De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kwaliteit en betrouwbaarheid van simulaties ir. Rudolf van Mierlo Efectis Nederland BV.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kwaliteit en betrouwbaarheid van simulaties ir. Rudolf van Mierlo Efectis Nederland BV."— Transcript van de presentatie:

1 Kwaliteit en betrouwbaarheid van simulaties ir. Rudolf van Mierlo Efectis Nederland BV

2 Inhoud Modellen en simulaties Case x Toekomst

3 Modellen Simulaties maken gebruik van modellen van de werkelijkheid Modellen bevatten een vereenvoudigde representatie van de werkelijkheid De kunst van het modelleren is de kunst van verantwoord weglaten Modellen hebben hierdoor wel beperkingen

4 Simulaties Simulaties: inschatten brandveiligheid onder bepaalde condities (bezettingsgraad, brandverloop, activering installaties,...) Het aantal te beschouwen condities is beperkt om praktische redenen Simulaties veel gebruikt voor aantonen gelijkwaardige veiligheid (gelijk met wet/regelgeving)

5 Regelgeving De regelgeving gaat ook uit van modellen; vaak relatief simpel en dus met relatief veel beperkingen De regelgeving legt de eisen vast met criteria die horen bij die modellen (60 min. bepaald volgens...) => ander model, ander criterium

6 Regelgeving Aantonen van gelijkwaardige veiligheid: veiligheids-niveau van wet/regelgeving moet bekend zijn

7 Vraag 1: Test  Simulatie Vraag 1

8 Vraag 1: Test  Simulatie “Een ‘test voor de oven’ zegt meer over de brand- werendheid dan een berekening van diezelfde brandwerendheid.” Klopt dat? 1: JA2: NEE

9 Vraag 1: Test  Simulatie Stemming en inventarisatie

10 Vraag 1: Test  Simulatie “Een ‘test voor de oven’ zegt meer over de brand- werendheid dan een berekening van diezelfde brandwerendheid.” Klopt dat? Antwoord: => NEE, dat hoeft zeker niet, want ook een test is een vereenvoudiging van de werkelijkheid

11 Vraag 1: Test  Simulatie Voorbeelden vereenvoudigingen in tests: ● Componenten-aanpak: we testen de onderdelen van een bouwwerk afzonderlijk, niet de interactie ● Brandscenario: één sterk versimpeld brandscenario

12 Vraag 2: Ontruiming Vraag 2

13 Vraag 2: Ontruiming 0 s: Ontruimingsalarm45 s 2’18s: laatste persoon verlaat zaal (de tijden zijn fictief)

14 Vraag 2: Ontruiming 0 s: Ontruimingsalarm45 s138 s: zaal leeg Bouwbesluit-achtergrond: Ontruiming zaal in 60 s Kan met deze simulatie gelijkwaardigheid aan het Bouwbesluit worden aangetoond? 1: JA2: NEE

15 Vraag 2: Ontruiming Stemming en inventarisatie

16 Vraag 2: Ontruiming Kan met deze simulatie gelijkwaardigheid aan het Bouwbesluit worden aangetoond? Antwoord: => JA, het KAN wel (maar het hoeft zeker niet) ● Het KAN, omdat bij een ander model ook andere criteria kunnen horen om hetzelfde veiligheidsniveau te bereiken ● Het hoeft zeker niet, want dan moet de berekende tijd (138s) ook voor ontruiming beschikbaar zijn (en in meer dan één ontruimings-variant)

17 Betrouwbaarheid simulaties Zijn simulatie-uitkomsten betrouwbaar? ● Is een goed model gebruikt? (verantwoorde vereenvouding voor de toepassing) ● Is de invoer correct? (goede representatie van de werkelijkheid) Praktijk: betrouwbaarheid niet geheel controleerbaar; maar wel: ● Validatie model => toepassingsgebied ● Vaardigheid/kennis gebruiker ● Controle op invoer ● Controle op de instellingen ● Realiteitswaarde uitvoer

18 Instellingen simulatiemodel Modellen bevatten vaak vele instelmogelijkheden => “veel knoppen om aan te draaien” Afstemmen van instelmogelijkheden op die van de regelgeving? ● Om onder bepaalde condities dezelfde uitkomsten te krijgen ● Om eenvoudiger acceptatie te krijgen van betrokkenen

19 Vraag 3: Eenvoudig  Complex Vraag 3

20 Vraag 3: Eenvoudig  Complex “Een model dat met meer aspecten van de werkelijk- heid rekening houdt, geeft betere uitkomsten.” Klopt dat? 1: JA2: NEE

21 Vraag 3: Eenvoudig  Complex Stemming en inventarisatie

22 Vraag 3: Eenvoudig  Complex “Een model dat met meer aspecten van de werkelijk- heid rekening houdt, geeft betere uitkomsten.” Klopt dat? Antwoord: => NEE, dat hoeft zeker niet, want: ● De modellering van die aspecten hoeft niet altijd goed te zijn / niet voor alle situaties goed te zijn (voorbeeld: CFD) ● In eenvoudige modellen zit vaak veel praktijk-ervaring (empirische relaties) die voor bepaalde situaties goede resultaten geven (voorbeeld: rookpluimberekening in zonemodellen)

23 Vraag 3: Eenvoudig  Complex Voorbeelden CFD  zonemodel ● Figuren nog toe te voegen

24 Acceptatie van een simulatie Acceptatie van het gebruikte model voor de toepassing Vertrouwen in vaardigheid en betrouwbaarheid van uitvoerder van simulatie Overleg over en acceptatie van programma- instellingen en invoer Proces controleerbaar door deskundige derden (review) => eis aan rapportage

25 Vraag 4: Kennis en kunde Vraag 4

26 Vraag 4: Kennis en kunde “Een preventist moet een oordeel kunnen geven over een ingediende brandsimulatie.” Bent u het daar mee eens? 1: JA2: NEE

27 Vraag 4: Kennis en kunde Stemming en inventarisatie

28 Vraag 4: Kennis en kunde “Een preventist moet een oordeel kunnen geven over een ingediende brandsimulatie.” Bent u het daar mee eens? Mijn Antwoord: => NEE, hij moet weten wie dat wel kan

29 Toekomst Simulaties zullen meer gebruikt worden: ● Internationaal is de trend naar toenemend gebruik van simulaties (wegens kosten en complexiteit bouwwerken) ● De bouwwereld wordt steeds internationaler Simulaties zullen beter worden: ● Instrumenten (software en hardware) worden beter ● Bredere toepassing levert meer investering in verbetering (Fire Safety) Engineering wordt effectiever en efficiënter door het gebruik van simulaties

30 Toekomst Wat kan de voordelen van engineering in de weg staan: ● vereiste deskundigheid uitvoerder simulaties ● vereiste deskundigheid controlerende instanties ● vertrouwen in dragen verantwoordelijkheid door adviessector Hoe plukken we de voordelen van de engineering- benadering: ● Kennisoverdracht ● Systeem van kwaliteitsbewaking (reviews) ● Grotere betrokkenheid/verantwoordelijkheid adviessector ● Randvoorwaarden gebruik simulaties vastleggen in regelgeving

31 Dank voor uw aandacht Rudolf van Mierlo Efectis Nederland BV rudolf.vanmierlo@efectis.nl


Download ppt "Kwaliteit en betrouwbaarheid van simulaties ir. Rudolf van Mierlo Efectis Nederland BV."

Verwante presentaties


Ads door Google