De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Competentieprofiel studieloopbaanbegeleider

Verwante presentaties


Presentatie over: "Competentieprofiel studieloopbaanbegeleider"— Transcript van de presentatie:

1 Competentieprofiel studieloopbaanbegeleider
in ontwikkeling Marijke Kaaijk, HAN 2009, competentieprofiel SLB

2 ONDERZOEK Opdrachtgever: Directie ISS Begeleiding:
Lectoraat Professionalisering van agogische beroepen en vaktherapeuten Dr. Kitty Kwakman Dr. Marion van Hattum Marijke Kaaijk, HAN 2009, competentieprofiel SLB

3 INHOUD PRESENTATIE Onderzoeksopzet Toelichting op competentieprofiel
Toepassingen van competentieprofiel Marijke Kaaijk, HAN 2009, competentieprofiel SLB

4 DOEL ONDERZOEK Een bijdrage leveren aan de implementatie van HAN kader studieloopbaanbegeleiding bij ISS Marijke Kaaijk, HAN 2009, competentieprofiel SLB

5 ONDERZOEKSVRAGEN Hoe moet een instrument er uit zien waarmee competenties van SLBers in kaart gebracht kunnen worden, waarbij ontwikkeldoelen van SLBers geformuleerd kunnen worden en waarbij trajecten vastgesteld kunnen worden om deze doelen te bereiken? Op welke manier kan dit instrument ingezet worden? Marijke Kaaijk, HAN 2009, competentieprofiel SLB

6 ONDERZOEKSOPZET Vooronderzoek Literatuurstudie Interviews met experts
Marijke Kaaijk, HAN 2009, competentieprofiel SLB

7 ONDERZOEKSMETHODE ICOON methode: interactieve competentieontwikkeling
Marijke Kaaijk, HAN 2009, competentieprofiel SLB

8 ICOON METHODE Profielen worden afgeleid uit doelen organisatie
Interactieve manier van werken Producten zijn voorgelegd aan deelprojectgroepstudieloopbaanbegeleiding ISS en team studieloopbaanbegeleiders op de opleidingen. Marijke Kaaijk, HAN 2009, competentieprofiel SLB

9 ONDERDELEN Contextbeschrijving rol studieloopbaanbegeleider Kerntaken
Kernopgaven Competenties Marijke Kaaijk, HAN 2009, competentieprofiel SLB

10 CONTEXTBESCHRIJVING Contextbeschrijving HAN
Diversiteit Studieloopbaanbegeleiders De studieloopbaanbegeleider bestaat niet Marijke Kaaijk, HAN 2009, competentieprofiel SLB

11 3 NIVEAU’S 3 niveaus in studieloopbaanbegeleiders:
Niveau 1:de beginnende SLBer (starter) Niveau 2: de SLBer studieloopbaanbegeleider met enige ervaring Niveau 3: ervaren SLBer/coordinator SLB Marijke Kaaijk, HAN 2009, competentieprofiel SLB

12 KERNTAKEN Kerntaken zijn sets inhoudelijk samenhangende beroepsactiviteiten die kenmerkend zijn voor de rol van SLBer Marijke Kaaijk, HAN 2009, competentieprofiel SLB

13 KERNOPGAVEN De belangrijkste dilemma’s, keuze’s, problemen en kansen waarvoor een oplossing en een aanpak wordt verwacht van de studieloopbaanbegeleider Marijke Kaaijk, HAN 2009, competentieprofiel SLB

14 COMPETENTIES Geintegreerd geheel van kennis, inzicht, vaardigheden, attitudes en persooonlijke eigenschappen, waarmee op adequate wijze re sultaten kunnen worden gehaald in een beroepscontext. Marijke Kaaijk, HAN 2009, competentieprofiel SLB

15 KERNTAKEN Studentgebonden Organisatiegebonden Beroepsgebonden
Marijke Kaaijk, HAN 2009, competentieprofiel SLB

16 STUDENTGEBONDEN KERNTAKEN
Ondersteunen en begeleiden van individuele studenten Groepsgerichte studentbegeleiding Monitoring van competentie-ontwikkeling Adviseren en informeren Begeleiden van leer-vaardigheden: studieplanning, studie-aanpak, studievoortgang Keuzeprocessen begeleiden Marijke Kaaijk, HAN 2009, competentieprofiel SLB

17 STUDENTGEBONDEN KERNTAKEN
Signaleren van deficiencies en/of noodzaak psychosociale begeleiding Verwijzen Rapporteren Studiecontracten afsluiten Bewaken studievoortgang Reflecteren Marijke Kaaijk, HAN 2009, competentieprofiel SLB

18 Organisatiegebonden kerntaken
Beleid van de organisatie uivoeren m.b.t. studieloopbaanbegeleiding Bijdragen aan beleidsontwikkeling m.b.t. studieloopbaanbegeleiding Signaleren Netwerken Marijke Kaaijk, HAN 2009, competentieprofiel SLB

19 Professiegebonden kerntaken
deskundigheid bevorderen Marijke Kaaijk, HAN 2009, competentieprofiel SLB

20 Kernopgaven SLBer Kwaliteit versus kwantiteit
Contacten met individuele studenten versus andere studieloopbaanbegeleidings taken Zelf begeleiden van studenten versus doorverwijzen Overnemen van student of student zelf laten uitzoeken Maatwerk versus standaard aanpak Marijke Kaaijk, HAN 2009, competentieprofiel SLB

