De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PARTICIPATIEFONDS Gesubsidieerde leningen

Verwante presentaties


Presentatie over: "PARTICIPATIEFONDS Gesubsidieerde leningen"— Transcript van de presentatie:

1 PARTICIPATIEFONDS Gesubsidieerde leningen
1978 : subventions-intérêts; fonds de garantie; renforcement des fonds propres …. fait partie de la structure Crédit professionnel 1992 : transformé en établissement public doté de la personnalité juridique - (statut d’autonomie sous la direction d’un C.A ). Dans la pratique, la situation change peu, jusqu ’en 1997 1997 : décision de créer la Cellule permanente : - ouverture à l ’ensemble du système bancaire - révision des produits - création d’un nouveau produit : la couverture participative. INFO : dossiers - total bilantaire de 8 milliards - valeurs disponibles d ’environ 5 milliards. INFO : vocation prêts subordonné - la prise de participation dans du capital à risque prévue dans les statuts n’est plus pratiquée malgré que les stauts le permettent.

2 Participatiefonds Financiële overheidsinstelling
Opgericht in 1984, sinds 1992 autonome openbare instelling Eigen vermogen : € 198 miljoen Opdracht : o. a. het versterken van de financiële structuur van de KMO’s Werkmiddelen : achtergestelde leningen tegen interessante voorwaarden

3 Participatiefonds richt zich tot werkt samen met starters
zelfstandigen vrije beroepen KMO’s (max. 50 werknemers, jaaromzet max. € 7 miljoen, balanstotaal max. € 5 miljoen) werkt samen met het Europees Investeringsfonds de Koning Boudewijnstichting

4 Goedgekeurde leningen
1998 : € 33,34 mln 1999 : € 41,69 mln 2000 : € 76,65 mln 2001: € 55,94 mln 1.076 toegekende leningen ( op 1.791) 2002: € 35,53 mln 971 toegekende leningen ( op 1.845) > 2003 : € 30,15 mln toegekende leningen . Remarques: - les professions libérales sont également concernées par le système. - le Fonds n’a pas pour vocation de se poser en concurrent des banques mais de donner un coup de pouce à des dossiers crédits - deux ministères de tutelle alimentent le Fonds

5 Lening Participatiefonds: PRINCIPE

6 Achtergestelde leningen
Op juridisch vlak : verzaakt aan de gelijke behandeling ten aanzien van de andere schuldeisers bij samenloop aanvaardt het Participatiefonds dat de andere schuldeisers eerst worden terugbetaald In de praktijk : lening gelijkgesteld met eigen vermogen het risico voor andere kredietverleners vermindert het gewone bankkrediet wordt makkelijker bekomen

7 Producten Ter bevordering van de creatie/overname
Startlening (niet-werkende werkzoekende) Solidaire lening (met Koning Boudewijnstichting) Starteo (starters < 4 jaar in hoofdberoep) Business Angel + Ter bevordering van de verdere ontplooiing Optimeo (andere zelfstandigen, vrije beroepen en KMO’s)

8 In partnership Met financiële instellingen, met steunpunten voor starters of met BA-netwerken Twee voordelen : Bereikbaarheid : de ondernemer richt zich tot de kredietinstelling, het BA-netwerk of het starterssteunpunt van zijn keuze Gemakkelijker toegang tot het bijkomend krediet, vermindering van het risico van de bankier/investeerder

9 Pakweg 11 dagen aanvraag ingediend vóór Dinsdag 12 uur
de volgende dinsdag aan de Raad van Bestuur voorgelegd Beslissing uiterlijk de vrijdag daarop meegedeeld aan de betrokkenen Pakweg 11 dagen

10 Startlening DOELGROEP: PERSONEN DIE ZICH ALS ZELFSTANDIGE IN HOOFDBEROEP WILLEN VESTIGEN OF EEN ONDERNEMING OPRICHTEN De uitkeringsgerechtigde volledige werkloze Niet-werkende werkzoekende die minimum 3 maanden is ingeschreven Begunstigde van een wachtuitkering of een leefloon BEDRAG VAN DE LENING: KLEINSTE VAN VOLGENDE BEDRAGEN 4 maal de eigen inbreng in geld LOOPTIJD 5, 7 of 10 jaar

