De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aanpak brandveiligheid PGS opslagen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aanpak brandveiligheid PGS opslagen"— Transcript van de presentatie:

1 Aanpak brandveiligheid PGS opslagen
Schakeldag Infomil Voorstellen Al jaren bezig met externe veiligheid en met name de opslag van gevaarlijke stoffen goed dat jullie hier zijn:vergunningverleners, handhavers, provincies, gemeenten en zelfs brandweer. Het belang van toereikende en adequate vergunningen is groot Jullie, VV en HH zijn de schakel in dat veld waar velen zich roeren, jullie kunnen ervoor zorgen dat het proces goed loopt, jullie zijn de spin in het web en hebben de regio over het proces! Caroline Altena VROM-Inspectie Programma Prioritaire bedrijven

2 Agenda Aanleiding Doel Welke bedrijven zijn het Risico’s
Aanpak voor VV en HH Agenda van de presentatie noemen: Aanleiding van Vi acties van VI zijn vaak incidenten of signalen; en die zijn er geweest. Dat het niet op orde was met de opslag van gevaarlijke stoffen Doel van de presentatie Meer inzicht in de materie, rol van het bevoegd gezag. Schakelrol voor VV en HH; jullie zijn de spin in het web Maar vooral: sense of urgency moet omhoog Inzicht in risico’s En wat nu te doen als VV of HH-er 4 april 2017

3 Van Sandoz via Drachten en Mönchengladbach
naar…? Naar: goede vergunningen en naleving!!! Branden in combinatie met gevaarlijke stoffen is geen fijne combinatie Dat moeten we voorkomen. De maatregelen daarvoor staan sinds 1992 in CPR 15-2 en sinds 2005 geactualiseerd in PGS 15 4 april 2017

4 Onderzoeken/rapportages/publicaties
Brieven Minister Pronk n.a.v. brand ATF Drachten (2001, 2002) Publicatie PGS 15 (2005) Dieper duiken in het schuim (2007) Geen garantie op brandveiligheid (2009) Overgrote deel van de bedrijven had geen upd bij >50% bedrijven ontbreken inspecties door inspectie-instellingen Niet geborgd is welke stoffen wel of juist niet opslaan Vergunningen niet actueel en adequaat; handhaving niet op orde Resulterend in de Brief van Minister Cramer op 4 februari 2010 “...zorg over gebrek aan verbetering VV en HH” “ ...ben voornemens maatregelen te treffen..” Namen rugnummers noemen van BG die achterblijven Zonodig aanpassen van regelgeving, waardoor bv. Regels voor bedrijven rechtstreeks geldig zijn op bedrijven en niet via milieuvergunning 4 april 2017

5 Over welke bedrijven gaat het
Circa 360 bedrijven Opslag verpakte gevaarlijke stoffen Zeer grote hoeveelheden, beschermingsnivo 1 (>>10 ton) Met een automatische brandblusinstallatie Lichtschuiminstallatie Blusgasinstallatie Sprinklerinstallatie De grootste bedrijven Bij 70% is gemeente bevoegd gezag Chemie, afval, distributie In nederland veel Hi-ex, laatste tijd meer en meer blusgas. Ook opslagen met twee soorten automatische blussystemen: sprinkler EN hi-ex bv. Ieder systeem heeft eigen voordelen en nadelen. Keuze afhankelijk van omgeving, gebouw, gebruik, kosten PGS 15: “Geen van de brandbeveiligingsinstallaties is geschikt voor alle categorieen gevaarlijke stoffen”. 4 april 2017

6 Grote lijn: minder dan de helft gekeurd
Kort houden! Grote lijn: minder dan de helft gekeurd En bij een relatief aantal toch aansluitende problematiek Dat betekent dus dat hh-er ook zelf moet blijven controleren! Bron: Rapport “Geen Garantie op brandveiligheid”, pag. 25 van 39 4 april 2017

