De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BFS Verbetertraject SZW & CBS 20 juni 2011 Johan van Essen (SZW/FEZ)

Verwante presentaties


Presentatie over: "BFS Verbetertraject SZW & CBS 20 juni 2011 Johan van Essen (SZW/FEZ)"— Transcript van de presentatie:

1 BFS Verbetertraject SZW & CBS 20 juni 2011 Johan van Essen (SZW/FEZ)

2 2 Doel BFS: statistisch overzicht verkrijgen van de onderzoeken die gemeenten bij de uitvoering van (oa) de WWB verrichten in het kader van het fraudebeleid Gemeenten leveren 2 x per jaar gegevens aan CBS SZW gebruikt BFS-gegevens voor  beleidsontwikkeling, beantwoording Kamervragen  begroting / jaarverslag  ramingen Waarom BFS?

3 3 Basis BFS is definitie Sociale zekerheidsfraude, die ook wordt gebruikt door UWV, SVB en OM Het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens, dan wel het verzwijgen of niet (tijdig) verstrekken van, voor de bepaling van het recht op uitkering en de duur en hoogte van de uitkering relevante gegevens, met als gevolg dat een uitkering geheel of ten dele ten onrechte wordt verstrekt. Benadeling, anders geen fraude Wat is fraude?

4 4 wel leveren : Gegevens van elk afgesloten onderzoek dat is uitgevoerd bij de afdeling sociale recherche en/of de afdeling bijzonder onderzoek of door de ambtenaar die met soortgelijke onderzoeken is belast, dit ongeacht of bij dit onderzoek al dan niet fraude is aangetoond. niet leveren : Alle andere controle activiteiten worden beschouwd als reguliere taak van het primaire uitkeringsproces en worden derhalve niet opgenomen in de fraudestatistiek. Operationalisatie

5 5 Afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar kwaliteit van de BFS-gegevens Grote diversiteit tussen output van verschillende gemeenten. CBS acht publicatie niet meer verantwoord en publiceert daarom niet meer over de BFS SZW gebruikt (onder eigen verantwoordelijkheid) landelijke BFS-gegevens in begroting / jaarverslag Voor langere termijn een onwenselijke situatie Huidige situatie

6 6 Doel: grotere uniformiteit in de aangeleverde gegevens Uitgangspunt blijft: fraude is overtreding van de regels met benadeling tot gevolg Werkwijze: in overleg met gemeenten opties verkennen, uitwerken en opnemen in de Richtlijn Planning: 1-1-2012 Risico’s: gebrekkige communicatie, knelpunten in de gemeentelijke administraties, verwerking door software- leveranciers en implementatie door gemeenten Verbetertraject 1

7 7 De opzet is niet: uitbreiding of inkrimping van het aantal uitgevraagde kenmerken Maar er zijn nieuwe feiten die het traject (inhoudelijk en qua planning) kunnen beïnvloeden:  Wens tot vermindering interbestuurlijke informatie- uitvraag (IBI)  Mogelijke informatiewensen vanwege aanpassing fraudebeleid SZW Verbetertraject 2

8 8 Aanscherping fraudebeleid per 1-7-2012 Wetgeving op dit moment in voorbereiding Mogelijke aanvullende informatiewensen komen bij uitwerking van het beleid aan de orde Overleg hierover met VNG en gemeenten Vernieuwde fraudeaanpak

9 9 Huidige operationalisatie is mede afhankelijk van hoe de gemeenten het fraudeonderzoek definiëren, hoe zij het organiseren en hoe zij het registreren Onze vragen daarbij Is dat wel verstandig? Is de Richtlijn duidelijk genoeg? Aanpassing: gemeenten vragen om informatie over alle fraudeonderzoeken, ongeacht organisatie en geldbedrag Mogelijk is aanpassing van de controle-variabelen nodig om ‘ongewenste’ informatie te filteren. Denkrichting

10 10 Hoe reageren de gemeenten op de omschreven denkrichting op het vorige plaatje? Welke knelpunten ervaren de gemeenten tav het vullen van de BFS? Welke meet- en aanleveringsmomenten passen het beste in de gemeentelijke uitvoeringspraktijk Vragen voor workshop

11 11 Relatie BDS en BFS: als er benadeling is, moet er worden terugbetaald > debiteur Maar: niet elke debiteur is een fraudeur! Welke informatie over vorderingen wordt uitgevraagd? Ontstaansgrond, hoogte van de schuld, status van de schuld, bedrage betalingsverplichting, periodiciteit van de betalingen, restschuld Kunnen we het verloop van de ‘fraudeschulden’ één duidig uit de BDS halen? Nee. Toegift: BDS

12 12 Welke informatie hebben de gemeenten zelf nodig? Welke informatie zou wat hen betreft kunnen vervallen? Welke knelpunten ervaren de gemeenten tav het vullen van de BDS? Welke meet- en aanleveringsmomenten passen het beste in de gemeentelijke uitvoeringspraktijk? Vragen voor workshop


Download ppt "BFS Verbetertraject SZW & CBS 20 juni 2011 Johan van Essen (SZW/FEZ)"

Verwante presentaties


Ads door Google