De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De nieuwe loopbanen Implementatie bij de FOD Financiën en de Administratie der pensioenen Niveau A Sectorcomité II - Financiën 14 februari 2005.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De nieuwe loopbanen Implementatie bij de FOD Financiën en de Administratie der pensioenen Niveau A Sectorcomité II - Financiën 14 februari 2005."— Transcript van de presentatie:

1 De nieuwe loopbanen Implementatie bij de FOD Financiën en de Administratie der pensioenen Niveau A
Sectorcomité II - Financiën 14 februari 2005

2 INLEIDENDE OPMERKINGEN
De implementatie van de loopbanen in niveau A zal gebeuren in twee fasen : 1. op 1 december 2004, integratie in de nieuwe weddenschalen. Het betreft een lineaire maatregel die slechts een geldelijk aspect heeft, de titels van de graden blijft behouden; 2. de tweede fase omvat het vaststellen van de type-functies (ontwerp van koninklijk besluit wordt voorbereid), de weging van deze functies en de integratie van alle functies in een vakrichting en vakklasse. Het resultaat van deze werkzaamheden zal toelaten om de structuur van de loopbaan in het niveau A te bepalen bij de FOD Financiën en de Administratie der pensioenen. De loopbanen in het niveau A bij de FOD Financiën en de Administratie der pensioenen zullen worden onderhandeld in het sectorcomité II-Financiën. De operatie op 1 december 2004 beoogt slechts de toekenning van de nieuwe weddenschalen. Hieruit volgt dat de diverse premies, toelagen, vergoedingen (met uitzondering van de vormingspremie), weddencomplementen en het principe van de assimilatie niet het voorwerp uitmaken van de huidige onderhandelingen. Zoals bij het ontwerp van besluit tot vaststelling van de type-functies in het niveau A, verbindt de overheid er zich toe om regelmatig het Sectorcomité II – Financiën ter informeren omtrent de methodologie toegepast tijdens fase 2. Een informatievergadering zal, bijvoorbeeld, weldra worden georganiseerd om het wegingsproces toe te lichten met betrekking tot de typefuncties.

3 Huidige loopbaan + weddenschaal

4

5 CONVERSIETABEL OPMERKING
Vanzelfsprekend, blijft de huidige weddenschaal behouden indien dit voordeliger is (zie tabellen hierna).

6 VORMINGSPREMIE De eerste uitbetaling van de competentietoelage heeft plaats in september 2006. De ambtenaren behouden het recht op de vormingspremie tot de uitbetaling van de competentietoelage en uiterlijk tot 31 december Zij krijgen dus tweemaal de mogelijkheid om te slagen in een gecertificeerde opleiding tot 31 december 2007. Bij de uitbetaling van de competentietoelage, wordt het bedrag van deze toelage verminderd met het nettobedrag van de vormingspremie uitbetaald tijdens het referentiejaar (1 september X -> 31 augustus X+1).

7 PROEF OVER DE BEROEPSBEKWAAMHEID (10S2)
De ambtenaren hebben tot 31 december 2007 om te slagen voor de vier technische brevetten - bedoeld in artikel 16quater van het Organiek Reglement - en de mondelinge proef. De overheid verbindt er zich toe, dat deze brevetten bedoeld in artikel 16quater van het Organiek Reglement, zullen worden gevaloriseerd na 31 december 2007, zonder verbintenis echter om dit stelsel van brevetten zonder tijdsbeperking te handhaven. De inspecteurs bij een fiscaal bestuur, de attachés bij financiën en de adjunct-adviseurs, die slagen voor de proef over de beroepsbekwaamheid die toegang verleent tot de graden van eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur, eerste attaché van financiën of eerstaanwezend adjunct-adviseur zullen worden bezoldigd in de weddenschaal A21 met ingang van de eerste dag van de maand die volgt op de datum van het proces-verbaal van deze proef.

8 VERGELIJKING VAN DE WEDDENSCHALEN

9 INSPECTEUR BIJ EEN FISCAAL BESTUUR – ATTACHE VAN FINANCIEN
Weddenschaal 10A en 10B      

10 INSPECTEUR BIJ EEN FISCAAL BESTUUR ATTACHE VAN FINANCIEN (10S1)
EERSTAANWEZEND INSPECTEUR BIJ EEN FISCAAL BESTUUR EERSTE ATTACHE VAN FINANCIEN (10S2)

11 10S3 niet-gelokaliseerd 10S3 gelokaliseerd

12 Behoud van de weddenschaal 10F
Scheikundig adviseur Behoud van de weddenschaal 10F

13 DIRECTEUR BIJ EEN FISCAAL BESTUUR (13A)
DIRECTEUR (13A en 13S2) DIRECTEUR BIJ EEN FISCAAL BESTUUR (13A) GEWESTELIJK DIRECTEUR EN VOORZITTER VAN EEN AANKOOPCOMITE

14 Adviseur van de thesaurie Adviseur van financiën
Behoud van de weddenschaal 13S1 Behoud van de weddenschaal 13S3

15 Eerste scheikundig adviseur Behoud van de weddenschaal 13D

16 Behoud van de weddenschaal 13S4
Muntmeester Behoud van de weddenschaal 13S4

17 Auditeur-generaal van financiën (15A)
Auditeur-generaal, dienstchef (15S1) Adviseur-generaal van financiën/ van de thesaurie (15S1) Behoud van de weddenschaal 15S1

18 Adjunct-administrateur-generaal van de belastingen
Directeur-generaal Adjunct-administrateur-generaal van de belastingen Behoud van de weddenschaal 16A Behoud van de weddenschaal 16S1

19 Administrateur-generaal der thesaurie Secretaris-generaal
Behoud van de weddenschaal 16B Behoud van de weddenschaal 17A


Download ppt "De nieuwe loopbanen Implementatie bij de FOD Financiën en de Administratie der pensioenen Niveau A Sectorcomité II - Financiën 14 februari 2005."

Verwante presentaties


Ads door Google