21 Competenties SLB 1. Doel- en resultaatgericht 2. Coachend
3. Sensitief/communicatie 4. Betrouwbaar/integer 5. Vakkundig/deskundig 6. Toegankelijk/laagdrempelig 7. Creatief/Oplossingsgericht 8. Kwaliteitsgericht 9. Reflectief/lerend Marijke Kaaijk, HAN 2009, competentieprofiel SLB

22 Competenties Competenties zijn uitgewerkt naar gedragsindicatoren en resultaten. Marijke Kaaijk, HAN 2009, competentieprofiel SLB

23 Toepassingen van competentieprofiel
Binnen R&O gesprekken Basis voor deskundigheidsbevorderingsplannen Assessment traject voor SLBers Scorelijst competenties (zelfbeoordeling) Marijke Kaaijk, HAN 2009, competentieprofiel SLB

24 Uitgangspunt Competentieprofiel ontwikkelingsgericht inzetten
Marijke Kaaijk, HAN 2009, competentieprofiel SLB

25 Toepassing binnen R&O gesprekken
Ter orientatie: Is de rol van studieloopbaanbegeleider geschikt voor mij? Marijke Kaaijk, HAN 2009, competentieprofiel SLB

26 Toepassing binnen R&O gesprekken
Hoe staat het met SLB competenties? Onderbouwing door: Zelfbeoordeling (op basis van scorelijst SLB) beoordeling door collega’s en manager (90 graden feedback) beoordeling door manager, collega’s en studenten (360graden feedback) Marijke Kaaijk, HAN 2009, competentieprofiel SLB

27 Toepassing binnen R&O gesprekken
Hoe kun je je verder ontwikkelen als studieloopbaanbegeleider? vaststellen van gewenste competentieontwikkeling afspraken maken m.b.t. deskundigheidsbevordering vastleggen van afspraken in POP Marijke Kaaijk, HAN 2009, competentieprofiel SLB

28 Deskundigheidsbevorderingsplan slb
Uitgegaan wordt van het competentieprofiel SLB Deskundigheidsbevordering van SLBers is maatwerk Startende studieloopbaanbegeleiders (niveau 1) nemen deel aan een introductiecursus studieloopbaanbegeleider Marijke Kaaijk, HAN 2009, competentieprofiel SLB

29 Deskundigheidsbevorderingsplan slb
Alle studieloopbaanbegeleiders nemen deel aan intervisietraject Verdere deskundigheidsbevordering via maatwerk individueel (coaching) en groepsgericht (aanbod van trainingen) Marijke Kaaijk, HAN 2009, competentieprofiel SLB

30 Maatwerk trainingen trainingen zijn ontwikkeld vanuit competentieprofiel trainingen zijn afgestemd op ontwikkelvragen SLBer aanbod trainingen omvatten alle competenties studieloopbaanbegeleider trainingen zijn afgestemd op diverse niveau’s Marijke Kaaijk, HAN 2009, competentieprofiel SLB

31 Keuzemogelijkheden Introductiecursus studieloopbaanbegeleiding (niveau 1) Basiscommunicatie voor studieloopbaanbegeleiders (niveau 1) Training resultaatgericht coachen (niveau 1en 2) Gebruik van instrumenten in studieloopbaanbegeleiding (niveau 1,2,3) Marijke Kaaijk, HAN 2009, competentieprofiel SLB

32 Keuzemogelijkheden Hanteren van leerproblemen in studieloopbaanbegeleiding en verwijzing Hanteren van diversiteit binnen studieloopbaanbegeleiding Hanteren van groepsdynamica binnen studieloopbaanbegeleiding Marijke Kaaijk, HAN 2009, competentieprofiel SLB

33 Voor alle studieloopbaanbegeleiders
Op de opleidingen Intervisietraject (4xper jaar) Teamvergadering (4xper jaar) Individuele coaching van nieuwe SLBers Nieuwe informatie voor SLBers moet helder en inzichtelijk aangeboden worden: bv. via Eplace Marijke Kaaijk, HAN 2009, competentieprofiel SLB

34 Certificering studieloopbaanbegeleiders?
Startbijeenkomst Sterkte/zwakteanalyse maken (zelfbeoordeling op basis van Competentieprofiel) Gesprek met peer-coach 360 Graden feedback van collega’s en deelnemers Marijke Kaaijk, HAN 2009, competentieprofiel SLB

35 Certificering studieloopbaanbegeleiders
Formuleren van ontwikkeldoelen en maken professionaliseringsplan Voorleggen (digitaal) portfolio 1e fase aan beoordelaars Uitvoeren professionaliseringsplan, weerslag in portfolio Voorleggen aan assessor + beoordeling Marijke Kaaijk, HAN 2009, competentieprofiel SLB

36 Ontwerp scorelijst studieloopbaanbegeleider
Op de scorelijst kan de studieloopbaanbegeleider (of de collega) de mate van beheersing aangeven van de competenties Scorelijst is afgeleid van kerntaken, kernopgaven en competenties Scorelijst kan digitaal uitgewerkt worden Marijke Kaaijk, HAN 2009, competentieprofiel SLB

37 Discussie Wat zijn jullie reacties op het competentieprofiel?
Wat zijn jullie reacties op de toepassingen? Marijke Kaaijk, HAN 2009, competentieprofiel SLB


Download ppt "Competentieprofiel studieloopbaanbegeleider"

Verwante presentaties


Ads door Google