11 Startlening RENTEVOET ONDERSTEUNING = TERUGBETALING GEEN WAARBORGEN
Vaste rentevoet van 4% Vermindering mogelijk tot 3% indien begunstigde gratis begeleiding volgt ONDERSTEUNING = Ondersteuning bij kredietaanvraag Ondersteuning bij de start van de activiteit (eerste 18 maanden) TERUGBETALING 1 jaar vrijstelling kapitaalsaflossing (2 of 3 jaar met grondige motivatie) GEEN WAARBORGEN ACHTERGESTELD

12 Startlening CUMULATIE WAT BIJ STOPZETTING? Indien in de eerste 5 jaar
En onvrijwillig geen verdere terugbetaling Indien stopzetting binnen 9 jaar, om het even welke reden recht op werkloosheidsuitkering blijft behouden CUMULATIE Met Starteo

13 Plan jonge zelfstandigen
DOELGROEP: Werkzoekenden jonger dan 30 die nog geen zelfstandige activiteit hebben uitgeoefend GRATIS BIJSTAND GEDURENDE 3 TOT 6 MAANDEN INDIEN ZONDER INKOMEN: onkostenvergoeding van € 375/maand RENTELOZE ONDERHOUDSLENING VAN € 2.250 NA GOEDKEURING: NOG 18 MAANDEN ONDERSTEUNING

14 Modaliteiten Starteo/Optimeo
Bij overname door inkoop van aandelen en indien krediet Participatiefonds > Maximum € 35 % van de investering MAXIMUM : eigen inbreng x 4 Starteo > 1/4/4 eigen inbreng x 3 Optimeo >1/3/3

15 Solidaire lening MAXIMUMBEDRAG DOELGROEP
Personen die een eigen economische activiteit willen starten En die geen bankkrediet kunnen bekomen Enkel voor natuurlijke personen MAXIMUMBEDRAG LOOPTIJD 4 jaar RENTEVOET Vaste rentevoet van 3% TERUGBETALING 3 maanden vrijstelling van kapitaalsaflossing Maandelijkse aflossing van kapitaal en intresten

16 Solidaire lening WAARBORGEN Geen enkele waarborg vereist
DUBBELE BEGEIDING Voor de voorbereiding van een aanvraag Voor de formaliteiten en het beheer bij de start van de activiteit

17 Formulieren Starteo/Optimeo
DEEL AAVRAGER DEEL BANK Beschikbaar op

18 Formulier Startlening
Beschikbaar op Unizo Gent moet het indienen ! >>> aanvraag doormailen aan

19 Startersfonds Obligatielening van € 65.000.000
Om de productie te verhogen in 2004 tot 2008 (13 miljoen per jaar) Was beschikbaar voor het grote publiek bij de uitgifte

20 Business Angel + DOELGROEP
ondernemingen in oprichting of in een strategische ontwikkelingsfase die kunnen rekenen op de financiële begeleiding van één of meerdere Business Angels BEDRAG VAN DE LENING maximum € inbreng ondernemer + BA ≥ lening Participatiefonds RENTEVOET rentevoet = referentierentevoet marge van 1%

21 Business Angel + De projecten worden voorgeselecteerd door het BAN en voorgelegd aan mogelijk geïnteresseerde BAs. Als de matching met één of meerdere BA(s) quasi afgerond is, wordt het project voorgesteld aan het Participatiefonds Het project wordt geanalyseerd en voorgelegd aan de Raad van Bestuur van het Participatiefonds

22 Beoordelingscriteria
De haalbaarheid van het project, zowel op financieel als op technisch vlak De beroeps- en beheersbekwaamheid van de aanvrager De leefbaarheid en de financiële structuur van de onderneming De terugbetalingcapaciteit

23 Uw begeleiding via Unizo
COMBINATIES MET STARTEO / B.A.N.

24 UNIZO BEGELEIDING TE GENT

25 mits een goed project en ondernemingsgeest
Samengevat bereikbaar snel interessante voorwaarden bereid risico te nemen mits een goed project en ondernemingsgeest

26 tenslotte Bedank voor jullie aandacht en Veel succes ! Jaak Vertonghen


Download ppt "PARTICIPATIEFONDS Gesubsidieerde leningen"

Verwante presentaties


Ads door Google