De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hij is de opstanding en het leven, dat bewees Jezus door Lazarus, die al drie dagen in het graf had gelegen op te wekken uit de dood.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hij is de opstanding en het leven, dat bewees Jezus door Lazarus, die al drie dagen in het graf had gelegen op te wekken uit de dood."— Transcript van de presentatie:

1 Pasen! Jezus, onze redder is gekomen om ons vrij te maken van de slavernij van de zonde.

2 Hij is de opstanding en het leven, dat bewees Jezus door Lazarus, die al drie dagen in het graf had gelegen op te wekken uit de dood.

3 Op een ezelin reed Jezus Jeruzalem binnen
Op een ezelin reed Jezus Jeruzalem binnen. De mensen zwaaiden met palmtakken. Dit vieren wij nog als Palmpasen.

4 Hij veegde het tempelplein schoon.

5 Daarom haatten de leiders van het volk Jezus. Ze wilden hem wel doden.

6 Jezus waste persoonlijk de voeten van de discipelen
Jezus waste persoonlijk de voeten van de discipelen. Hiermee wil Hij ons leren elkaar te dienen en niet de baas te spelen.

7 Voordat het gebeurde vertelde Jezus al aan zijn vrienden dat Hij zou lijden en sterven, en op de derde dag zou opstaan. ‘Ik geef mijn leven voor jullie,’ zei Hij. Dat was tijdens het laatste avondmaal.

8 Jezus voorspelde dat Petrus hem driemaal zou verloochenen.

9 Na het laatste avondmaal ging Jezus naar Getsemané, waar hij helemaal alleen worstelde in gebed. Hij was dodelijk beangst.

10 Judas gaf Jezus een kus, zodat de tempelpolitie wist wie ze op moesten pakken.

11 Judas kreeg voor dat verraad dertig zilverstukken
Judas kreeg voor dat verraad dertig zilverstukken. Toen Jezus gepakt was kon hij zijn haren wel uit zijn hoofd trekken.

12 Petrus wilde Jezus helpen, maar uit angst zei hij drie keer dat hij hem niet kende.

13 De Joodse Raad kon niets tegen Jezus vinden
De Joodse Raad kon niets tegen Jezus vinden. Tenslotte vroegen ze hem: ‘Ben jij de Christus, de zoon van God?’ En Jezus antwoordde: ‘Ik ben het!’

14 Hierna brachten ze Jezus naar Pilatus, omdat de Romeinen de macht hadden in Israël. ‘Deze man is des doods schuldig!’ schreeuwen ze. Uiteindelijk wordt Jezus veroordeeld tot de kruisdood.

15 Jezus is zo uitgeput van alles wat hij heeft doorstaan, daarom dwingen ze Simon van Sirene om het kruis voor hem te dragen.

16 De zeven kruiswoorden: Ik heb dorst
De zeven kruiswoorden: Ik heb dorst. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Vader vergeef het hen want ze weten niet wat ze doen. Dit is uw zoon(tegen Maria), dit is je moeder (tegen Johannes). Ik verzeker je: Nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. Het is volbracht. Vader, in Uw hand leg ik mijn geest.

17 Drie uur lang kwam er duisternis over het land en om drie uur in de middag riep Jezus met luider stem: Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten?

18 Het is volbracht. Riep Jezus met luide stem
Het is volbracht!! Riep Jezus met luide stem. Het voorhangsel in de tempel scheurde van boven naar beneden in tweeën.

19 Jezus wordt van het kruis gehaald en Jozef van Arimatea wikkelde het lichaam van de Heer in doeken en legde het in zijn eigen graf in de rotsen uitgehouwen.

20 Na drie dagen stond Jezus op uit de dood
Na drie dagen stond Jezus op uit de dood. Drie vrouwen die naar het graf waren gekomen hoorden het van een engel.

21 Onderweg naar Emmaüs liep er een man met twee discipelen mee
Onderweg naar Emmaüs liep er een man met twee discipelen mee. Het was Jezus. Hij legde hen uit wat er allemaal in de Bijbel stond geschreven over hem. Tijdens de maaltijd merkten ze dat het de opgestane Heer was.

22 Jezus verscheen aan de discipelen en aan Tomas
Jezus verscheen aan de discipelen en aan Tomas. Op een keer, toen de discipelen weer gingen vissen stond Jezus aan de kant. Hij had een maaltijd voor hen klaargemaakt. De Heer maakt het weer helemaal in orde met Petrus.

23 Na veertig dagen ging de Heiland weer naar de hemel
Na veertig dagen ging de Heiland weer naar de hemel. Dat is hemelvaartsdag. Hij gaf zijn volgelingen het bevel om de blijde boodschap in de hele wereld bekend te maken.

24 Als we in Jezus geloven hoeven we niet bang te zijn voor de dood
Als we in Jezus geloven hoeven we niet bang te zijn voor de dood. Wij zullen met Jezus eeuwig leven in het huis van de Vader.

25 Want Jezus zei: Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij
Want Jezus zei: Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben.

26 Pasen is dus van het allergrootste belang voor Christenen
Pasen is dus van het allergrootste belang voor Christenen. Het geeft ons hoop voor de toekomst.


Download ppt "Hij is de opstanding en het leven, dat bewees Jezus door Lazarus, die al drie dagen in het graf had gelegen op te wekken uit de dood."

Verwante presentaties


Ads door Google