De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2007 voettekst 1 Wegwijzer brandveiligheid unitbouw Voor nieuwe en voor bestaande bouwwerken Ir. J.W. Pothuis.

Verwante presentaties


Presentatie over: "2007 voettekst 1 Wegwijzer brandveiligheid unitbouw Voor nieuwe en voor bestaande bouwwerken Ir. J.W. Pothuis."— Transcript van de presentatie:

1 2007 voettekst 1 Wegwijzer brandveiligheid unitbouw Voor nieuwe en voor bestaande bouwwerken Ir. J.W. Pothuis

2 2007 voettekst -2--2- Aanleiding en achtergrond De brand in het cellencomplex Schiphol-Oost, 26 oktober 2005 De ‘Wegwijzers brandveiligheid unitbouw’ zijn ontwikkeld voor onderzoek naar de brandveiligheid van bestaande en te bouwen ‘unitbouw’

3 2007 voettekst -3--3- Conclusies onderzoeken n.a.v. Schiphol-Oost Branduitbreiding en rookverspreiding bij aaneengesloten holle ruimten tussen en/of rond de units Bouwkundige, installatietechnische en organisatorische brandveiligheidsmaatregelen in samenhang bekijken

4 2007 voettekst -4--4- Doelgebouwen (unitbouw) Vorm Unitbouw die bestaat uit gestapelde units of uit units die zijn omsloten met een schilconstructie Gebouwgebruik Waarin wordt geslapen, Voor de huisvesting van minder zelfredzame personen, of Voor personen die niet zelfstandig kunnen vluchten en voor onderwijsdoeleinden.

5 2007 voettekst -5--5- Doelgroepen wegwijzer Gebouweigenaren Gebruikers Hun adviseurs en opdrachtnemers zoals: Aannemers Ontwerpers Beheerders En toetsers: Bouw en woningtoezicht, en Brandweer

6 2007 voettekst -6--6- Twee wegwijzers Nieuwbouw en bestaande bouw afzonderlijk vanwege verschillen in: brandveiligheidsniveau mogelijkheid situatie te beïnvloeden kennisniveau betrokkenen Beschikbare informatie (bouwvergunningsbescheiden en/of een concreet gebouw)

7 2007 voettekst -7--7- Focus checklists Lessen Schiphol Signaleren Bewustwording Meetbaar en beïnvloedbaar door doelgroepen Beknopte gebruikersvriendelijke vorm

8 2007 voettekst -8--8- Uitgangspunt Uitgangspunt bij het gebruik van de wegwijzer: De bouw- en gebruiksvergunning zijn aanwezig en terecht verleend Bestaat hierover twijfel dan is nader onderzoek wenselijk!

9 2007 voettekst -9--9- Opzet van de wegwijzers Diverse vragen per aspect, met per vraag een toelichting Soms geen waardeoordeel, maar alleen een startpunt voor het denken. Voorbeeld: Geldt in het gebouw een rookverbod? Doel: ontwikkeling van brandveiligheidsbewustzijn.

10 2007 voettekst - 10 - Wegwijzer: hoofdaspecten Aspecten: Algemeen Compartimentering Sterkte bij brand Vluchtroutes Installaties Organisatie

11 2007 voettekst - 11 - Focus bouwkundig brandveilige afdichting van kabel- en leidingdoorvoeringen; aanwezigheid van brandkleppen in ventilatiekanalen; compartimentering of opvulling met onbrandbaar materiaal van de holle (loze) ruimten tussen de gestapelde units en tussen de units en de schilconstructie. (bron: ‘handreiking borging brandveiligheid unitbouw’)

12 2007 voettekst - 12 - Focus installaties Zijn volgens de bouw- of gebruiksvergunning vereiste installaties aanwezig In goede staat? Periodiek gekeurd? Gecertificeerd?

13 2007 voettekst - 13 - Organisatie Is er een adequate brandveiligheidsorganisatie? Opleiding Beschikbaarheid Oefening Communicatie Coördinatie Brandveiligheidscoördinator: Verantwoordelijk voor samenhang brandveiligheidsmaatregelen (bouwkundig, installatietechnisch, gebruikstechnisch en organisatorisch)

14 2007 voettekst - 14 - Gebruik Wordt het gebouw brandveilig gebruikt? Stoffering en inventaris Opslag brandbare en brandgevaarlijke stoffen Brandgevaarlijke apparatuur Rookverbod

15 2007 voettekst - 15 - Status van de wegwijzers De wegwijzers: zijn een hulpmiddel: juridisch telt alleen de van toepassing zijnde wet- en regelgeving Richten zich op situaties die de betrokkenen kunnen beïnvloeden (voor nieuwbouw ligt dat anders dan voor bestaande bouw) Compleet beeld brandveiligheid gewenst? Dan is meer diepgaand onderzoek noodzakelijk.

16 2007 voettekst - 16 - Rol van de gemeente Toetser van bouwwerken en bouwplannen Wegwijzer biedt aanvulling op reguliere toets op naleving bouwvoorschriften Klankbord Gebruikers wegwijzer zullen gemeente en ander deskundigen benaderen voor advies Initiator Verantwoordelijken informeren over wegwijzer unitbouw

17 2007 voettekst - 17 - integrale benadering brandveiligheid Goede samenwerking tussen bouw- en woningtoezicht, de brandweer en de arbeidsinspectie!

18 2007 voettekst - 18 - Planning De bedoeling is dat alle relevante unitbouw zo spoedig mogelijk aan de hand van de wegwijzers wordt onderzocht.

19 2007 voettekst - 19 - Verkrijgbaarheid Verkrijgbaar via www.vrom.nl, of uw brancheorganisatie, zoals de vereniging Bouw- en woningtoezicht Nederland of brancheorganisatie.www.vrom.nl

20 2007 voettekst - 20 - De vragenlijst in een operationele vorm In een te bewerken versie op www.vrom.nl:www.vrom.nl Vragen Antwoordmogelijkheden Eventuele actie Pas op: De vragenlijst is een hulpmiddel; juridisch telt alleen de van toepassing zijnde wet- en regelgeving

21 2007 voettekst - 21 - Betrokken organisaties Rijksinspecties: Diverse organisaties: Ontwerpers Bouwers Gebruikers Toetsers

22 2007 voettekst 22 PRC Bouwcentrum International PRC Damen PRC Kosten Management PRC Training PRC Zuid BFB PRC B.V. Goudseweg 181 2411 HK Bodegraven Postbus 1051 2410 CB Bodegraven t (0172) 63 14 14 f (0172) 61 19 02 e info@prc.nl i www.prc.nl

23 2007 voettekst - 23 - Colofon Opdrachtgever: VROM-Inspectie Project: Regiodagen Datum: 4 mei 2007 Status: Concept Auteur(s): ir. J.W. Pothuis Bijdrage: ir. P.W. van Calis © PRC B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag gebruikt, gekopieerd of openbaar gemaakt worden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PRC B.V.


Download ppt "2007 voettekst 1 Wegwijzer brandveiligheid unitbouw Voor nieuwe en voor bestaande bouwwerken Ir. J.W. Pothuis."

Verwante presentaties


Ads door Google