De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Edwin Perdijk Coördinator programma Geluid provincie Zuid-Holland

Verwante presentaties


Presentatie over: "Edwin Perdijk Coördinator programma Geluid provincie Zuid-Holland"— Transcript van de presentatie:

1 Edwin Perdijk Coördinator programma Geluid provincie Zuid-Holland
Veranker de stilte Edwin Perdijk Coördinator programma Geluid provincie Zuid-Holland

2 Inhoud Juridisch Instrumenten verantwoordelijkheden samenvatten

3 Buitelende regelgeving
Wet Milieubeheer Natura 2000 EU-omgevingslawaai SWUNG I vergunningverlening SWUNG IL WABO Ecologische Hoofdstructuur Wet Geluidhinder Wet Ruimtelijke Ordening Provinciale Milieuverordening Plaatselijke Verordening Verkeerswetgeving Activiteitenbesluit Provinciale Structuur Visie Bestemmingsplannen Stiltegebieden In de complexe samenleving is het haast niet meer mogelijk om sectoraal te opereren.

4 structureren Planologisch niveau Gebruiksniveau Activiteitenniveau
zorgplicht

5 planologisch WRO Structuurvisies Ruimtelijke verordeningen
Bestemmings- en inpassingsplannen Tracewet

6 Gebruiksniveau Geluid emissie Wegen Waterwegen Bedrijven, horeca
Gebruik tegengaan

7 Snelheid aanpassen

8 Teshnische maatregelen
EU-omgevingslawaai Actieplannen

9 Gebruik inrichtingen Handreiking industrielawaai L95 Amvb-bedrijven
Maatwerkvoorschriften

10 Intensief of extensief

11 Activiteiten en toestellen
TUG- beleidsregel PMV

12 evenementen APV en festiviteiten Rockit Maarssenveense plassen

13 zorgplicht Lawaaierige functies tegen gaan:
Provinciale structuurvisie en PRV; handhaving door reageren op BP die dit soort functies wel toestaan. Verkeerslawaai: Snelheidsbeperkingen en afsluitingen door infrabeheerder vanuit bevoegdheid verkeerswetten. Stil asfalt aanbrengen op alle wat drukkere wegen in het stiltegebied al dan niet via EU-omgevingslawaai en het Actieplan Geluid. bedrijfslawaai: via maatwerkvoorschriften op basis van de amvb/activiteitenbesluit door gemeenten en handhavers. Via vergunningen door gebruik te maken van de handreiking industrielawaai die eventueel kan worden aangescherpt met “instructieregels” vastgelegd in PMV of amvb specifiek voor inrichtingen in stiltegebieden. Activiteiten en toestellenlawaai: via de APV, handhaving door handhavingsapparaat gemeenten via de PMV, handhaving door handhavingsapparaat provincie (RUD's) Verder een leger recreanten inschakelen door goede communicatie over stiltegebieden (handhavingsverzoeken)

14


Download ppt "Edwin Perdijk Coördinator programma Geluid provincie Zuid-Holland"

Verwante presentaties


Ads door Google