De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Boodschap in praktijk brengen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Boodschap in praktijk brengen"— Transcript van de presentatie:

1 Boodschap in praktijk brengen
Voeten wassen Boodschap in praktijk brengen

2 Lezen: Johannes 13: 1 – 17 en 34+35 Bijbel open

3 Vraag Waarom ging Jezus de voeten van zijn discipelen wassen?

4 Context Vandaag Witte donderdag Laatste avondmaal
Begin van een lange preek (hoofdstuk 13 t/m 17) Voeten wassen = Slaven Vies, open riool

5 Oude Testament Gen 18:1 De HEER verscheen opnieuw aan Abraham, bij de eiken van Mamre. Op het heetst van de dag zat Abraham in de ingang van zijn tent. 2 Toen hij opkeek, zag hij even verderop plotseling drie mannen staan. Onmiddellijk snelde hij de tent uit, naar hen toe. Hij boog diep 3 en zei: ‘Heer, wees toch zo goed uw dienaar niet voorbij te gaan. 4 Ik zal wat water voor u laten halen zodat u uw voeten kunt wassen, maak het u hier onder de boom intussen gemakkelijk. Gen 43: Daarna bracht hij de mannen in Jozefs paleis, gaf hun water zodat ze hun voeten konden wassen, en voer voor hun ezels.

6 1 Het was kort voor het pesachfeest
1 Het was kort voor het pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief, en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan.[...] 3 Jezus, die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven, dat hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan, 4 stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om 5 en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had. 1e gedeelte: 1 - 5

7 Vers 1-5 Legde zijn bovenkleed af – net zoals Zijn gelijkheid aan God
Wassen. "ek'masso" en dat betekent: afvegen of uitwissen Reinigt vieze voeten Beeld van wat Hij morgen gaat doen Met Zijn bloed, door Zijn dood reinigt Hij onze zonden Fil 2:6 Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, 7 maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, 8 heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis.

8 6 Toen hij bij Simon Petrus kwam, zei deze: ‘U wilt toch niet mijn voeten wassen, Heer?’ 7 Jezus antwoordde: ‘Wat ik doe, begrijp je nu nog niet, maar later zul je het wel begrijpen.’ 8 ‘O nee,’ zei Petrus, ‘míjn voeten zult u niet wassen, nooit!’ Maar toen Jezus zei: ‘Als ik ze niet mag wassen, kun je niet bij mij horen,’ 9 antwoordde hij: ‘Heer, dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd!’  2e gedeelte: 6-9

9 Vers 6-9 Diepere betekenis Sta het toe, pure genade Trots?
Vers 8b: Anders kun je niet bij mij horen Sta het toe, pure genade Trots?

10  10 Hierop zei Jezus: ‘Wie gebaad heeft hoeft alleen nog zijn voeten te wassen, hij is al helemaal rein. Jullie zijn dus rein – maar niet allemaal.’ 11 Hij wist namelijk wie hem zou verraden, daarom zei hij dat ze niet allemaal rein waren. 12 Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats. 3e gedeelte: 10-12a

11 Vers 10-12a Vers 12: Toen hij hun voeten gewassen had ...
Jezus weet dat Judas hem gaat verraden. Toch wast Hij zijn voeten. Heb uw vijanden lief Vers 10: U bent Rein in Gods ogen. Ook al doet u nog dagelijks verkeerde dingen.

12 12b ‘Begrijpen jullie wat ik gedaan heb. ’ vroeg hij
12b ‘Begrijpen jullie wat ik gedaan heb?’ vroeg hij. 13 ‘Jullie zeggen altijd “meester” en “Heer” tegen mij, en terecht, want dat ben ik ook. 14 Als ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. 15 Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. 16 Waarachtig, ik verzeker jullie: een slaaf is niet meer dan zijn meester, en een afgezant niet meer dan wie hem zendt. 4e gedeelte: 12b-16

13 4e gedeelte: 12b-16 Vers 14: Elkaars voeten wassen.
Elkaar vergeven Vers 16: Slaaf niet meer dan ‘n Meester. We zijn allemaal gelijk. Niemand is beter of meer. Haal uw identiteit uit God. Niet: baan, vrienden, hobbies, anderen, verslaving, ...

14 Waarom waste Jezus de voeten
Vraag Waarom waste Jezus de voeten

15 Waarom waste Jezus de voeten?
Om de kern van Zijn boodschap van het KvG heel erg visueel te maken, aan den lijve te laten ondervinden. Boodschap van Elkaar vergeven  elkaars voeten ‘wassen’ De minste willen zijn  slaven klus Je vijanden lief te hebben  Judas’ voeten Elkaar aanvaarden zoals we zijn  liefde Jezus is Betrouwbaar

16 Dagelijks Breng zijn boodschap in praktijk
Bid op een vast moment, Liefde (geen schuldgevoel) Op de kring ervaringen delen Moeite, twijfel, successen, … 34 Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. 35 Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’

17 17 Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt.
Belofte van geluk


Download ppt "Boodschap in praktijk brengen"

Verwante presentaties


Ads door Google