De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Marktdag Overheid en Markt 1 november 2012 Workshop gemeente ALkmaar.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Marktdag Overheid en Markt 1 november 2012 Workshop gemeente ALkmaar."— Transcript van de presentatie:

1 Marktdag Overheid en Markt 1 november 2012 Workshop gemeente ALkmaar

2 êMarktdag Overheid en markt ondernemend aanbesteden ê1 november 2012 AFAS stadion Alkmaar êWorkshop ”Omgaan met beheer van openbare ruimte in tijden van bezuinigingen.” êWat verwacht Alkmaar in tijden van bezuinigingen aanvullend van de marktpartijen, anders dan tot nu toe het geval is?

3 Marktdag Overheid en Markt 1 november 2012 Workshop gemeente ALkmaar Introductie: êJakob Brouwer Sectorhoofd Stadsbeheer êAad van IJperen Afdelingshoofd Stedelijk Beheer (Riolering,Verlichting,Kunstwerken) êJan Kant, Afdelingshoofd Wijkbeheer (Groen, Wegen)

4 Marktdag Overheid en Markt 1 november 2012 Workshop gemeente ALkmaar Goed nieuws: êCollegeperiode 2011-2014: investeringen in de openbare ruimte 32 miljoen êLaatste nieuws: vanaf 2013 extra geld voor groenontwikkeling en bomen

5 Marktdag Overheid en Markt 1 november 2012 Workshop gemeente ALkmaar Bezuinigingen in Alkmaar êIn totaal 32 miljoen, waarvan 9 miljoen personeel. êReorganisatie: de Doorbraak: nieuwe structuur: êeen sterke front-Office, êuitplaatsing en verzelfstandiging uitvoerende diensten. êcompactere centrale organisatie êgebruik maken van de “kracht van de stad”

6 Marktdag Overheid en Markt 1 november 2012 Workshop gemeente ALkmaar Bezuiniging êHoe? Reduceren van beleidstaken. Taakoverdracht: concentreren op kerntaken overheid. Digitalisering van de handhaving Integraler beheer: slimmer combineren van beheertaken en integrale aanpak buitenruimte. Efficiency, schrappen van overadministratie.

7 Marktdag Overheid en Markt 1 november 2012 Workshop gemeente ALkmaar Ontwikkelingen bij aanbesteding - overleven - gestunt met prijzen, - gelegenheidskortingen - vechtcontracten - discussie over meerwerkopdrachten. - kwaliteitsverlies - niet volgens afspraken werken - ontevreden belanghebbenden

8 Marktdag Overheid en Markt 1 november 2012 Workshop gemeente ALkmaar Hoe met deze situatie om te gaan? êander soort aanbestedingen: - Meervoudige onderhandse aanbesteding na selectie - EMVI - Bouwteam benadering

9 Marktdag Overheid en Markt 1 november 2012 Workshop gemeente ALkmaar Al deze voorbeelden: êBeter gebruik maken van kennis van de markt. - van kritiekloze uitvoerder naar kritisch meedenker - van gefixeerd op prijs naar betrokken op het eindresultaat. - van focus op opdrachtverwerving naar focus op adequate uitvoering

10 Marktdag Overheid en Markt 1 november 2012 Workshop gemeente ALkmaar Beleid inkoop In Alkmaar - meer mogelijkheden bieden aan lokale en regionale ondernemers - versnelling van gemeentelijke procedures en vermindering regeldruk - bezuinigingen - mensen aan het werk helpen - duurzaamheid

11 Marktdag Overheid en Markt 1 november 2012 Workshop gemeente ALkmaar Alkmaarse drempelbedragen NIET TOEGESTAAN TOEGESTAAN

12 Marktdag Overheid en Markt 1 november 2012 Workshop gemeente ALkmaar TOEGESTAAN NIET TOEGESTAAN

13 Marktdag Overheid en Markt 1 november 2012 Workshop gemeente ALkmaar Stellingen en vragen: êStelling: Er ligt een taak voor de brancheorganisatie om, in overleg met vertegenwoordigers van de institutionele opdrachtgevers (waaronder de overheid) te komen tot een regulering waarbij aannemers niet meer (gedwongen zijn) elkaar kapot te concurreren. êVraag: We zijn benieuwd naar ervaringen met andere opdrachtgevers/gemeenten. Hoe wordt daar invulling gegeven aan bezuinigingsdoelstellingen? Hebben de deelnemers suggesties voor de gemeente Alkmaar, om met zo min mogelijk pijn toch bezuinigingen te realiseren? Expertise zit bij de markt! êVraag: hoe denkt de markt dat de negatieve spiraal (lage inschrijfprijs, onder kostprijs, met meerwerk proberen hoofd boven water te houden) doorbroken kan worden? Welke rol speelt de gemeente hierin als opdrachtgever?


Download ppt "Marktdag Overheid en Markt 1 november 2012 Workshop gemeente ALkmaar."

Verwante presentaties


Ads door Google