaties Lerende organisaties leren op individueel, groeps- en organisatieniveau De enige meest belangrijke component is het individu: zonder individueel leren is er geen sprake van ‘organisatieleren’

4 Strategische kennisontwikkeling en -creatie
Beperkte middelen op niveau van een welomschreven gemeenschap (school/dorp/…) leiden tot meer kwaliteitsvol onderwijs dan een ondoordachte stroom aan middelen/ondersteuning Strategische kennisontwikkeling op schoolniveau veronderstelt een schooleigen beleidsplan rond de kennisontwikkeling aldaar

5 Kloofanalyse Beoogde situatie (toekomst)
Plan om de kenniskloof te dichten: Kennisopbouw Tewerkstelling Inhuren van expertise Actuele toestand Takenanalyse Inventaris van bestaande competenties (Irgens, 2000, p. 138)

6 Implementatie Implementatie omvat het proces waarbij een idee, programma of een geheel van activiteiten en structuren die nieuw zijn voor zij die verandering willen, ten uitvoer wordt/worden gebracht. (Fullan, 2001, p. 69)

7 Aspecten van een succesvol veranderingsproces
Goede samenwerking op (en tussen) het lokale beleids- of bestuursniveau en het schoolniveau Complementaire rollen Leiderschap Engagement door betrokkenheid/participatie Gedeelde doelen Verandering door samenwerking Volgehouden inspanning (lange termijn) Veelzijdige maatregelen

8 De rol van de directie PunchStock/Frank Renlie

9 Bereidheid tot implementatie
De bekwaamheid van de school om te veranderen Betrokkenheid van de directie/schoolhoofd Betekenisvolheid van de verandering voor het personeel De bekwaamheid van de school om te (blijven) leren De bekwaamheid om te kiezen voor het juiste project

10 Hoe ervoor zorgen dat mensen zich het probleem toe-eigenen?
Prioriteit geven Relevantie Betrokkenheid Zich goed organiseren Invloed Schema van Midthassel, U.V., Centre of Behavioural Research, University of Stavanger

11 Lange termijn inspanning
Lange termijn focus op schoolgeweld Zelfregulatie en niet-aflatende ontwikkelingen

12 Veelzijdige en gelijktijdig te nemen maatregelen
PunchStock/Frank Renlie

13 Implementatie Het implementatieproces, gericht op de realisatie van een programma, vormt een hele uitdaging. De sleutel tot een succesvolle implementatie: het herkennen en overwinnen van hindernissen

14 Weerstanden - Hinderpalen
Veranderingsprocessen in scholen worden gekenmerkt door vier soorten hinderpalen: Psychologische hinderpalen Praktische hinderpalen Hinderpalen op het vlak van waarden Hinderpalen op het vlak van macht/invloed (Skogen, 2004, p. 75)

15 Omgaan met psychologische hinderpalen
Gepaste antwoorden vinden voor de onveiligheid (in mensen en systemen) De contextuele omstandigheden in kaart brengen Individuele consultatie Informatie, informatie, informatie

16 Omgaan met praktische hinderpalen
Tijd Bronnen/hulpmiddelen Dubbelzinnige doelen Systeem

17 Omgaan met hinderpalen i.v.m. waarden en macht
Voorkomen dat dit soort hinderpalen gaan wegen op het veranderingsproces: Macht/invloed opbouwen als leider van het veranderingsproces De betrokkenheid van het schoolhoofd opzoeken en versterken

18 Weerstanden - Hinderpalen
Weerstand is een complex fenomeen dat samenhangt met tal van andere factoren Tijd, kennis, financiële middelen en veranderingsbekwaamheid van een organisatie om met nieuwe verantwoordelijkheden/taken om te gaan zijn van belangrijk bij innovatieprocessen Weerstand vloeit voort uit de eerdere ervaring met veranderingsprocessen Het aantal problemen dat bij aanvang opduikt en de veranderingsmoeheid oefenen invloed uit op het veranderingsproces.


Download ppt "Module B: De ‘Whole School Approach’"

Verwante presentaties


Ads door Google