De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

10 oktober 2007 Ecohuis Leuven

Verwante presentaties


Presentatie over: "10 oktober 2007 Ecohuis Leuven"— Transcript van de presentatie:

1 10 oktober 2007 Ecohuis Leuven
Studiedag Water4all 10 oktober 2007 Ecohuis Leuven

2 Programma voormiddag Welkom Integraal waterbeheer
Kansen voor onderwijs Ecopolismodel Water4all

3 Integraal waterbeheer
duurzaam watergebruik nu en later People, Planet, Profit (hier en ginder)

4 Integraal waterbeheer
Krachtlijnen Beleid afgestemd op hydrografische grenzen: stroomgebied, bekkens en deelbekkens

5 Integraal waterbeheer
4 stroomgebieden grensoverschrijdende samenwerking nodig

6 Integraal waterbeheer

7 Integraal waterbeheer

8 Integraal waterbeheer

9 Integraal waterbeheer
Dijle-Zenne bekken: Molenbeek-Parkbeek

10 Integraal waterbeheer
Bekkenbeheerplan Bekkenraad geeft advies Ambtenaren en wateractoren Consensus of compromis

11

12

13 Kansen voor onderwijs "Hoe kan een school op een duurzame manier met water omgaan?" "Hoe kan een school een duurzaam leerproces organiseren?" VOET milieueducatie sensibilisatie: we zoeken naar de gevolgen van (weinig) duurzaam watergebruik actie: we zoeken naar manieren om de school duurzamer te laten omspringen met water beleid: we hebben oog voor de andere wateractoren

14 Kansen voor onderwijs Water4all heeft voor elke graad een activiteit:
buiten de school (onderzoeken van de gevolgen van het waterbeheer) binnen de school (maatregelen zoeken om de school duurzamer met water te laten omspringen) Water4all stimuleert de uitwisseling tussen de graden, klassen en vakken en beoogt samenwerking tussen leerkrachten andere VOETen

15 Kansen voor onderwijs

16 Kansen voor onderwijs Milieuzorg op school
van kleuterschool tot hogeschool MOS begeleiding logo-werking MOS leidraad

17 Kansen voor onderwijs MOS-criteria

18 Kansen voor onderwijs

19 Stappenplan Stappenplan inleven 1
Milieubeleidsverklaring ondertekenen en milieuwerkgroep oprichten 2 Beginsituatie analyseren en aandachtsveld(en) kiezen 3 Sensibilistatie (inleefmoment) doen 4 Milieusituatie inventariseren en knelpunten opsporen 5 Maatregelen bepalen en plannen 6 Gekozen maatregelen invoeren evalueren 7 Tussentijds meten en registreren 8 Beoordelen terugkoppelen

20 PDCA-cirkel

21 Ondersteuning Mos-begeleider: licht project toe
bezorgt informatie & educatief materiaal ondersteunt werking milieugroep met raad & daad zoekt mee naar oplossingen brengt scholen met elkaar in contact alsook met andere contactpersonen ....

22 Ondersteuning Materialen: MOS-leidraad Praktijkboek
themapakket Energie, Afvalpreventie, Mobiliteit en Water Projecten Klimaatcasino, Water4All, energiekit Vormingen ...

23 Ecopolismodel Tsjallingii 1992, Ecopolismodel
Stad als motor van oplossingen voor milieuproblemen

24 Ecopolismodel Afwentelen van milieuprobleem naar een hoger niveau:
probleem wordt groter probleem wordt minder beheersbaar

25

26 Ecopolismodel Verantwoordelijke school zorg dragen voor water
probleem lokaal oplossen Levende school duurzaam beheer van de ruimte aangenaam voor mens, dier en plant Participerende school schoolbevolking betrekken bij beleid zorgt voor draagvlak

27 Ecopolismodel

28 Ecopolismodel Waterstroom beheersen: TEGENHOUDEN

29

30 Gitbo Keerbergen ontkoppelt regenwater

31

32 Oefening 1ste graad 2de graad

33 Ecopolismodel Beheer van stromen
- aanleggen groendak - waterdoorlaatbare verharding - gebruik hemelwater - ontkoppelen afvalwater-hemelwater - infiltratie in tuin - Infiltratie-Transport riool

34 Overstort Molenbeek

35 Ecopolismodel Beheer van plekken infiltratiezones: groen in de stad, wadi's, private ruimte - semipublieke ruimte - publieke ruimte KWZI

36 Ecopolismodel

37

38 Ecopolismodel Beheer van actoren
vb wijkinformatiecentra, inschakelen van kinderen, subsidiereglementen, ...


Download ppt "10 oktober 2007 Ecohuis Leuven"

Verwante presentaties


Ads door Google