De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

de (on)zichtbaarheid van God

Verwante presentaties


Presentatie over: "de (on)zichtbaarheid van God"— Transcript van de presentatie:

1 de (on)zichtbaarheid van God
Ds. Jaap Oosterhuis de (on)zichtbaarheid van God Voorganger Thema Gez. 132 : 1, 5, 6 | Joh. 3 : 16 | Ps. 63 : 2 | Ps. 19 : 5 | Jes. 45 : 14 – 25 | Ps. 135 : 3, 9, 12 | Jes. 45 : 15 | LB. 75 : 1, 3, 8 | LB. 1 : 2, 3, 4

2 De mededelingen van de kerkenraad staan op het liturgiebriefje
Gez. 132 : 1, 5, 6 | Joh. 3 : 16 | Ps. 63 : 2 | Ps. 19 : 5 | Jes. 45 : 14 – 25 | Ps. 135 : 3, 9, 12 | Jes. 45 : 15 | LB. 75 : 1, 3, 8 | LB. 1 : 2, 3, 4

3 Wij stellen ons voor God
Votum, groet Wij stellen ons voor God Hij begroet ons “Genade zij u …” Zingen :

4 Zingen Gezang 132 : 1, 5 en 6 Gez. 132 : 1, 5, 6 | Joh. 3 : 16 | Ps. 63 : 2 | Ps. 19 : 5 | Jes. 45 : 14 – 25 | Ps. 135 : 3, 9, 12 | Jes. 45 : 15 | LB. 75 : 1, 3, 8 | LB. 1 : 2, 3, 4

5 Dank U voor deze nieuwe morgen, dank U voor deze nieuwe dag,
Zingen Gez. 132 : [1] 5 6 Dank U voor deze nieuwe morgen, dank U voor deze nieuwe dag, dank U, dat ik met al mijn zorgen bij U komen mag.

6 Dank U, dat U hebt willen spreken, dank U, U hoort een ieders taal.
Zingen Gez. 132 : 1 [5] 6 Dank U, dat U hebt willen spreken, dank U, U hoort een ieders taal. Dank U, dat U uw woord wilt geven, aan ons allemaal.

7 Dank U, uw liefde kent geen grenzen, dank U, dat ik dit zeggen kan.
Zingen Gez. 132 : 1 5 [6] Dank U, uw liefde kent geen grenzen, dank U, dat ik dit zeggen kan. Dank U, o God ik wil U danken, dat ik danken kan.

8 Verkondiging van Gods Liefde
Gez. 132 : 1, 5, 6 | Joh. 3 : 16 | Ps. 63 : 2 | Ps. 19 : 5 | Jes. 45 : 14 – 25 | Ps. 135 : 3, 9, 12 | Jes. 45 : 15 | LB. 75 : 1, 3, 8 | LB. 1 : 2, 3, 4

9 Zingen Ps. 63 : 2 Gez. 132 : 1, 5, 6 | Joh. 3 : 16 | Ps. 63 : 2 | Ps. 19 : 5 | Jes. 45 : 14 – 25 | Ps. 135 : 3, 9, 12 | Jes. 45 : 15 | LB. 75 : 1, 3, 8 | LB. 1 : 2, 3, 4

10 Uw liefde is het hoogste goed dat U, o God, mij hebt gegeven,
Zingen Ps. 63 : 2 Uw liefde is het hoogste goed dat U, o God, mij hebt gegeven, uw trouw is beter dan het leven, U bent het die mij juichen doet. Ik wil U prijzen al mijn dagen, waartoe uw goedheid mij bewoog, mijn handen hef ik naar omhoog, om heel mijn hart U op te dragen.

