De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Schuldhulpverlening Zuinig met beleid

Verwante presentaties


Presentatie over: "Schuldhulpverlening Zuinig met beleid"— Transcript van de presentatie:

1 Schuldhulpverlening Zuinig met beleid
Martijn Schut Adviseur Stimulansz

2 Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
1 juli 2012 ? EK veegt niet van tafel Moratorium in AMvB Gemeenten tijd voor beleidsplan De Krom prioriteit bij WWB en WWnV

3 Schuldhulpverlening vóór de wet
Wet op het consumenten krediet Wsnp Wet werk en bijstand Wet financiële dienstverlening Gedragscodes NVVK WWB: natura / bijbij voor schulden / saneringskredieten via leenbijstand.

4 Wetsvoorstel Het ondersteunen bij het vinden van een adequate oplossing gericht op de aflossing van schulden indien redelijkerwijs is te voorzien dat een natuurlijke persoon niet zal kunnen voortgaan met het betalen van zijn schulden of indien hij in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen, alsmede de nazorg Cryptisch Maakt verantwoordelijk! Niet hoe, maar dát !! 4

5 Wetsvoorstel 1. Het moet ‘integraal’ 2. Verplicht beleidsplan
max. 4 jaar Resultaten Kwaliteitsborging Max. wachttijd Inwonende minderjarige kinderen Voorwaarden verplichte basisbankrekening 3. Kan weigeren bij recidive 5

6 Wetsvoorstel 4. Kan weigeren bij fraude 5. Moratorium max. 6 maanden
(AMvB: voorwaarden voor gemeente + schuldenaar) 6. Basisbankrekening (Wfd) 7. Maximeren wachttijd - Binnen 4 wkn vaststelling hulpvraag (3 dagen bij crisis) - Geef inzicht in doorlooptijden Bankrekening cruciaal. Maar banken konden weigeren, bijvoorbeeld als die bank schuldeiser is. Geen roodstand mogelijk. Basisbankrekening wettelijk geregeld. Er was al convenant. En kredietbanken boden het al. Maar blijkbaar nog niet genoeg garantie: Bank moet t verstrekken als klant zich voor shv heeft gemeld (tenzij verkeerde info gegeven of misdrijf heeft gepleegd of al elders rekening). Indien geweigerd: hulpverlener als enige gemachtigde.

7 Algemene wet bestuursrecht
Binnen 8 weken besluit over toelating schuldhulp (Wet dwangsom) Besluiten motiveren Kortom: Doelgroep, voorwaarden en aanbod goed zwart op wit! Gemeenten worden geacht zich bij hun dienstverlening aan allerlei regels te houden. TRANSPARANT. burgers weten rechten en plichten. Ook op tijd leveren 7

8 Kaderwet Regie ZELF: doelgroep / aanbod / voorwaarden
DÁT, maar niet HOE. Marginaal of doorgaan op zelfde weg. Voor gemeenten die t redelijk op orde hebben niet veel werk. MAAR… Regie

9 Schuldhulpverlening loont! Budgetten 2012 e.v. Bijzondere bijstand
+ € 60 mln. Schuldhulpverlening - € 20 mln. Schuldhulpverlening loont!

10 Bezuinigen 9% gemeenten hanteert inkomensgrens
48% helpt geen zelfstandig ondernemers 26%: eerst inkomen op orde 24% weigert recidivisten 27% weigert fraudevorderingen Laat de klant meer zelf doen Kijk naar vaardigheden en motivatie

11 Bezuinigen

12 Bezuinigen Opschalen Stroomlijning werkproces Inzet vrijwilligers
Groepsgewijze intakes en budgetcursussen Ondersteuning via internet

13 Bezuinigen

14 Bezuinigen Kanteling: selectieve en gerichte inzet producten
Niet standaard inkomensbeheer Alleen schuldregeling indien haalbaar Duidelijke afbakening schuldhulp Cofinanciering (woningcorporatie, werkgever, schuldeiser, schuldenaar, …) Verwijzen naar private schuldbemiddeling??

15 Bijdrage schuldeisers
In artikel 8.1 en 8.2 van de Gedragscode Schuldregeling van de NVVK staat dat je van schuldeisers een vergoeding mag vragen voor schuldregeling en financieel beheer. Het gaat om 9% van de afloscapaciteit en max. € 50. Voor financieel beheer mag je € 6 per maand vragen. Voor budgetbeheer is dat te vinden in de Gedragscode Budgetbeheer artikelen 8.1 en 8.2. De NVVK heeft geen bedragen bepaald.

16 Vragen of opmerkingen? Hoezo bezuinigen? Investeren! Is er al koffie?
Weblog armoedebeleid en schuldhulpverlening Hoezo bezuinigen? Investeren! Is er al koffie? Voldoen we al aan de wet? Hoe dik moet het beleidsplan zijn? Eigen schuld dikke bult Wat vindt onze raad? Schuldhulpverlening loont! Ik kan rustig gaan slapen Slagboom, goed idee! 16 16


Download ppt "Schuldhulpverlening Zuinig met beleid"

Verwante presentaties


Ads door Google