De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SOCIAL RETURN ROTTERDAM Investeren in mens en stad

Verwante presentaties


Presentatie over: "SOCIAL RETURN ROTTERDAM Investeren in mens en stad"— Transcript van de presentatie:

1 SOCIAL RETURN ROTTERDAM Investeren in mens en stad
Duidelijk aangeven dat het een voorlopig plaatje is. Er zijn nog geen definitieve besluiten genomen. Omdat er nog geen besluiten zijn genomen en de verwachting is dat er nog dingen wijzigen in de formatieplaatjes, wordt de presentatie ook niet verspreid. Zodra het formatieplan is besproken met de OR, wordt daarover verder gecommuniceerd.

2 Definitie Social Return
Social Return (SR) bij inkoop is het vaststellen en uitvoeren van sociale voorwaarden door middel van het opnemen van een sociale paragraaf in bestekken bij onder andere de eisen en wensen in inkoop- en aanbestedingstrajecten.

3 Doelstellingen Social Return:
arbeidsparticipatie; vakmanschap; economisch; inkoopbeleid; sociale cohesie; SR als onderdeel van alle gemeentelijk inkopen.

4 Aanpak Social Return Projectmatige aanpak van 2 jaar
Ambtelijke besluitvorming Bestuurlijke besluitvorming

5 Invulling en coördinatiepunt Social Return
Inzet doelgroepen, compensatie orders, verbetering sociale cohesie, deelnemingen en regio. Coördinatiepunt beleid; advies; procesmanagement; informatie –en communicatie; beheer database SIRO; bijhouden aanbestedingskalender.

6 Van 5% regeling naar Social Return
basisadministratie; ambitie doelgroepen; dialoog met het bedrijfsleven; sociale Paragraaf (o.a.MOAB); sociale paragraaf is maatwerk; specials: o.a. keurmerk, prestatieladder, sociale ondernemingen.

7 Registratie in SIRO

8 Resultaten 1 Telling uit het registratie-systeem SIRO
Gesorteerd op unieke arbeidsinzet van t/m Totaal aantal plaatsingen Doelgroep Realisatie Cumulatief t/m Mei 2013 Extra comptabel Totaal t/m Mei 2013 WWB, WW, Wajong etc. 420 304 724 Wsw 184 25 209 Leerling 180 Totaal 784 329 1113

9 Resultaten 2 ZD Mei Juni Juli Aanbestedingen € 64.326.246 € 99.497.973
SR Verplichting Realisatie Hieronder zien we het totaal

10 Uitdagingen: verbeteringen in SIRO; WSPR; verdringing en SR;
vertaling in plaatsingen en financiën; Fondsen; SROI; sociale onderneming; SR bij deelnemingen gemeente, SR bij subsidies; SR en matching/prematching; onderzoek SR Hogeschool.

11 Stellingen: Social Return zorgt voor verdringing; Social Return kost geld; Social Return maakt aanbesteden onnodig complex; Social Return is niet duurzaam.

12 Afsluiting Social Return Rotterdam: Investeren in mens en stad


Download ppt "SOCIAL RETURN ROTTERDAM Investeren in mens en stad"

Verwante presentaties


Ads door Google