De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

College bouw zorginstellingen Brandveiligheid in de zorg behoeft een integrale benadering André Bode (Bouwcollege, R&D) Regionale conferenties ‘Brandveiligheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "College bouw zorginstellingen Brandveiligheid in de zorg behoeft een integrale benadering André Bode (Bouwcollege, R&D) Regionale conferenties ‘Brandveiligheid."— Transcript van de presentatie:

1 College bouw zorginstellingen Brandveiligheid in de zorg behoeft een integrale benadering André Bode (Bouwcollege, R&D) Regionale conferenties ‘Brandveiligheid in de zorg’

2 College bouw zorginstellingen Positie Bouwcollege •ZBO, vallend onder het ministerie van VWS, (tot 1-1-2010) •Bouwplantoetsing en Vergunningverlening •Ontwikkelen van prestatie-eisen •Monitoring gebouwkwaliteit •Expertise blijft behouden in het Centrum voor Zorg en bouw, onderdeel van TNO (operationeel vanaf 1-1-2009) •Ondersteuning van de IGZ –Onderzoeken gebouwkwaliteit –Ontwikkeling veldnormen •Kennisprogramma –Integrale veiligheid

3 College bouw zorginstellingen Schiphol-Oost 11 doden, 15 gewonden 26 oktober 2005 “Als de brandveiligheid de juiste aandacht had gekregen …” Rapport Onderzoeksraad voor Veiligheid, d.d. 21 september 2006

4 College bouw zorginstellingen Brandveiligheid Volgens brandweer.nl:brandweer.nl Toestand van een acceptabel risico met betrekking tot het uitbreken en de gevolgen van brand, die ook door betrokkenen als zodanig wordt ervaren.

5 College bouw zorginstellingen Brandveiligheid •Eisen gericht op: –het voorkomen van brand –het adequaat melden van brand –het bieden van vluchtmogelijkheden –het compartimenteren (beperken) van brand •Brandveiligheidsmaatregelen –Bouwkundig (o.a. compartimentering) –Installatietechnisch (o.a. melding) –Organisatorisch (BHV) }

6 College bouw zorginstellingen Brandveiligheid in de Regelgeving •Woningwet (gewijzigd per 1 april 2007) –Bouwbesluit => bouwvergunning –Bouwverordening=> gebruiksvergunning (vanaf 1 november ’08 op basis van Gebruiksbesluit) •Arbowet (vernieuwd per 1-1-2007) –Doelvoorschriften •Doeltreffende maatregelen op het gebied van de brandbestrijding en de evacuatie van werknemers en andere aanwezige personen, •Op basis van RI&E =>(niet-zelfredzamen !) •Grote eigen verantwoordelijkheid

7 College bouw zorginstellingen

8 College bouw zorginstellingen Vluchtroutes BC1 BC2 Gezondheidszorg: 2 BC per verdieping

9 College bouw zorginstellingen Beperking van branduitbreiding BC Sub BC Subbrandcompartiment

10 College bouw zorginstellingen

11 College bouw zorginstellingen

12 College bouw zorginstellingen Brand ! •Recente branden in de zorgsector –11 mei 2008 verpleeghuis Sancta Maria te Zevenbergen, 166 bewoners geëvacueerd –17 maart 2008 Gasthuis te Gorinchem, 1 dode –8 februari 2008verzorgingshuis Heythuysen, 1 dode –4 februari 2008 aanleunwoning te Delft, 1 dode –27 december 2007 zorgcentrum Loosdrecht, 1 dode –24 december 2007 aanleunwoning Haamstede, 1 dode

13 College bouw zorginstellingen Sancta Maria, 11 mei 2008, Evacuatie en eerste opvang

14 College bouw zorginstellingen Brand ! Recente branden in ziekenhuizen –11 juni 2007brand in schacht Lukas ZH Apeldoorn, schade ca € 13 mln, ca 200 patiënten geëvacueerd –26 mei 2007 brand OK-complex VUmc, schade ca € 65 mln. –19 november 2006 brand schakelruimte, ErasmusMC –28 september 2006brand OK Twenteborg Ziekenhuis,

15 College bouw zorginstellingen Brandveiligheid in de media •Eenvandaag 21 mei 2008

16 College bouw zorginstellingen Verkenning op basis van: •enquête (met NVTG) •inspectiebezoeken (10-tal) Bevindingen: •grote verschillen •deel van de instelling voert actief beleid •veel voorzieningen voldoen niet aan huidige eisen •zorgen met name over de organisatorische aspecten •aanpassingen vergen honderden miljoenen €’s Brandveiligheid heeft nog niet overal de juiste aandacht !

17 College bouw zorginstellingen Organisatorisch Volgens rapport (enquête onder 65 instellingen ): •12% houdt nooit ontruimingsoefening(ZH 8%) •15% oefent ca eens in de 2 jaar (ZH 13%) •26% stelt geen RI&E te hebben (ZH 29%) •34% garandeert geen snelle hulpverlening bij brand (ZH 12%) •Zeer grote verschillen in BHV-organisatie (Van minimaal opgeleid - ca 1 op 50 medewerkers - tot volledige personeel BHV opgeleid en getraind)

18 College bouw zorginstellingen 10 Verkennende bezoeken

19 College bouw zorginstellingen Roep om een integrale benadering Risico

20 College bouw zorginstellingen Initiatieven •Actieprogramma Brandveiligheid (VROM/BZK) •Het model-IBB, initiatief van het CCV •Het BGB model, gemeente Den Haag / KIWA •Verzekerde brandveiligheid, Centraal Beheer/Achmea en Ascom •Quick wins (VROM-Inspectie) •Mogelijke inrichting NTA Brand-VMS (NEN) •Actieprogramma VWS (brief VWS 23-11-2007) –Bevordering brandveiligheidsbewustzijn en -kennis –Beoordelingsmodel integrale brandveiligheid/ brandveiligheidsmatrix

21 College bouw zorginstellingen Brandveiligheidsmatrix •Levert het waarderingsmodel voor het totale maatregelpakket, rekening houdend met risico’s. Weegt ook alternatieven. •Breed aanvaard Beoordelings- instrument voor: –gebruiker en eigenaar –VWS/IGZ •Kan input vormen voor overleg met: –brandweer/gemeente –verzekeraar •Doel: Met minder kosten (in investering én exploitatie) zorgen voor verantwoorde, integrale brandveiligheid.

22 College bouw zorginstellingen

23 College bouw zorginstellingen College bouw zorginstellingen Churchilllaan 11, 7e etage 3527 GV UTRECHT 030 - 2983204 a.bode@bouwcollege.nl www.bouwcollege.nl Dank voor uw aandacht ! André Bode, afdeling R&D


Download ppt "College bouw zorginstellingen Brandveiligheid in de zorg behoeft een integrale benadering André Bode (Bouwcollege, R&D) Regionale conferenties ‘Brandveiligheid."

Verwante presentaties


Ads door Google