De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘Duurzame energie’-projecten

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘Duurzame energie’-projecten"— Transcript van de presentatie:

1 ‘Duurzame energie’-projecten
Kyototour ‘Duurzame energie’-projecten 23 oktober 2008 Havengebouw Gent

2 Project: Havengebouw Gent
Link met samenwerkingsovereenkomst Renovaties en nieuwbouwprojecten komen naargelang de uitwerking in aanmerking voor meerdere thema’s van de samenwerkings- overeenkomst.

3 Project: Havengebouw Gent
Thema Energie Punten sprokkelen op onderscheidingsniveau Opstellen van EPC voor niet verplichte gebouwen voorrang geven aan druk bezochte openbare gebouwen (art.2 – titel 6.3) energie – efficiëntie als criterium in overheidsopdrachten opnemen (art. 7 – titel 6.3)

4 Project: Havengebouw Gent
Thema Energie Projecten Renovatieprojecten REG maatregelen uitvoeren in bestaande gebouwen (art. 1.1° - titel 6.4.1) Voorkeur geven aan publieke gebouwen waarvan het energieverbruik > het referentiegebouw zoals bepaald in het EPC. Keuze van de uit te voeren maatregelen dient gemotiveerd te worden.

5 Project: Havengebouw Gent
Thema Energie Projecten Nieuwbouwprojecten realisatie van een energiezuinig utiliteitsgebouw waarbij E-peil ≤ 70 (art.1.2° - titel 6.4.1)

6 Project: Havengebouw Gent
Thema Duurzame Ontwikkeling Onderscheidingsniveau De gemeente stimuleert of ondersteunt duurzaam bouwen en wonen (art. 2 – titel 10.3) organiseren of ondersteunen van een campagne die bouwers en verbouwers sensibiliseert om duurzaam te bouwen en verbouwen opnemen van criteria mbt duurzaam bouwen en wonen in haar vergunningenbeleid of in een stedenbouwkundige verordening informatiepunt op het vlak van Duurzaam Bouwen en wonen waar informatie kan bekomen worden over sociale en ecologische premies of reducties

7 Project: Havengebouw Gent
Thema Duurzame Ontwikkeling Onderscheidingsniveau De gemeente stimuleert of ondersteunt het maatschappelijk verantwoord ondernemen (art.3 – titel 10.3) organiseren een participatief initiatief met deelname van bedrijven en omwonenden mbt de ecologische en sociale rol van de deelnemende bedrijven

8 Project: Havengebouw Gent
Thema Duurzame Ontwikkeling Projecten Indien bij het project op een evenwaardige manier rekening gehouden wordt met meerdere thema’s/aspecten van duurzaam bouwen als energie, afval, water, mobiliteit en toegankelijkheid kan dit ook in aanmerking komen voor een project in het thema duurzame ontwikkeling.

9 Project: Havengebouw Gent
Thema Milieuverantwoord productgebruik Basis Opname standaardbestekvoorschift van duurzaam geëxploiteerd hout in elk bestek voor de aankoop van hout en houtartikelen EN effectieve gebruik van duurzaam geëxploiteerd hout ( art.1 – titel 3.2)

10 Project: Havengebouw Gent
Thema Milieuverantwoord productgebruik Onderscheidingsniveau Indien één of meerdere van de milieuverantwoorde producten gebruikt worden bij renovatie- of nieuwbouwprojecten(art. 1.1 – titel 3.3) vb. gekeurd breekpuin ter vervanging van nieuwe materialen; milieuverantwoorde materialen uit gerecycleerde kunststoffen; milieuverantwoorde houtverduurzamingsmiddelen; milieuverantwoorde verven en vernissen

11 Project: Havengebouw Gent
Thema Milieuverantwoord productgebruik Projecten Indien een renovatie of een nieuwbouwproject kadert in een geïntegreerd sensibilisatieproject rond het milieuverantwoord productgebruik binnen het concept van bijvoorbeeld duurzaam wonen en bouwen kan dit passen binnen het projectniveau. (art.1 – titel 3.4) Het dient hier degelijk te gaan over milieuverantwoorde materialen , niet om energiebesparende inrichting.

12 Het aanbod van Tandem Spreekbeurten en cursussen
Specifiek: Ecologische stedenbouw (VIBE) Algemeen: Energie (BBL) RO (CVN) Energie en Water (Dialoog) Groen in de stad (Velt) Natuur (Natuurpunt) Water, Energie, Materialen, Gezondheid (VIBE) Bos (VBV) Hout (WWF)

13 Het aanbod van Tandem Aanvraag advies/werksessie in uw gemeente
Aanvraag tandembegeleiding + inschrijving op tandemmail Sprekersaanbod Cursusaanbod Tandemkoffer Ervaringsverslagen

14 Vragen ? ? ?

15 Evaluatieformulier Een project voor jouw gemeente?
Dit project spreekt me aan. Ik zie dit als een mogelijk project voor mijn gemeente. Bepaalde aspecten van het project zie ik zitten, anderen niet. Ik zie dit project zitten, mits ondersteuning Nee, totaal niet, dit project is niet geschikt voor mijn gemeente


Download ppt "‘Duurzame energie’-projecten"

Verwante presentaties


Ads door Google