De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BHV als voorpost van de brandweer

Verwante presentaties


Presentatie over: "BHV als voorpost van de brandweer"— Transcript van de presentatie:

1 BHV als voorpost van de brandweer
Workshop 4 BHV als voorpost van de brandweer Preventiecongres 2008 De preventiemedewerker van de toekomst

2 Brand verwoest zeilmakerij “Batavia”
13 november 2008 2 2

3 …Iedereen was er op tijd uit
13 november 2008 3 3

4 Opslag en transport Nijmegen
13 november 2008 13 november 2008 4 4 4

5 .. Scheepswerf De Punt 13 november 2008 13 november 2008 5 5 5

6 Krachtenveld “Bedrijfshulpverlening: je moet de mensen extra training geven, je bent ze een dag kwijt en het moet om de twee jaar worden herhaald, terwijl er niets nieuws bij komt... de cursus BHV stelt niets voor... wij moeten per 100 man een BHV’er hebben, dat is een flinke investering. Differentieer meer naar de aard van het bedrijf, Shell heeft andere vereisten nodig dan een snackbar..” (bron: EIM-enquête) “Buiten de Arbowet zijn er geen andere wettelijke bepalingen die een grondslag bieden voor het opzetten en in stand houden van een BHV… …bovendien is de Arbeidsinspectie niet berekend op het inspecteren van een brede BHV-organisatie, gericht op alle aanwezigen”. (Bron: actieprogramma Brandveiligheid, BZK en WWI) Deskundige bijstand door preventiemedewerker: ook op het gebied van bedrijfshulpverlening. 13 november 2008 6 13 november 2008 6 6

7 Wetgeving: bedrijfshulpverlening centraal
Bouwwerk Gebruik Bouwbesluit 2003 Gebruiksvergunning Vluchtroutes Brandscheiding Compartimentering Middelen ter bestrijding Ontvluchtingstijd Constructie Bereikbaarheid Middelen ter bestrijding Brandmeldinstallatie Ontruimingsinstallatie Vluchtrouteaanduiding Voldoen aan bouwbesluit Bedrijfs-hulpverlening Besluit brandveilig gebruik bouwwerken Organisatie Arbowet/besluit Opleiding Organisatorische zorgplicht Uitrusting Aantal 13 november 2008

8 TU Delft - hoofdgebouw bouwkunde
„……..want iedereen was op tijd uit het gebouw, er zijn geen slachtoffers”. Bij (deels) ontbrekende bouwkundige voorzieningen toch snel kunnen ontruimen Waterleidingdruk te laag voor repressie door BHV (Hydrofoor uitgeschakeld) Stroom niet uitgeschakeld (brand ontstaan door kortsluiting) Rapport volgt 13 november 2008

9 Twenteborg ziekenhuis - brand in OK
Rapport onderzoeksraad: Vluchtroutes niet goed aangeduid Vluchtroutes alleen voor mobiele personen Direct betrokkenen niet getraind in het gebruik van brandblusmiddelen geen instructie ontvangen over: niet geoefend met: het bedrijfsnoodplan. Geen taakdifferentiatie onder BHV-medewerkers Toezicht op organisatie bedrijfshulpverlening en ontruimingsplan: Arbeidsinspectie Schiphol:Uit het onderzoek is gebleken dat er een discrepantie bestaat tussen enerzijds de wettelijk vastgelegde verantwoordelijkheden en anderzijds de dagelijkse invulling daarvan. 13 november 2008

10 Scheepswerf `de Punt` - schuldvraag
Bouwwerk niet-vergunningsplichtig Strafrechtelijke aansprakelijkheid: Artikel 161bis wetboek van Strafrecht: Hij die opzettelijk enig electriciteitswerk vernielt, beschadigt of onbruikbaar maakt, stoornis in de gang of in de werking van zodanig werk veroorzaakt, of een ten opzichte van zodanig werk genomen veiligheidsmaatregel verijdelt, wordt gestraft: Aanbeveling onderzoekscommissie: In industriegebouwen waar geen eisen bestaan aan de brandveiligheid gangbare inzetprocedure omdraaien: brandweer blijft buiten tenzij… Eerste vraag aan BHV bij brand: is iedereen er uit? 13 november 2008

11 Beweging in de regelgeving
Besluit brandveilig gebruik bouwwerken Vervanging basis `gebruiksvergunning` AmvB `Verankering bedrijfshulpverlening aan werknemers en derden` Woningwet Arbeidsomstandighedenwet Wet veiligheidsregio´s (nog in behandeling) Wijziging instructie brandweer 13 november 2008

12 Welke lessen kunnen we leren?
BHV is meer dan een club opgeleide personen Takenpakket BHV uit te breiden met: Inspectie bouwkundige voorzieningen Inspectie middelen / installaties Nadenken over taakdifferentiatie Bouwkundige kennis Technische kennis installaties Organisatorische zaken Aandachtspunten bij ontruimingsoefeningen: Presentie/appèl Meten ontvluchtingstijd Gedrag bij vluchten 13 november 2008 12 12

13 Kijken naar de toekomst
Risico-benadering, preventief en repressief Kennis naar de branche-organisaties Managementsysteem voor brandveiligheid Verankering brandveiligheid in opleidingen, bijv. facility management Benchmarking Keurmerk 13 november 2008 13 13 november 2008 13 13

14 Stellingen Bij gebouwen met sprinklerinstallaties hoeft minder aandacht besteed te worden aan ontruiming. Door risico-inschatting te gebruiken hoeven onwaarschijnlijke scenario’s niet meer te worden geoefend.  Een ontruimingsoefening is vooral bedoeld voor de aanwezigen in het gebouw, niet voor de BHV-organsiatie; deze zijn immers getraind. “Voorkom paniek, blijf rustig, schreeuw en ren niet” is de enige zinvolle gedragsinstructie. 13 november 2008 13 november 2008 14 14 14


Download ppt "BHV als voorpost van de brandweer"

Verwante presentaties


Ads door Google