11 Oproep tot een heilig leven
Gez. 132 : 1, 5, 6 | Joh. 3 : 16 | Ps. 63 : 2 | Ps. 19 : 5 | Jes. 45 : 14 – 25 | Ps. 135 : 3, 9, 12 | Jes. 45 : 15 | LB. 75 : 1, 3, 8 | LB. 1 : 2, 3, 4

12 Zingen Ps. 19 : 5 Gez. 132 : 1, 5, 6 | Joh. 3 : 16 | Ps. 63 : 2 | Ps. 19 : 5 | Jes. 45 : 14 – 25 | Ps. 135 : 3, 9, 12 | Jes. 45 : 15 | LB. 75 : 1, 3, 8 | LB. 1 : 2, 3, 4

13 Het woord van uw vermaan neem ik gehoorzaam aan;
Zingen Ps. 19 : 5 Het woord van uw vermaan neem ik gehoorzaam aan; het is mijn richtsnoer, HEER. Elk die op U vertrouwt, zich aan uw wetten houdt, zal leven tot uw eer. Maar, HEER, wie kent de maat van zijn verborgen kwaad, wie kan zichzelf doorgronden? Verlos en heilig mij, o HERE, spreek mij vrij van mijn verborgen zonden.

14 Bidden Gez. 132 : 1, 5, 6 | Joh. 3 : 16 | Ps. 63 : 2 | Ps. 19 : 5 | Jes. 45 : 14 – 25 | Ps. 135 : 3, 9, 12 | Jes. 45 : 15 | LB. 75 : 1, 3, 8 | LB. 1 : 2, 3, 4

15 Doop Floris en Milan Gez. 132 : 1, 5, 6 | Joh. 3 : 16 | Ps. 63 : 2 | Ps. 19 : 5 | Jes. 45 : 14 – 25 | Ps. 135 : 3, 9, 12 | Jes. 45 : 15 | LB. 75 : 1, 3, 8 | LB. 1 : 2, 3, 4

16 Zingen Opw. 518 Gez. 132 : 1, 5, 6 | Joh. 3 : 16 | Ps. 63 : 2 | Ps. 19 : 5 | Jes. 45 : 14 – 25 | Ps. 135 : 3, 9, 12 | Jes. 45 : 15 | LB. 75 : 1, 3, 8 | LB. 1 : 2, 3, 4

17 Heer, U doorgrondt en kent mij; mijn zitten en mijn staan
Zingen Opw. 518 Heer, U doorgrondt en kent mij; mijn zitten en mijn staan en U kent mijn gedachten, mijn liggen en mijn gaan. De woorden van mijn mond, o Heer, die zijn voor U bekend en waar ik ook naar toe zou gaan, ik weet dat U daar bent.

18 Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij
Zingen Opw Refrein Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij en U bent voor mij en naast mij en om mij heen. en om mij heen, elke dag.

19 Heer, U doorgrondt en kent mij, want in de moederschoot
Zingen Opw. 518 Heer, U doorgrondt en kent mij, want in de moederschoot ben ik door U geweven; U bent oneindig groot. Ik dank U voor dit wonder, Heer, dat U mijn leven kent en wat er ook gebeuren zal, dat U steeds bij mij bent.

20 Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij
Zingen Opw Refrein Heer, U bent altijd bij mij, U legt uw handen op mij en U bent voor mij en naast mij en om mij heen. en om mij heen, elke dag.

21 Doopgebed Gez. 132 : 1, 5, 6 | Joh. 3 : 16 | Ps. 63 : 2 | Ps. 19 : 5 | Jes. 45 : 14 – 25 | Ps. 135 : 3, 9, 12 | Jes. 45 : 15 | LB. 75 : 1, 3, 8 | LB. 1 : 2, 3, 4

22 Jesaja 45 : Gez. 132 : 1, 5, 6 | Joh. 3 : 16 | Ps. 63 : 2 | Ps. 19 : 5 | Jes. 45 : 14 – 25 | Ps. 135 : 3, 9, 12 | Jes. 45 : 15 | LB. 75 : 1, 3, 8 | LB. 1 : 2, 3, 4

23 Zingen Ps. 135 : 3, 9 en 12 Gez. 132 : 1, 5, 6 | Joh. 3 : 16 | Ps. 63 : 2 | Ps. 19 : 5 | Jes. 45 : 14 – 25 | Ps. 135 : 3, 9, 12 | Jes. 45 : 15 | LB. 75 : 1, 3, 8 | LB. 1 : 2, 3, 4

24 Ja, ik weet: groot is de HEER, die geen god naast Zich verdraagt.
Zingen Ps. 135 : [3] 9 12 Ja, ik weet: groot is de HEER, die geen god naast Zich verdraagt. Hem alleen komt toe de eer. En Hij doet wat Hem behaagt. Aard' en hemel zijn van Hem, zee en land bedwingt zijn stem.

