De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BEMS-voorlichting 3 noordelijke provincies

Verwante presentaties


Presentatie over: "BEMS-voorlichting 3 noordelijke provincies"— Transcript van de presentatie:

1 BEMS-voorlichting 3 noordelijke provincies
Van Bees B naar BEMS BEMS-voorlichting 3 noordelijke provincies 9 maart 2010 Wim Burgers InfoMil >> Als het gaat om milieu en leefomgeving

2 Inhoud Wat is het BEMS? Werkingsfeer Emissie-eisen Meetverplichting
Toetsing Keuring en onderhoud Vervolg NL Milieu en Leefomgeving - InfoMil 2 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving

3 Wat is het BEMS? Besluit Emissie-eisen Middelgrote Stookinstallaties
Actualisatie van Bees B (uit 1998) Ontwikkelingen energiemarkt, meer WKK en biomassa Ontwikkelingen verbrandingstechnologie Ontwikkelingen bestrijdingstechnieken Knelpunten emissieplafonds en luchtkwaliteit Aansluiting met ontwikkelingen Activiteitenbesluit Waarom nieuw besluit? Vereenvoudiging NL Milieu en Leefomgeving - InfoMil 3 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving

4 Werkingsfeer (1) Rood en vet = Afwijkend van Bees B Emissie-eisen:
± 9700 stationaire stookinstallaties Ketelinstallaties (medium water/stoom) Emissie-eisen vanaf 1 MWth (nominaal vermogen) 4250 gasketels glastuinbouw 800 gasketels industrie 500 gasketels gebouwde omgeving 200 ketels op andere brandstof NL Milieu en Leefomgeving - InfoMil 4 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving

5 Werkingsfeer (2) Emissie-eisen: ± 9700 stationaire stookinstallaties
Gas- en vloeistofmotorinstallaties (> 0 MWth) WKK (geen extra verbrandingslucht in ketel) niet-WKK 3900 WKK-gasmotoren 15 WKK-vloeistofmotoren Niet-WKK > 500 uur/jaar? NL Milieu en Leefomgeving - InfoMil 5 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving

6 Werkingsfeer (3) Emissie-eisen: ± 9700 stationaire stookinstallaties
Gasturbine-installaties WKK + niet-WKK Geen vermogensondergrens voor emissie-eisen 25 gasturbines NL Milieu en Leefomgeving - InfoMil 6 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving

7 Werkingsfeer (4) Uitsluitingsgronden
Stookinstallatie die bestemd voor onderzoek Stookinstallatie die onder het Bva valt Stookinstallatie die onder het Bees A valt Noodvoorziening minder dan 500 uur/jaar in bedrijf NOx-emissie NOx-emissiehandel (inrichting >20MWth)  geen NOx-eis 200 installaties NL Milieu en Leefomgeving - InfoMil 7 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving

8 Emissie-eisen (1) - Installatie/brandstof
Let op, niet onder Bees A BEMS NeR F7 NL Milieu en Leefomgeving - InfoMil 8 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving

9 Emissie-eisen (2) - brandstof/verontreiniging
BZB niet meer van toepassing NL Milieu en Leefomgeving - InfoMil 9 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving

10 Emissie-eisen (3) – nieuwe installaties
Vanaf datum inwerkingtreding Onafhankelijk van datum vergunningverlening Installatie niet in bedrijf op datum inwerkingtreding  nieuwe installatie NL Milieu en Leefomgeving - InfoMil 10 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving

11 Emissie-eisen (4) – Bestaande installaties
Tot 1 jan 2017 (of 2019) Bees B of vergunningseis Daarna emissie-eisen BEMS Of eerder indien belangrijke technische wijziging NL Milieu en Leefomgeving - InfoMil 11 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving

12 Emissie-eisen (5) - algemeen
Afwijkende situaties Tijdelijke ketel (max. 6 maanden) Voldoet aan eisen “oude” ketel Overschrijding emissie-eis ten gevolge van storing Max 120 uur / kalenderjaar Inclusief andere brandstof Alle eisen in mg/Nm3 bij 3 of 6 vol% O2  geen eis in g/GJ NL Milieu en Leefomgeving - InfoMil 12 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving

