De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Subtitel IPO-Prismaproject Stiltebeleid instrumenten bescherming stiltegebieden Zwijg of zeg dingen die mooier klinken dan stilte (Pythagoras) Ing. J.G.F.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Subtitel IPO-Prismaproject Stiltebeleid instrumenten bescherming stiltegebieden Zwijg of zeg dingen die mooier klinken dan stilte (Pythagoras) Ing. J.G.F."— Transcript van de presentatie:

1 Subtitel IPO-Prismaproject Stiltebeleid instrumenten bescherming stiltegebieden Zwijg of zeg dingen die mooier klinken dan stilte (Pythagoras) Ing. J.G.F. de Wijs 12 oktober 2010

2 Subtitel Definitie stiltegebieden Stiltegebied Gebieden die aangewezen zijn op basis van de Provinciale Milieuverordening waar de doelstelling is om de huidige geluidsbelasting van het betreffende gebied ten minste niet te laten toenemen.

3 Subtitel Aanleiding Hernieuwde aandacht voor stiltegebieden Doel: –Op welke wijze kunnen we stiltegebieden beter beschermen/versterken? –Hoe kunnen we de waarde van stiltegebieden beter benutten?

4 Subtitel Resultaten Werkbare instrumenten voor het beschermen en ontwikkelen van stiltegebieden Voorstellen voor operationalisering

5 Subtitel Interview per provincie Symposium 21 april 2010 Opdrachtverstrekking extern bureau Ontwikkelen instrumenten en voorstellen voor aanpak Aanpak PRISMA project 2010

6 Subtitel Bedreigingen kwaliteit / benutten kansen Huidige beleid en aanpak Beschikbare instrumenten Betrokkenheid en samenwerking Inspirerende voorbeelden Te ontwikkelen instrumenten Vragen interviews

7 Subtitel Interview - Fysieke bedreigingen kwaliteit Wegverkeer, vliegtuiglawaai, …. Groei verkeer en toegankelijkheid Motorcrossen, toertochten Horeca en recreatie- inrichtingen ……………………………………. De stilte is een vriend die je nooit verraadt (Confucius)

8 Subtitel Interview - Belemmeringen benutten kansen Onvoldoende antenne voor waarde Onbekendheid en herkenbaarheid Vrijblijvendheid Te laag op politieke agenda Beperkte aandacht bij provincie en gemeenten

9 Subtitel Interview - Huidige beleid en aanpak Versnipperd stiltegebiedenbeleid Milieu, ruimtelijk beleid, groen, recreatie…. Diversiteit in beleidsformulering (ambitie) Geen actief beleid t.a.v. het verbeteren / benutten kwaliteit Transitie beleid van sectoraal naar kernkwaliteit (Gelderland, Zuid Holland)

10 Subtitel Interview - Huidige beleid en aanpak Omgevingsplan, structuurvisie, bestemmingsplan Provinciaal belang, toetsing en advisering EHS, Natura 2000, beheerplannen Provinciale milieuverordening Ontheffingen / handhaving Beperkte (pro) actieve aanpak

11 Subtitel Interview - Betrokkenheid en samenwerking Diverse afdelingen en externe partners komen in beeld Groot verschil in mate van intern samenwerken (vaak beperkt) Groot verschil in mate van extern samenwerken (vaak beperkt)

12 Subtitel Symposium- Ontwikkelen instrumenten Handhaafbare regelgeving Landelijke en provinciale campagne Attractieve aanduidingen Uitwerken participatieve benaderingswijze Instrument toetsing ruimtelijke plannen Selectieve bereikbaarheid en parkeervoorzieningen Brede beleidsvisie inclusief aanpak

13 Subtitel Procedure aanvraag kwaliteitslabel Inventaris Meetcampagne – toetsing aan kwaliteitsnormen Infomomenten Goedkeuring gemeenteraad en provinciebestuur Ondertekening overeenkomst + plaatsing borden Symposium-Vlaams beleid Kwaliteitslabel Stiltegebied Criteria voor stiltegebieden Objectief, voornamelijk akoestische criteria Landelijk en stedelijk stiltegebied Gebieden met of zonder recreatie (landelijk) Kwaliteitsniveaus van 1 tot 3 sterren

14 Subtitel Hoe nu verder? Opdrachtverlening aan HVR met de opdracht: Realiseer een vernieuwende visie en aanpak die bestuurlijk draagvlak verwerft en waar de actoren in de gebieden zelf mee aan de slag kunnen gaan.

15 Subtitel Wat gaan zij doen? Het uitvoeren van een analyse - interviews - vraaggesprekken externen Zwijgen leren we pas in de loop van ons leven. Spreken leren we al eerder (Lao-Tse)

16 Subtitel Wat gaan zij nog meer doen? Het ontwikkelen van een (beleids)visie die: - Inspirerend en activerend moet zijn -De nadruk legt op de beleving van stilte en rust -Een koppeling legt tussen stiltegebieden en andere beleidsvelden -Het mentale eigenaarschap verbreedt -Praktische handvatten biedt

17 Subtitel Uitwerking provinciale beleidsvisie en aanpak Publiciteitscampagne Versterken samenwerking Maatwerk per (prioritair) gebied ………………………. Programma-activiteiten 2011-2015

18 Subtitel het is muisstil bladstil doodstil stilte voor de storm of gewoon STIL


Download ppt "Subtitel IPO-Prismaproject Stiltebeleid instrumenten bescherming stiltegebieden Zwijg of zeg dingen die mooier klinken dan stilte (Pythagoras) Ing. J.G.F."

Verwante presentaties


Ads door Google