De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DE ORGANISATIE VAN DE EERSTE-HULPVERLENING

Verwante presentaties


Presentatie over: "DE ORGANISATIE VAN DE EERSTE-HULPVERLENING"— Transcript van de presentatie:

1 DE ORGANISATIE VAN DE EERSTE-HULPVERLENING
TAAK VAN DE PREVENTIEADVISEUR?

2 DEFINITIE:EERSTE HULP
Toepassen van één of meerdere noodzakelijke handelingen verleend door de eerste bijzijnde of bijkomende perso(o)n(en), in afwachting van de komst van meer bevoegde personen ( medici)

3 DRINGENDE EERSTE HULP VERSUS SECUNDAIRE EERSTE HULP
vitale functies gestoord of stoornis te verwachten of niet uit te sluiten. Secundair verdere schade beperken maar niet direct vitale functies gestoord

4 EERSTE HULP VERSUS VERZORGING
VERZORGING =/ EH GEEN BEVOEGDE DIE ACHTERAF DE VERZORGING TOEPAST !!!

5 HULPVERLENINGSPROCES BEINVLOEDENDE FACTOREN
AANTAL WERKNEMERS - bezoekers - klanten - enz… SPREIDING DIENSTUREN ( ploegenstelsel - alleenstaande werknemers + risicohoudend werk) RISICO’s EIGEN AAN BEDRIJF - omgeving ? - andere bedrijven met grotere risico’s in de omgeving? AARD VAN HET PRODUCTIESYSTEEM ( bandwerk …)

6 GEOGRAFISCHE UITBOUW ( bedrijfsoppervlakte - bereikbaarheid door de hulpdiensten )
ARCHITECTONISCHE STRUCTUREN ( hoogte - diepte - in tanks - enz…) EIGEN INFRASTUCTUUR ( bedrijfswegen - verplaatsingsmogelijkheden ) AANWEZIG MEDISCH OF PARAMEDISCH PERSONEEL KLIMATOLOGISCHE OMSTANDIGHEDEN ( buiten - binnen ) FINANCIELE MOGELIJKHEDEN EN LASTEN VAN DE WERKGEVER WETTELIJKE VERPLICHTINGEN INZAKE HULPVERLENING ENZ…

7 ECHELONS VAN DE HULPVERLENINGSORGANISATIE
IEDEREEN NIJVERHIEDSHELPERS 2° ECHELON VERPLEEGKUNDIGEN EN ARBEIDSGENEESHEREN 3° ECHELON 100 DISPATCHING + INZETMOGELIJKHEDEN M.U.G. SPOEDGEVALLENDIENSTEN ZIEKENHUIZEN HUISARTSEN , andere artsen

8 1° ECHELON IEDEREEN DRINGENDE EH KUNNEN TOEPASSEN
E.H. - ORGANISATIE KENNEN EN KUNNEN TOEPASSEN (ook derden) OOK OPLEIDEN EN OEFENEN COMMUNICATIE SYSTEEM

9 MATERIAAL ( wat?-aantal?-controle - aanvulling - plaats -…) LOKALEN
NIJVERHEIDSHELPERS WIE OPLEIDEN ? HOE OPLEIDEN? HERHALINGEN? HOEVEEL? HERKENNING MATERIAAL ( wat?-aantal?-controle - aanvulling - plaats -…) LOKALEN BEREIKBAARHEID? VERPLAATSINGSMOGELIJKHEDEN( intern transsport) COMMUNICATIE MOGELIJKHEDEN SPECIALE INTERVENTIEPLOEGEN VOOR EVACUATIE WERKEN MET PERSLUCHT - GASPAKKEN

10 2° ECHELON INDIEN AANWEZIG ( wettelijke verplichtingen )
WEET MEN WANNEER AANWEZIG DAN GEMAKKELIJK IN TE SCHAKELEN COMMUNICATIE VOORZIEN

11 3° ECHELON 100 EN ZIJN WERKING EN ZIJN MOGELIJKHEDEN
BRANDWEER DIENSTEN EN SPECIALE MOGELIJKHEDEN MUG HELI-MUG SPOEDGEVALLENDIENSTEN SPECIFIEKE DIENSTEN ( brandwonden - ogen ) HUISARTSEN ANDERE TRANSSPORTEN

12 COMMUNICATIE EN COORDINATIE
COORDINATOR ( wie ,permanentie, opleiding , oefening, ) COMMUNICATIE ( middelen aangepast aan risico en organisatie - checklijsten en verwijskaarten - opvang hulpdiensten)

13 ORGANISATIE PLICHT & TOEZICHT
organisatie - werkgever - preventieadviseurs -comité dienst MEDISCH TOEZICHT - medische inspectie

14 TRANSSPORT eerste regel bij EH zo weinig mogelijk en zo goed mogelijk ( draagberrie) ZIEKENWAGEN TAXI EIGEN WAGEN - EIGEN PERSONEEL

15 RISICOS EN SPECIFIEKE ORGANISATIE
HOOGTE -DIEPTE- GESLOTEN RUIMTE - COMMUNICATIE EN evacuatie mogelijkheden ? WERF - UITGESTREKT TEREIN - COMMUNICATIE en transsport mogelijkheden GEISOLEERDE WERKNEMERS EN RISICOHOUDEND WERK - COMMUNICATIE

16 MECHANISCHE RISICOS - fracturen - klemmingen - evacuatie toestellen - draagberrie - schepbrancard - imobilisatiematras ? TEMPERATUUR - brandwonden - douches en koelmogelijkheden -signalering OOG - oogdouches - signalering CHEMISCHE RISICOS - info vooraf - douches - antidoot - behandelingsvoorschriften van de bedrijfsarts , voorafgaande info aan behandelende artsen , afspraken ADEMHALING persluchttoestellen en geoefende medewerkers , zuurstoftoestellen INFECTIERISICO - voorschriften van bedrijfsarts specifieke risico’s, inentingen tegen tetanus !!!

17 EXTERNE HULPVERLENINGSPLANNEN
GASTBEDRIJF WERF ( tijdelijke en mobiele werkplaats ) NABURIG BEDRIJF GEMEENTELIJK PROVINCIAAL NATIONAAL - SEVESO ….

18 STRAFRECHT EN EH VERZUIM HULP TE BIEDEN WORDT STEEDS GESTRAFT
OMGEKEERD GEEN RECHTSSPRAAK

19 NAZORG SLACHTOFFER FAMILIE EH-ER EVALUATIE ADMINISTRATIE
TERUGKOPPELING NAAR PREVENTIE

20 VERZORGINGEN RUIMTE UITRUSTING REGISTRATIE + TERUGKOPPELING
PROCEDURES DOOR GENEESHEER VASTGELEGD EN GEKEND AFSPRAKEN VOOR DOORVERWIJZINGEN

21 ALCOHOL EN DRUGS BELEID? PROCEDURES ?


Download ppt "DE ORGANISATIE VAN DE EERSTE-HULPVERLENING"

Verwante presentaties


Ads door Google