De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wetgeving financiële markten Bonaire, Sint Eustatius en Saba Wat gaat er veranderen? Bert Hiensch, Beleidsadviseur, Financiële Markten Februari 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wetgeving financiële markten Bonaire, Sint Eustatius en Saba Wat gaat er veranderen? Bert Hiensch, Beleidsadviseur, Financiële Markten Februari 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Wetgeving financiële markten Bonaire, Sint Eustatius en Saba Wat gaat er veranderen? Bert Hiensch, Beleidsadviseur, Financiële Markten Februari 2012

2 Programma Inleiding Ministerie van Financiën Inleiding De Nederlandsche Bank Inleiding Autoriteit Financiële Markten 2

3 Inleiding Ministerie van Financiën Nieuwe wet- en regelgeving: wat en waarom Wfm BES en Wwft BES Wat gaat er veranderen? algemene veranderingen veranderingen per categorie financiële ondernemingen Voorlichting

4 Wetgeving financiële markten BES 4

5 Wfm BES 5 Wet financiële markten BESWfm BESStaatsblad Besluit financiële markten BESBfm BESRaad van State Regeling financiële markten BESRfm BESIn voorbereiding Toezichthouderregeling (DNB)In voorbereiding

6 Waarom deze vernieuwing? Harmonisatie Actualisering (Bazel II) Invoering gedragstoezicht Twin peaks model 6

7 Algemene veranderingen Taakverdeling DNB en AFM Toezichtinstrumentarium Doorberekening toezichtkosten 7

8 Specifieke veranderingen (banken) Wat verandert niet? Geen rapportages voor bijkantoren Uniforme modelstaten Wat verandert wel? Invoering Bazel II Nieuwe gedragsregels, w.o. regels m.b.t. kredietverlening (Zie ook bij assurantiebemiddeling) Depositogarantiestelsel 8

9 Nieuwe kredietregels NB1 Nieuwe regels gelden voor alle kredietaanbieders NB2 Toezicht kredietbemiddelaars Informatieverplichtingen (precontractueel & in reclame) Kredietwaardigheidtoets Maximale kredietvergoeding Herroepingrecht 9

10 Specifieke veranderingen (verzekeraars) Wat verandert niet? Geen rapportages voor bijkantoren Verzekeringstechnische bepalingen Rechtspositie en beloning assurantiebemiddelaars Wat verandert wel? Informatieverplichtingen Herroepingsrecht voor levensverzekeringen > 6 maanden Provisietransparantie voor kapitaal- en lijfrenteverzekeringen Kredietregels (hypothecair krediet) 10

11 Specifieke veranderingen (assurantiebemiddelaars) Wat verandert niet? Vakbekwaamheidseisen Rechtspositie en beloning (portefeuillerecht en recht op provisie) Wat verandert wel? Informatieverplichtingen (rol bemiddelaar) Provisietransparantie kapitaal- en lijfrenteverzekeringen “Beloning mag niet zodanig zijn dat de belangen van de consument of cliënt in het gedrang komen of kunnen komen” 11

12 Overige veranderingen Uitbreiding reikwijdte wetgeving: kredietaanbieders, kredietbemiddelaars, adviseurs, vermogensbeheerders, elektronischgeldinstellingen Beheerste en integere bedrijfsvoering Vakbekwaamheid werknemers Deskundigheid wordt geschiktheid 12

13 Doorberekening toezichtkosten Bedrijfstak betaalt (mee aan) toezicht Geen kostendekkende tarieven Eenmalige toezichtkosten: met ingang van 1 juli 2012 Doorlopende toezichtkosten: met ingang van 2013 13

14 Eenmalige toezichtkosten 14 WieWatUSD BankVergunning zetel10.000 Vergunning bijkantoor5.000 VerzekeraarVergunning zetel8.000 Vergunning bijkantoor4.000 Bank of verzekeraarToetsing bestuurder500 Bemiddelaar (rechtspersoon)Vergunning zetel/bijkantoor500 Toetsing bestuurder500 Bemiddelaar (natuurlijk persoon)Vergunning250

15 Doorlopende toezichtkosten 15 WieGrondslagUSD/jaarMin-max Bank met zetel in de BESToevertrouwde middelen (TM) 1.000/ 5 mln TM 2.000-25.000 Bank met zetel in buitenlandToevertrouwde middelen (TM) 500/ 5 mln TM 1.000-9.000 Verzekeraar met zetel in buitenland Bruto premies (BP) 500/ 0,25 mln BP 1.000-8.000 Bemiddelaar (rechtspersoon)n.v.t.500(vast bedrag) Bemiddelaar (natuurlijk persoon)n.v.t.250(vast bedrag)

16 Voorlichting Marktpartijen over wet- en regelgeving, tot 1 juli: ministerie van Financiën over toezichtpraktijk: DNB en de AFM Publiek ministerie van Financiën, in samenwerking met toezichthouders en marktpartijen 16

17 Afsluiting/rondvraag a.g.hiensch@minfin.nl T. 0031 (70) 342 89 65


Download ppt "Wetgeving financiële markten Bonaire, Sint Eustatius en Saba Wat gaat er veranderen? Bert Hiensch, Beleidsadviseur, Financiële Markten Februari 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google