De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Didactiek gedrags- en maatschappijwetenschappen Mevr. Isabel R OTS Lies L AVENS, Naomi B OTTERMAN, Leen D E K ORT, Ines D EVLIEGER, Jasmine H ACQUAERT,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Didactiek gedrags- en maatschappijwetenschappen Mevr. Isabel R OTS Lies L AVENS, Naomi B OTTERMAN, Leen D E K ORT, Ines D EVLIEGER, Jasmine H ACQUAERT,"— Transcript van de presentatie:

1 Didactiek gedrags- en maatschappijwetenschappen Mevr. Isabel R OTS Lies L AVENS, Naomi B OTTERMAN, Leen D E K ORT, Ines D EVLIEGER, Jasmine H ACQUAERT, Eva P EETERS, Lieve V AN H EES Presentatie groepswerk – groep 3 8 mei 2013

2 Inhoud presentatie 1.Keuze school en thema 2.Analyse beginsituatie school 3.Implementatie 4.Evaluatie 5.Conclusie

3 Inhoud presentatie 1.Keuze school en thema * keuze school * themabepaling * schoolbeleid ivm VOET * concrete vraag school 2.Analyse beginsituatie school 3.Implementatie 4.Evaluatie 5.Conclusie

4 Inhoud presentatie 1.Keuze school en thema 2.Analyse beginsituatie school * project voor de 2 de graad… als verderzetting van * niveau leerkracht * niveau leerling * noden school * prioriteiten voor acties 3.Implementatie 4.Evaluatie 5.Conclusie

5 2. Analyse beginsituatie school - project voor 2 de graad…: * 11 klassen derdes = 255 leerlingen * 12 klassen vierdes = 283 leerlingen * 36 verschillende leerkrachten - … als verderzetting van: * aanwezige MOS-werking 1 ste graad * via zelfde werkingsstramien van MOS-werking 1 ste graad = projecten gespreid over schooljaar

6 2. Analyse beginsituatie school Niveau van de leerkracht: * geen doorstroming van 1 ste graad * ontbreken MOS-werking 2 de graad * geen gestructureerd overleg over lesinhoud * losstaande initiatieven van leerkrachten (op vrijwillige basis) Niveau van de leerling: * uitgekeken na 1 ste graad? * weinig interesse in het thema * mentaliteitswijziging nodig

7 2. Analyse beginsituatie school Noden school: onze analyse = algemeen schooltype B - nood aan duidelijke beleidsvisie school - bestaande MOS-werking: nood aan ondersteuning - actuele nood aan verderzetting MOS-werking - leerkrachten: nood aan gemeenschappelijke visie - nood aan overlegtool leerkrachten voor afstemmen thema’s - leerlingen: nood aan verdieping op prikkelende en boeiende manier

8 2. Analyse beginsituatie school Prioriteiten voor acties: - spreiding van de acties over het ganse schooljaar - laagdrempelig: gezien laag engagement leerlingen - doel: mentaliteitswijziging bij leerlingen (en leerkrachten 2 de graad) - bewustwording van leerlingen dat ze ook hun steentje kunnen bijdragen - rekening houden met de schoolgrootte (telkens enkele klassen verantwoordelijk stellen voor de implementatie)

9 Inhoud presentatie 1.Keuze school en thema 2.Analyse beginsituatie school 3.Implementatie * Voorstellen van enkele pakketten * Overzicht volledige aanbod 4.Evaluatie 5.Conclusie

10 3. Implementatie Doel: geïntegreerd verloop implementatie op schoolniveau - verschillende actiedagen (niet los van elkaar) - geen éénmalige gebeurtenissen * thema blijft verder aan bod komen tijdens schooljaar - organisatie themadagen: * gedeelde verantwoordelijkheid van directie, leerkrachten, leerlingen * via verantwoordelijk stellen klassen * leerlingen dragen de marketing

11 3. Implementatie Volledige aanbod subthema’s: 1.Eet lokaal, denk globaal 2.Kringloopactie 3.Dikke-truiendag 4.Kranig water 5.Mobiel met minder CO2 6.Vegetarisme 7.Zwerfvuil 8.Ecologische voetafdruk

12 3. Implementatie Bespreking enkele subthema’s: - opdeling in vier groepjes - toebedeling subthema - opstellen mindmap - opstellen plan tot implementatie - presenteren implementatieplan

13 3. Implementatie

14

15

16

17

18 Inhoud presentatie 1.Keuze school en thema 2.Analyse beginsituatie school 3.Implementatie 4.Evaluatie * schoolniveau * niveau leerkracht * niveau leerlingen 5.Conclusie

19 4. Evaluatie - Schoolniveau: * voorstellen van het project aan pedagogisch adjunct-directeur * nagaan of aanbod voldoende voldoet aan de vraag - Niveau leerkracht: * belangrijk: creëren draagvlak * in kaart brengen van noden ivm MOS-werking 2 de graad via focusgroep en enquêtes * overlegforum via gezamenlijk document (al dan niet op server)

20 4. Evaluatie - Niveau leerling: * mentaliteitswijzing leerling meten via pre- en post- test door middel van enquêtes * peilen naar attitude, opvattingen en gedragswijzen * resultaten pre- en post-test als staving mentaliteitswijziging * eventueel: focusgroep organiseren met leerlingen 2 de graad of leerlingen leerlingenraad

21 Inhoud presentatie 1.Keuze school en thema 2.Analyse beginsituatie school 3.Implementatie 4.Evaluatie 5.Conclusie

22 5. Conclusie Ons projectvoorstel ‘duurzame ontwikkeling op school’: - werkvorm op vraag van de pedagogisch adjunct-directeur - werkvorm op maat van de school - verder bouwend op bestaande initiatieven - rekening houdend met interesse leerlingen - rekening houdend met noden leerkrachten Hopend dat de school deze werkvorm zal implementeren en een nieuwe impuls kan geven aan het verderzetten van de bestaande MOS-werking.

23 Afronding presentatie Met oprechte dank voor uw aandacht en medewerking.


Download ppt "Didactiek gedrags- en maatschappijwetenschappen Mevr. Isabel R OTS Lies L AVENS, Naomi B OTTERMAN, Leen D E K ORT, Ines D EVLIEGER, Jasmine H ACQUAERT,"

Verwante presentaties


Ads door Google