De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Visie op vervoer gevaarlijke stoffen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Visie op vervoer gevaarlijke stoffen"— Transcript van de presentatie:

1 Visie op vervoer gevaarlijke stoffen
Alex de Roos Provincie Zuid-Holland Startbijeenkomst Jaar van Transport Donderdag 25 maart 2010

2 Inrichtingen: BRZO, BEVI, PGS-15
Externe veiligheid Beheersen van risico’s als gevolg van activiteiten met gevaarlijke stoffen Inrichtingen: BRZO, BEVI, PGS-15 Vervoer: spoor, weg, vaarwegen, buisleidingen Ruimtelijke doorwerking: Plaatsgebonden risico (norm: PR 10-6) Groepsrisico (oriëntatiewaarde)

3 Vervoer gevaarlijke stoffen
Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen Nota Vervoer gevaarlijke stoffen Robuuste verbinding tussen chemische clusters binnen Nederland en met de rest van Europa Basisnet weg, water en spoor Balans tussen belang vervoer, ruimtelijke ordening en externe veiligheid (duurzaam evenwicht)

4 Bedrijventerreinen in Zuid-Holland

5 Chemische clusters in Zuid-Holland

6 Rijksbasisnet weg

7 Rijksbasisnet + onderliggend wegennet

8 Onderzoek Knelpuntenanalyse onderliggend wegennet:
nauwelijks PR wel GR, met name nabij of door dichtbebouwd gebied, bijvoorbeeld Groene Kruisweg door Brielle, Spijkenisse en Hoogvliet Geschiktheid van bedrijventerreinen (o.a. risicogevoeligheid van de omgeving, fysieke ruimte)

9 Ontwerpopdracht

10 Uitgangsvragen Op nationaal niveau worden Rotterdam en Dordrecht als chemische clusters gezien. Als we het op provinciale schaal bekijken, zijn dit ze dan of kunnen we dan meer clusters van verladers van gevaarlijke stoffen herkennen? Hoe kunnen deze het beste ontsloten worden met het Rijksbasisnet? Waar moet vervoer van gevaarlijke stoffen zo veel als mogelijk worden uitgesloten?

11

12 Discussie Is er veiligheidwinst te behalen met een robuust onderliggend netwerk voor vervoer van gevaarlijke stoffen in aanvulling op het Basisnet Weg van het Rijk? Welk instrumenten zou de provincie kunnen inzetten om dit robuuste netwerk zijn functie te laten vervullen en te onderhouden? Wegen de kosten -in brede betekenis- van deze instrumenteninzet op tegen de verwachte veiligheidwinst? Kortom: hoe groot is het rendement?


Download ppt "Visie op vervoer gevaarlijke stoffen"

Verwante presentaties


Ads door Google