De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werken met de BaSO-fiche

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werken met de BaSO-fiche"— Transcript van de presentatie:

1 Werken met de BaSO-fiche
19 november 2008 Wat is de BaSO-fiche? Document ter ondersteuning van ouders bij de communicatie met de secundaire school Om de continuïteit van de zorg te garanderen In samenwerking tussen basisonderwijs en secundair onderwijs tot stand gekomen Met duidelijke wederzijdse engagementen VCLB Leuven

2 Concreet voorbeeld waarmee we ervaring hebben
Samenwerkingsverband tussen Katholiek onderwijs Leuven (Proeftuin), en scholengemeenschappen van het Vrij Basisonderwijs in Leuven en omgeving Ondersteund door VCLB Leuven Ontwikkelden na intensief overleg een eigen product Dat stilaan uitbreiding neemt naar andere regio’s In andere scholen / regio’s en in andere netten bestaan andere modellen met andere afspraken

3 Opties die genomen zijn
Het is een document opgesteld door MDO voor elke leerling in overleg met de ouders (en de leerling) dat de ouders bezorgen aan de SO-school.

4 Werken met de BaSO-fiche
19 november 2008 BaSO-fiche: inhoud Bijzonderheden i.v.m. Schoolloopbaan Leer- en ontwikkelingsstoornissen, Handicap, Geïntegreerd onderwijs (GON) Sterke kanten Aandachtspunten voor het gesprek met de secundaire school VCLB Leuven

5 BaSO-fiche: mogelijke inhoud
Werken met de BaSO-fiche 19 november 2008 BaSO-fiche: mogelijke inhoud Zorgpunten en geboden ondersteunende aanpak voor : Leervorderingen (taal, wiskunde…) Leer- en werkhouding Socio-emotioneel functioneren Gezondheid Keuzeplan Zuinigheidsprincipe: wat geen bijzondere aandacht verdient wordt niet vermeld VCLB Leuven

6 Geen BaSO-fiche Er wordt geen BaSO-fiche meegegeven
als ouders in grote mate niet akkoord gaan met het voorstel van de school om de werk- en zorgpunten door te geven als er geen overleg met de ouders over het invullen van de BaSO-fiche heeft plaatsgevonden = aandachstpunt

7 De basisschool engageert zich om…
om de BaSO-fiche op te stellen voor elke leerling te integreren in overgangsbegeleiding binnen het zorgteam te bespreken om de ouders als eindverantwoordelijken van de BaSO-fiche te respecteren

8 De secundaire school engageert zich om…
respectvol met de gegevens om te gaan een verantwoorde doorstroming van gegevens te bewaken het recht van ouders te respecteren om de fiche niet af te geven ouders uit te nodigen voor een intakegesprek n.a.v. BaSO-fiche leerlingen niet te weigeren op basis van gegevens van de BaSO-fiche feedback te geven aan de lagere school met toestemming van de ouders

9 Het CLB engageert zich om…
scholen bij de overgangsbegeleiding te ondersteunen leraren en ouders te ondersteunen in het keuzeproces deel te nemen aan het overleg met het zorgteam bij opstellen van BaSO-fiche zorgcontinuïteit kansarme leerlingen te helpen organiseren

10 Werken met de BaSO-fiche
19 november 2008 Een elektronisch hulpmiddel voor een soepele redactie van de BaSO-fiche Aanmaken van Word-document door middel van een gebruiksvriendelijke toepassing met enkele keuzelijsten maar zonder voorgedrukte standaardformules maakt soepele redactie mogelijk en eventueel herschrijven na overleg met MDO, ouders… VCLB Leuven

11 Te nemen opties bij de invoering
Niet ter discussie: Samen met ouders en eigendom van de ouders Ter ondersteuning van de zorg In een samenwerking tussen SO en BaO invoeren Opties: Voor alle leerlingen? Open of gesloten formulier Enkel “zorg” of volledig leerlingenportret? Leerlingen expliciet betrekken (zelfconceptverheldering)? Meegeven einde schooljaar of vroeger


Download ppt "Werken met de BaSO-fiche"

Verwante presentaties


Ads door Google