25 Beelden, door een mens gemaakt, kunnen nimmer goden zijn:
Zingen Ps. 135 : 3 [9] 12 Beelden, door een mens gemaakt, kunnen nimmer goden zijn: is hun mond soms welbespraakt, is hun horen meer dan schijn? Maakt men ooit een god van goud, die een mensenkind behoudt?

26 Sion, zing met blijde stem voor uw HEER, die eeuwig leeft.
Zingen Ps. 135 : 3 9 [12] Sion, zing met blijde stem voor uw HEER, die eeuwig leeft. Loof Hem, die Jeruzalem door zijn woning luister geeft. Halleluja. Wees verblijd, prijs de HEER in eeuwigheid.

27 -Onderwijs voor de kinderen -Preek: de (on)zichtbaarheid van God
-Tekst: Jesaja 45 : 15 -Onderwijs voor de kinderen -Preek: de (on)zichtbaarheid van God Gez. 132 : 1, 5, 6 | Joh. 3 : 16 | Ps. 63 : 2 | Ps. 19 : 5 | Jes. 45 : 14 – 25 | Ps. 135 : 3, 9, 12 | Jes. 45 : 15 | LB. 75 : 1, 3, 8 | LB. 1 : 2, 3, 4

28 thema: De (on)zichtbaarheid van God
Preek thema: De (on)zichtbaarheid van God

29 God is onzichtbaar

30 Jesaja 45:15 bredere verband en achtergrond
periode: terugkeer uit ballingschap Israël klein en verstrooid Jesaja 45: er komt een tijd dat de omliggende volken bij Israël worden ingelijfd De Egyptenaren, Nubiërs, Sabeeërs … zullen jullie toebehoren … … (45:14) Ze buigen voor je en belijden: Bij u alleen is een God … (45:14) En: Voorwaar, u bent een God die zich verborgen houdt, de God van Israel die redding brengt (45:15)

31 Jesaja 45:15 bredere verband en achtergrond
‘Voorwaar, u bent een God die zich verborgen houdt, de God van Israël, die redding brengt.’ (45:15) ‘… … … Wie een houten godenbeeld ronddraagt, heeft geen verstand. Wie bidt er nu tot een god die niet redt?’ (45:20) De verborgen God die wél redt tegenover de zichtbare goden die niet redden

32 Jesaja 45:15 ‘Voorwaar, u bent een God die zich verborgen houdt, de God van Israël, die redding brengt.’ Waarom is de Here ‘verborgen’ ?

33 57:17 Mijn toorn was op hun zondige hebzucht gericht, ik heb hen gestraft en me in mijn woede verborgen. Maar zij gingen onverdroten voort op de weg die ze zelf hadden gekozen. 59:2 jullie wangedrag is het dat jullie en je God uit elkaar heeft gedreven; door jullie zonden houdt hij zich verborgen en wil hij je niet meer horen. 64:6 Er is niemand die uw naam aanroept, die zich ertoe zet uw hand te grijpen. U hebt uw gelaat voor ons verborgen, u hebt ons moedeloos gemaakt en ons overgeleverd aan ons eigen wangedrag.

34 Jesaja 45:15 ‘Voorwaar, u bent een God die zich verborgen houdt, de God van Israël, die redding brengt.’ waarom is de Here ‘verborgen’ ? vanwege de zonde en toch is Hij de enige die redt … Hij heeft níet in het verborgene gesproken (vs.19) de Here Jezus is het hoogtepunt van zijn reddingswerk

35 Wie bidt er nu tot een god die niet redt? (Jesaja 45:20)
de Verborgene wordt zichtbaar als Hij redt omdat zijn reddingswerk afrekent met de oorzaak van zijn verborgenheid Jezus verzoend onze schuld, en nooit was de Verborgene zo zichtbaar als toen Hij in Jezus onder ons was Wie bidt er nu tot een god die niet redt? (Jesaja 45:20)

