De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Project Jongeradeel Presentatie 6 januari 2010 De Hingel, Ternaard.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Project Jongeradeel Presentatie 6 januari 2010 De Hingel, Ternaard."— Transcript van de presentatie:

1 Project Jongeradeel Presentatie 6 januari 2010 De Hingel, Ternaard

2 Programma: Jeugdbeleid Aanleiding Project Jongeradeel Activiteiten Planning Jong Lokaal Bokaal Over ons Vragen, tips en suggesties

3 Beleidsterreinen jeugdbeleid : Gezin Gezondheid Leefomgeving/milieu Wonen Welzijn Sport Onderwijs Werk & Inkomen Veiligheid (Speel) ruimte …. Leeftijd: - 9 mnd t/m 23 jaar

4 3 bekende aandachtsvelden: Gezin School & Werk Vrije tijd En…. Tegenwoordig voegen we daar een 4e aan toe: Internet (Virtuele samenleving)

5 Opvoeding: Ouders/verzorgers zijn primair verantwoordelijk. Overheid schept gunstige voorwaarden (algemene voorzieningen) en extra hulp waar nodig. Doel: Kinderen, tieners en jongeren groeien in een sociale en veilige omgeving op tot volwassenen die zichzelf kunnen redden in de samenleving en oog hebben voor een ander.

6 Ontwikkeling beleidskader: Gemeenten vroeger: Uitvoeren rijksbeleid Bestrijden overlast Overlast centraal Gemeenten nu: Preventie Signaleren van problemen Zorg op maat Het kind centraal (De gemeente als regisseur)

7 Voorbeeld: Wet maatschappelijke ondersteuning Prestatieveld 2: Op preventiegerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van ouders met problemen met opvoeden

8 Vijf wettelijke taken: Informeren van ouders, kinderen en jongeren over opgroeien en opvoeden Vroegtijdig signaleren van problemen Toeleiden tot het hulpaanbod Bieden van licht pedagogische hulp Coördineren van zorg op lokaal niveau Ministerie voor Jeugd & Gezin: Elke gemeente een Centrum voor Jeugd & Gezin Landelijke invoering van de Verwijsindex Risicojongeren

9

10 Aanleiding voor het Project Jongeradeel: Rijk geeft gemeenten meer taken en verantwoordelijkheden voor burgers van 0-23 jaar. Rijk geeft gemeenten ruimte voor een lokale invulling. Jongeren hebben zelf hele goede ideeën en willen meepraten en meebeslissen over zaken die hen aangaan. Formele inspraakmogelijkheden zijn onder jongeren niet populair. Jeugdparticipatie staat in Dongeradeel nog in de kinderschoenen en moet verder ontwikkeld worden. Gemeenteraadsverkiezingen zijn een prachtige gelegenheid om jeugd en jeugdbeleid in de spotlights te zetten.

11 Aanleiding vervolg: Voor (jonge) kiezers is het niet altijd even duidelijk waar de politieke partijen voor staan. Jeugdbeleid moet concreter omschreven worden zodat het tot de verbeelding spreekt. Resultaat Jongeradeel: Een jeugdagenda voor de periode 2010-2014 Samengesteld met jongeren

12 Wat gaan we doen? 1.Jongeradeelraad; jongeren denken mee 2.Jongeradeel website; podium voor de lokale politiek 3.Ideeën uitwisselen en debatteren

13 Jongeradeelraad Circa 10 stemgerechtigde jongeren van 18-23 jaar. De raad activeert via hyves een zo groot mogelijke achterban. Via hyves kunnen alle jongeren meedenken en meediscusiëren. Via hyves worden onderwerpen verzameld die jongeren op de politieke agenda terug willen zien.

14

15 Jongeradeel website Extra podium voor de politiek Uiteraard over jeugd en jeugdbeleid Voor elke partij een eigen pagina Kan naar eigen inzicht worden ingevuld (multimedia) Ook verslag van het project

16 Ideeën uitwisselen en debatteren Communiceren via internet Twee debatten: 1. Eén tussen de jongeradeelraad en de politiek 2. Eén met ouders over opgroeien en opvoeden in Dongeradeel Debatten: Bij voorkeur (live) uitgezonden op de radio Geluidsbestanden online terug te vinden Verdere bekendheid via persberichten en redactionele bijdragen

17 Planning: Januari 2010: ‘Installatie’ Jongeradeelraad Verder invullen Jongeradeel hyves Activeren achterban, verzamelen van actuele thema’s Invullen Jongeradeel website Februari 2010: Twee debatten Presentatie ‘eindproduct’: Jeugdagenda 2010-2014

18 Jongeradeel is vooral ook leuk! Het is geen wedstrijd Je kunt je profileren Communicatie onderling is goud waard! Een prachtig eindresultaat waar iedereen baat bij heeft

19 Jong Lokaal Bokaal Prijs van de Nationale Jeugdraad voor initiatieven op het gebied van jongerenparticipatie. Voor gemeenten die jongeren serieus nemen en stimuleren om mee te doen, mee te denken en mee te beslissen. Prijs wordt uitgereikt door minister Rouvoet. Jongeradeelraad gaat het Project Jongeradeel inzenden en hoopt op een nominatie (en meer…) in 2010. Zie voor meer informatie: http://www.jonglokaalbokaal.nl

20 Over ons… Gespecialiseerd in lokaal opbouwwerk Beleid & uitvoering geïntegreerd (Fullservice, van aanleiding tot evaluatie) Werken op straat, in buurten, wijken en dorpen Projectmatige werkwijze met toetsbare doelstellingen Focus op communicatie tussen belangen- en leeftijdsgroepen Nauwelijks overhead, 20% goedkoper dan regulier welzijnswerk

21 Contact Project Jongeradeel Rob van der Holst T. 06-11403385 I. http://www.jongeradeel.nl E. info@jongeradeel.nl Jongeradeelraad Manon Baron T. 06-27222682 I. http://jongeradeel.hyves.nl E. famke2310@hotmail.com

22 Hartelijk dank voor uw aandacht! Vragen, tips en suggesties horen we graag!


Download ppt "Project Jongeradeel Presentatie 6 januari 2010 De Hingel, Ternaard."

Verwante presentaties


Ads door Google