13 Emissie-eisen (6) – NOx Geel=nieuwe eis Blauw=aangescherpt
NOx-emissie-eisen in mg/Nm3 (bij 3 of 6 vol% O2) NL Milieu en Leefomgeving - InfoMil 13 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving

14 Emissie-eisen (7) – SO2 SO2-emissie-eisen in mg/Nm3
(bij 3 of 6 vol% O2) NL Milieu en Leefomgeving - InfoMil 14 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving

15 Emissie-eisen (8) – Stof
Stofemissie-eisen in mg/Nm3 (bij 3 of 6 vol% O2) NL Milieu en Leefomgeving - InfoMil 15 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving

16 Emissie-eisen (9) – CxHy
CxHy-emissie-eisen in mg/Nm3 (bij 3 of 6 vol% O2) NL Milieu en Leefomgeving - InfoMil 16 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving

17 Emissie-eisen (10) - vergunning
Afwijkende emissie-eisen in vergunning GPBV-installatie op grond van BBT In geval NOx-emissiehandel als luchtkwaliteit dat vergt Opmerking: emissie-eisen BEMS zijn BBT NL Milieu en Leefomgeving - InfoMil 17 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving

18 Meetverplichting (1) – continue meting
Bij toepassen rookgasreiniging of water-/stoominjectie Kwaliteitsborging conform NEN-EN 14181 Eens per 5 jaar kalibratie door 15 parallelmetingen Jaarlijkse controle door o.m. 5 parallelmetingen NL Milieu en Leefomgeving - InfoMil 18 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving

19 Meetverplichting (2) – afzonderlijke meting
Frequentie Ketel: eenmalig bij minimaal 60% belasting Overige installaties: 1x/4 jaar Uitvoering 3 deelmetingen van minuten Geaccrediteerd lab volgens NEN-EN normen SCIOS-gecertificeerd volgens scope 6 NL Milieu en Leefomgeving - InfoMil 19 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving

20 Toetsing (1) – continue meting
Daggemiddelde concentratie < emissie-eis M.u.v. opstarten en stilleggen van de stookinstallatie Toetsing aan eis na aftrek meetonzekerheid Totaal stof: 30% emissie-eis Overige componenten: 20% emissie-eis NL Milieu en Leefomgeving - InfoMil 20 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving

21 Toetsing (2) – afzonderlijke meting
Alle deelmetingen < emissie-eis Toetsing aan eis na aftrek meetonzekerheid Door lab aangetoond, maximum: Totaal stof: 30% emissie-eis Overige componenten: 20% emissie-eis NL Milieu en Leefomgeving - InfoMil 21 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving

22 Keuring en onderhoud (1)
Activiteitenbesluit Besluit Landbouw BEMS Besluit Glastuinbouw Toegevoegd aan Bees A (voor installaties <50 MWth) NL Milieu en Leefomgeving - InfoMil 22 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving

23 Keuring en onderhoud (2)
Doel keuring Veilig functioneren Optimale verbranding Energiezuinigheid Onderdelen keuring Afstelling van de verbranding Brandstof- en luchttoevoer en rookgasafvoer Uitvoering keuring SCIOS gecertificeerd persoon of gelijkwaardig NL Milieu en Leefomgeving - InfoMil 23 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving

24 Keuring en onderhoud (3)
Frequentie keuring niet-gasgestookte stookinstallaties nominaal vermogen kWth: eens per 4 jaar nominaal vermogen >100 kWth: eens per 2 jaar gasgestookte stookinstallatie nominaal vermogen >100 kWth: eens per 4 jaar Cascade = optellen toestelvermogens NL Milieu en Leefomgeving - InfoMil 24 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving

25 Vervolg Inwerkingtreding 1 april 2010 Bees B ingetrokken
Aanpassing voor inwerkingtreding Reparatie eind 2010 Hulpmiddelen InfoMil Wetswegwijzer Handleiding BEMS BEMS digitaal NL Milieu en Leefomgeving - InfoMil 25 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving

26 NL Milieu en Leefomgeving - InfoMil
26 >> Als het gaat om milieu en leefomgeving


Download ppt "BEMS-voorlichting 3 noordelijke provincies"

Verwante presentaties


Ads door Google