7 De risico’s in beeld (1) Basisscenario:
Opslagloods PGS-15 Beschermingsniveau 1 1 compartiment – 900 m2 – 6 meter hoog Stoffen in opslag – 75 Ton – standaardmolecuulformule met 10%N, 10%S, 10%Cl Inrichtingsterrein is een vlak van 100 m x 100 m 25% van de opslag is K1/K2 vloeistoffen in kunststofverpakking Automatische Sprinklerinstallatie Zelfsluitende deuren Rode contour is de grenswaarde voor het plaatsgebonden risico 4 april 2017

8 De risico’s in beeld (2) Scenario: sprinklerinstallatie faalt ±430m.
Dit zijn risico-contouren; geen effectcontouren. Grootte staat er niet op, doorsnee is ongeveer 500 m. 4 april 2017

9 De risico’s in beeld (3) Scenario: sprinklerinstallatie faalt + voldoende zuurstof ±700m. Hier is de doorsnede ongeveer 1000 m. 4 april 2017

10 Wat vraagt de Minister in brief van 4/2 aan BG
de bedrijven in Nederland in beeld? inspectie-rapporten van de installaties bij bg’s? de vergunningsituatie op orde? handhaving zonodig ingezet? Situatie anno vandaag/nu: 99% van de meldingsformulieren is inmiddels bij VI binnen! Maar, …… meer dan de helft van de inspectie-rapporten nog niet! Dus een bg kan wel melden, en heeft dat ook gedaan, Maar, Moet nog steeds hard aan de slag! 4 april 2017

11 Wat verwacht de VI van de vergunningverleners
Vergunningen geactualiseerd nav PGS 15 in 2005 Hoeveelheden en soorten stoffen, beschermingsniveaus Verwijzing naar PGS-paragrafen, o.a. § 4.8.2 Uitgangspuntendocument, met daarin: gebruik van de inrichting risicoafweging type brandblusinstallatie noodzakelijke bouw-, organisatie-, installatieaspecten kwaliteitscriteria en ontwerpnormen installatie frequentie inspecties door geaccredit. I.I. Installatie bedrijfsgereed Initiële inspectie / periodieke inspecties VV en HH zijn de spin in het web! Natuurlijk zijn er andere partijen in de keten die hun steentje bijdragen en waar ook nog verbeteringen nodig zijn. Als de vergunning op orde is, zijn we al een stuk verder! 4 april 2017

12 Wat verwacht de VI van handhavers
Wijzigingen in het bedrijf t.o.v. vergunning en UPD? Hoeveelheden en soorten stoffen i.o.m vergunning/UPD? Brandbeveiligingsinstallatie jaarlijks gekeurd door geaccrediteerde inspectie A-instelling? Is sprake van goedkeuring? Stel, de inspectie-instelling gaat erheen Ben ik als handhaver dan klaar? Nee, dus! 4 april 2017

13 Dus, waar komt het op neer:
is de vergunning actueel t.a.v. PGS 15 en staat er dus in ieder geval ook in dat jaarlijkse inspecties door geaccrediteerde inspectie-A-instellingen moeten plaatsvinden? wordt daar aantoonbaar door BG op gecontroleerd en kan zij dat aantonen met het overleggen van een recent en goedkeurend inspectierapport? zet BG aantoonbaar en vóór 1 juni a.s. handhaving in bij ontbreken van een recent en goedkeurend inspectierapport? als er geen inspectierapport is, en de vergunning dit ook niet voorschrijft; start BG aantoonbaar vóór 1 juni a.s. de actualisatieprocedure vergunning (en rondt BG deze dus vóór eind 2010 af? Het proces moet aantoonbaar gestart zijn (met termijnen die daarvoor staan). Als het proces VV en/of HH is gestart, dan is BG goed bezig. Dan wordt het niet genoemd bij ‘namen and shamen’ 4 april 2017

14 Aan de slag! Vragen? Hartelijk dank voor jullie aandacht!
In verband met de tijd: Wil ik jullie vragen dan graag straks in het interactieve gedeelte na de volgende presentatie van jullie te horen. OK? 4 april 2017


Download ppt "Aanpak brandveiligheid PGS opslagen"

Verwante presentaties


Ads door Google