36 Zingen Liedboek 75 : 1, 3 en 8 Gez. 132 : 1, 5, 6 | Joh. 3 : 16 | Ps. 63 : 2 | Ps. 19 : 5 | Jes. 45 : 14 – 25 | Ps. 135 : 3, 9, 12 | Jes. 45 : 15 | LB. 75 : 1, 3, 8 | LB. 1 : 2, 3, 4

37 U kennen, uit en tot U leven, Verborgene die bij ons zijt,
Zingen LB. 75 : [1] 3 8 U kennen, uit en tot U leven, Verborgene die bij ons zijt, zolang ons 't aanzijn is gegeven, de aarde en de aardse tijd, o Christus, die voor ons begin en einde zijt, der wereld zin!

38 O Christus, ons van God gegeven, Gij tot in alle eeuwigheid
Zingen LB. 75 : 1 [3] 8 O Christus, ons van God gegeven, Gij tot in alle eeuwigheid de weg, de waarheid en het leven, Gij zijt de zin van alle tijd. Vervul van dit geheimenis uw kerk die in de wereld is.

39 Gij zijt het licht van God gegeven,
Zingen LB. 75 : 1 3 [8] Gij zijt het licht van God gegeven, een zon die nog haar stralen spreidt, wanneer het nacht wordt in ons leven, wanneer het nacht wordt in de tijd. O licht der wereld, zie er is voor wie U kent geen duisternis.

40 Gebed Gez. 132 : 1, 5, 6 | Joh. 3 : 16 | Ps. 63 : 2 | Ps. 19 : 5 | Jes. 45 : 14 – 25 | Ps. 135 : 3, 9, 12 | Jes. 45 : 15 | LB. 75 : 1, 3, 8 | LB. 1 : 2, 3, 4

41 Collecte: 1e : Kerk 2e : Werven
Gez. 132 : 1, 5, 6 | Joh. 3 : 16 | Ps. 63 : 2 | Ps. 19 : 5 | Jes. 45 : 14 – 25 | Ps. 135 : 3, 9, 12 | Jes. 45 : 15 | LB. 75 : 1, 3, 8 | LB. 1 : 2, 3, 4

42 Wil je reageren naar aanleiding van deze dienst of wil je nader contact? Vul een reactiekaartje in op de tafels in de hal. Tot ziens in de Poort!

43 Zingen Liedboek 1 : 2, 3 en 4 Gez. 132 : 1, 5, 6 | Joh. 3 : 16 | Ps. 63 : 2 | Ps. 19 : 5 | Jes. 45 : 14 – 25 | Ps. 135 : 3, 9, 12 | Jes. 45 : 15 | LB. 75 : 1, 3, 8 | LB. 1 : 2, 3, 4

44 God heeft het eerste woord. Voor wij ter wereld kwamen,
Zingen LB. 1 : [2] 3 4 God heeft het eerste woord. Voor wij ter wereld kwamen, riep Hij ons reeds bij name, zijn roep wordt nog gehoord.

45 God heeft het laatste woord. Wat Hij van oudsher zeide,
Zingen LB. 1 : 2 [3] 4 God heeft het laatste woord. Wat Hij van oudsher zeide, wordt aan het eind der tijden in heel zijn rijk gehoord.

46 en Hij komt aan het einde. Zijn woord is van het zijnde
Zingen LB. 1 : 2 3 [4] God staat aan het begin en Hij komt aan het einde. Zijn woord is van het zijnde oorsprong en doel en zin.

47 Zegen zingen: amen, amen, amen!
Gez. 132 : 1, 5, 6 | Joh. 3 : 16 | Ps. 63 : 2 | Ps. 19 : 5 | Jes. 45 : 14 – 25 | Ps. 135 : 3, 9, 12 | Jes. 45 : 15 | LB. 75 : 1, 3, 8 | LB. 1 : 2, 3, 4


Download ppt "de (on)zichtbaarheid van God"

Verwante presentaties


Ads door Google