De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

E-/Hybride Voertuigen

Verwante presentaties


Presentatie over: "E-/Hybride Voertuigen"— Transcript van de presentatie:

1 E-/Hybride Voertuigen
Veilig Werken aan E-/Hybride Voertuigen Chris Akse

2

3 Agenda Waarom normen? Wet- en regelgeving Ontwikkeling v.d. norm
Auto-branche en de norm Investeringen – Kosten Waarom normen? Wet- en regelgeving Ontwikkeling v.d. norm SH-branche en de norm Investeringen - Kosten

4 NORMEN Kennis en Vaardigheden V.w.b. de elektrische installaties:
Antwoord op vraagstukken: Technisch gebied Veiligheidsgebied Europese norm EN Nationale invulling: NEN 3140 “Hoe als goed vakman om te gaan met elektriciteit” Nationale Automotive invulling: NEN 9140 Kennis en Vaardigheden V.w.b. de elektrische installaties: Antwoord op vraagstukken: Technisch gebied Veiligheidsgebied Europese norm EN Nationale invulling: NEN 3140 “Hoe als goed vakman om te gaan met elektriciteit” Nationale Automotive invulling: NEN 9140

5 ARBO-wet-en regelgeving
Bepalingen arbeidsomstandighedenwet voor werken aan elektrische installaties: Werken onder spanning mag niet, tenzij , en dan alleen onder zeer strikte voorwaarden. Arbeidsinspectie: Werken aan E-/Hybride voertuigen = werken aan en met elektrische arbeidsmiddelen = Arbo-wet- en regelgeving Bepalingen arbeidsomstandighedenwet voor werken aan elektrische installaties: Werken onder spanning mag niet, tenzij , en dan alleen onder zeer strikte voorwaarden. Arbeidsinspectie: Werken aan E-/Hybride voertuigen = werken aan en met elektrische arbeidsmiddelen = Arbo-wet- en regelgeving

6 Arbo-wet-en regelgeving
De uitwerking die in NEN 3140 gegeven wordt aan de ARBO-wetgeving is echter vooral toegespitst op de elektrotechnische installatiewereld, en zeer algemeen van aard. Hierdoor kenmerkt deze norm zich door: 1. Brede toepasbaarheid, bij toepassing moeten echter nog vele detailkeuzes gemaakt en onderbouwd worden 2. Gericht op de elektrotechnische vakdiscipline, hetgeen in de gebruikte terminologie tot uiting komt Een eigen, branche-gerichte norm voor het werken aan elektrische voertuigen kan op beide punten oplossingen bieden. De uitwerking die in NEN 3140 gegeven wordt aan de ARBO-wetgeving is echter vooral toegespitst op de elektrotechnische installatiewereld, en zeer algemeen van aard. Hierdoor kenmerkt deze norm zich door: 1. Brede toepasbaarheid, bij toepassing moeten echter nog vele detailkeuzes gemaakt en onderbouwd worden 2. Gericht op de elektrotechnische vakdiscipline, hetgeen in de gebruikte terminologie tot uiting komt Een eigen, branche-gerichte norm voor het werken aan elektrische voertuigen kan op beide punten oplossingen bieden.

7 Scoop van de Norm Toepassingsgebied:
Leidend is de Arbo-wet, NEN 9140, (NEN 3140), enz. Voertuigen met een RDW-toelating: Personenvoertuigen en kleine bestelauto’s Bromfietsen en scooters Vrachtauto’s en bussen Bepaling Kennis en Vaardigheden Het eindproduct (norm) is niet in strijd met, en complementair aan de bestaande normen voor elektrische veiligheid.

8 Risicodomeinen Brandgevaar, Ontploffingsgevaar,
Mechanische kortsluitkrachten, EMC Spontaan (startende)in beweging komende voertuigen Aanrakingsgevaar elektrocutie

9 Samenstelling werkgroep
Belanghebbenden in de mobiliteitsbranche: Brandweer en hulpverlening Pechhulpverlening Onderhoud en reparatie door Universele formules Schadeherstel Berging Systeem- en componentfabrikanten en -leveranciers

10 Werkgebieden van de werkgroep
Gericht op de veiligheid bij: Onderhoudswerkzaamheden voor de instandhouding en het gebruik van het voertuig in werkplaats en pechhulp en noodreparaties langs de weg. Directe omgang met een calamiteit ter plaatse zoals bereddering en bluswerkzaamheden Herstelwerkzaamheden aan het voertuig na calamiteiten zoals aanrijdingen en brand. Bergingswerkzaamheden zoals op- en afladen, transporteren en stalling van het voertuig. Redactie

11 Werkzaamheden van de werkgroep
Bepaling van de scoop van de norm Inventarisatie knelpunten en risico’s Uitwerking knelpunten en risico’s, m.a.w. de NEN 9140 wordt gevormd. Correcte vaktermen - eenvoudige vaktermen en/of correcte elektrotechnische termen Redactionele opzet Op basis van consensus van de inhoud

12 Belang van de norm Werkbare norm
Generieke norm voor een universeel georiënteerde branche. Voldoen aan de nationale wetgeving. Los van merkpolitiek

13 Implementatie in auto-branche
Traject: Normontwikkeling (medio 2013) Implementatie v. norm branche-RIE, Arbo-ctalogus, werkbeschrijvingen Ontwikkelen opleidingscurriculum, branche-examinering en -certificering

14 Opleiden Kennis en Vaardigheden: Opleiden nieuwe instroom vanuit ROC’s
Opleiden van bestaande vakmensen AST- Modulair Opleiding BHV’ers

15 Investeringen / kosten
De opkomst van E-/Hybride voertuigen en het (veilig) werken hieraan brengt kosten met zich mee! Met name door: Arbo wet- en regelgeving, NEN 9140 (NEN 3140) Werkinstructies en procedures Technische kennis opleiding vaardigheden Aanschaf PBM’s en equipment

16 Investeringen auto / schade herstelbedrijf
Kosten implementatie v.d. norm, generiek: Opleiden personeel Aanpassen werkprocedures, procesgang, administratieve processen Specifieke equipement Kosten implementatie v.d. norm, specifiek: Bestede tijd aan het object: ± 0,5 uur Administratieve last ten laste van het object

17 E I N D E Bedankt voor uw aandacht
Veilig werken aan E / Hybride voertuigen E I N D E Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "E-/Hybride Voertuigen"

Verwante presentaties


Ads door Google