De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De wereld van de zorg en zorgverzekeraars

Verwante presentaties


Presentatie over: "De wereld van de zorg en zorgverzekeraars"— Transcript van de presentatie:

1 De wereld van de zorg en zorgverzekeraars
Hannes Seesing, Beleidsmedewerker Zorgprogrammering Renee van Rooijen, Zorginkoper Geïntegreerde Eerstelijnszorg 15 maart 2012

2 Stand van zaken: introductie Menzis
‘Menzis garandeert de beschikbaarheid van kwalitatief goede en betaalbare zorg om zo het welzijn van al zijn klanten te bevorderen.’ Coöperatie Sturen op kwaliteit, prijs en volume menselijk 2,1 miljoen verzekerden 2.500 medewerkers € 5,1 miljard premie (inclusief AnderZorg en Azivo) Drie zorgkantoren: Arnhem, Groningen, Twente € 2,9 miljard sociaal vooruitstrevend maatschappelijk betrokken 2

3 Outline Hoe werkt de zorgmarkt? Actuele ontwikkelingen Beleid Menzis 3

4 Gereguleerde marktwerking
Publieke randvoorwaarden o.a.: Zorgplicht Acceptatieplicht Verbod op premiedifferentiatie Patiënt Toezicht: VWS, Nza, CVZ Zorgaanbieder Zorgverzekeraar 4

5 Outline Hoe werkt de zorgmarkt? Actuele ontwikkelingen Beleid Menzis 5

6 De helft van ouderen met een aandoening, heeft nóg een aandoening.
Een kwart van de 75-plussers heeft vier aandoeningen of meer. Sterkste kostenstijgers van 2010 tot (% per jaar): - beroerte (2,22%) - hartfalen (2,44%) - dementie (2,51%) - Parkinson (2,57%) Bron: RVZ 2010 van 1e lijn naar primaire gezondheidszorg Gemiddelde zorgkosten per Nederlander in 2005, bron: Slobbe 2006

7 Een steeds groter deel van ons inkomen gaat naar zorg
Bron: KPMG Bron:Miljoenennota 2011

8 Betalen is een concreet probleem
# betalingsregelingen per dag # verzoeken om schuldsanering per dag Jaarovergang 2010 – 2011: Forse groei internetlabel AnderZorg Minder mensen verzekeren kiezen aanvullend pakket

9 Outline Hoe werkt de zorgmarkt? Actuele ontwikkelingen Beleid Menzis 9

10 Beleid Menzis Garanderen kwalitatief goede, betaalbare en beschikbare zorg om zo het welzijn van klanten te bevorderen. Door … beheerste en gematigde ontwikkeling van zorgkosten in de tweede lijn sterke, geïntegreerde eerste lijn met behoud/verbetering kwaliteit van zorg en … terugbrengen kosten Menzis-organisatie om … De last van stijgende zorgkosten en strengere solvabiliteitseisen zo min mogelijk bij onze klanten neer te leggen

11 Herinrichting zorgveld
Meer preventie & zelfmanagement Eerste lijn moet antwoord bieden op groeiende vraag naar zorg dichtbij (m.n. chronisch zieken, ouderen) Verschuiving van eenvoudige ziekenhuistaken naar uitgebreidere eerste lijn Niet alles is overal meer mogelijk: meer specialisatie en concentratie in ziekenhuizen

12 Ontwikkelingen eerste lijn
Antwoord bieden op groeiende vraag naar zorg dichtbij/thuis (m.n. van chronisch zieken, ouderen) Meer vraag naar coaching/begeleiding, preventie, zelfmanagement Inspelen op ontwikkelingen ketenzorg (COPD, diabetes e.d.) Tekort praktijkondersteuners, assistenten Problemen continuïteit in buitengebieden Vraagt samenwerking en een betere organisatiegraad: sterke, geïntegreerde eerstelijnszorg

13 Menzis en de eerste lijn
Stimuleren integraal, wijkgericht en mensgericht werken Wat in de eerste lijn kan gebeuren, moet daar gebeuren (substitutie) Geen dubbele zorg (betere afstemming eerste en tweede lijn) Nadruk op uitkomsten in termen van gezondheidswinst, doelmatigheid van zorg en klantwaarde Eén partij is lokaal verantwoordelijk voor het totaal aan zorg

14 Wat vraagt dit van de eerste lijn?
Ondernemerschap, innovatiekracht en bereidheid tot samenwerking Initiatief en tempo, ook ziekenhuizen en instellingen kunnen zorg thuis organiseren Betrekken patiënten (zelfmanagement, inzien patiëntendossier, enz.) Professionalisering (HRM, ICT, facturering, enz.) Meerjarige partnerships en overeenkomsten Menzis blijft waar mogelijk faciliteren

15 Faciliteren samenwerking
Modernisering & Innovatie (M&I) Integrale Bekostiging GEZ-module Innovatie

16

17 Samen verantwoordelijk voor betaalbare zorg!


Download ppt "De wereld van de zorg en zorgverzekeraars"

Verwante presentaties


Ads door Google