De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Financiele Stimulansen voor KMO’s Cynthia Stinckens 25 mei 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Financiele Stimulansen voor KMO’s Cynthia Stinckens 25 mei 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Financiele Stimulansen voor KMO’s Cynthia Stinckens 25 mei 2008

2 1. Financiële Stimulansen 2.VLAO: Adviesverlening en Begeleiding 3.Informatie

3 Financiële Stimulansen (1/3) Voor wat hoort wat ?  U gaat investeren  U gaat aanwerven of opleiding volgen  U gaat innoveren  U gaat exporteren

4 Financiële Stimulansen (1/3) U gaat investeren  Financiering  Achtergestelde leningen en/of kapitaalparticipaties  Waarborgregeling  Premie(s)  Groeipremie  Ecologiepremie  Strategische investerings- en opleidingssteun  Fiscale maatregelen

5 Financiële Stimulansen (1/3) U gaat investeren - Financiering  Achtergestelde leningen en/ of kapitaalparticipaties  Business Angels en andere VC’s  Vinnof  CultuurInvest  Fonds Vlaanderen Internationaal  NRC-fonds  Winwinlening  Participatiefonds  Waarborgregeling

6 Financiële Stimulansen (1/3) Winwinlening (vriendenlening)  Particulier verstrekt lening van max € 50.000 aan onderneming  Belastingsvermindering van 2,5 % op uitgeleend bedrag  Bij slechte afloop: 30 % belastingsvermindering op definitief verloren gedeelte.  Vaste looptijd van 8 jaar & in één keer terugbetalen  Startende ondernemingen ! (< 3 jaar)  Rentevoet: tussen 3,5 % en 7 %  Registratie van contract via PMV (ParticipatieMaatschappij Vlaanderen)

7 Financiële Stimulansen (1/3) Participatiefonds Verstrekt achtergestelde leningen met een verlaagde interestvoet.  Starteo: ondernemingen < 4 jaar, combinatie met banklening en eigen inbreng, max. 250.000 €  Optimeo: ondernemingen > 4 jaar, combinatie met banklening en eigen inbreng, max. 250.000 €  Startlening: werkzoekenden, VLAO=indienpunt, max. 30.000 €  BA+ lening: combinatie met business angel, max. 125.000 €

8 Financiële Stimulansen (1/3) Waarborgregeling  Onvoldoende waarborgen bij financieringsovereenkomst met de bank  Vlaamse overheid extra borgsteller voor KMO’s  Max. 75 % van kredietbedrag & Max. 500.000 €  Aanvraag via erkende kredietinstelling  Eenmalige premie: 0,5 % x bedrag onder de waarborg x duurtijd van de waarborg  Geen terugbetaling van reeds bestaande schulden.

9 Financiële Stimulansen (1/3) U gaat investeren  Financiering  Achtergestelde leningen en/of kapitaalparticipaties  Waarborgregeling  Premie(s)  Groeipremie  Ecologiepremie  Strategische investerings- en opleidingssteun  Fiscale maatregelen

10 Financiële Stimulansen (1/3) U gaat investeren – Premie(s)  Groeipremie  Subsidie bij beroepsinvesteringen door KMO’s in Vlaanderen  Investeringen in activa, afschrijfbaar over ten minste 3 jaar (vb: aankoop grond, nieuwbouw, uitbreiding machinepark)  Minimum investeringsbedrag  12.500 € (KMO’s < 5 jaar)  25.000 € (KMO’s > 5 jaar)  Call-systeem – wedstrijdformule: rangschikking via objectieve criteria  Aanvaarde hoofdactiviteit  KO (10 %) en MO (5 %) van het subsidiabel investeringsbedrag  Aanvraag vóór de start van de investering via www.groeipremie.bewww.groeipremie.be

11 Financiële Stimulansen (1/3) U gaat investeren – Premie(s)  Ecologiepremie  Subsidie bij milieu- of energie-investeringen in Vlaanderen  Technologie uit de limitatieve technologieënlijst (LTL)  Maatregelen die verder gaan dan de standaardtoepassingen  Subsidie = 20 % (KMO) en 10 % (GO) van de ecologische meerkost  Call-systeem: 3 calls per jaar  Aanvraag vóór de start van de investering via www.ecologiepremie.bewww.ecologiepremie.be

12 Financiële Stimulansen (1/3) U gaat investeren – Premie(s)  Strategische investerings- en opleidingssteun  Investeringsprojecten boven 8 Miljoen €  Ook voor grote ondernemingen in Europese ontwikkelingszones (geen in Vlaams-Brabant)  Opleidingsprojecten boven 450.000 €  Gecombineerd dossier : 8.450.000 €  Beoordeling o.b.v. kwalitatief businessplan of kwalitatief opleidingsplan  Zie www.vlaanderen.be/ondernemenwww.vlaanderen.be/ondernemen

13 Financiële Stimulansen (1/3) U gaat investeren  Financiering  Achtergestelde leningen en/of kapitaalparticipaties  Waarborgregeling  Premie(s)  Groeipremie  Ecologiepremie  Strategische investerings- en opleidingssteun  Fiscale maatregelen

14 Financiële Stimulansen (1/3) U gaat investeren – Fiscale maatregelen  Investeringsaftrek  Investeringsreserve  Notionele investeringsaftrek  Belastingsvrijstelling voor bepaald hooggeschoold personeel  Belastingsvrijstelling voor bijkomend personeel in KO  Contacteer uw boekhouder !

15 Financiële Stimulansen (1/3) Voor wat hoort wat ?  U gaat investeren  U gaat aanwerven of opleiding volgen  U gaat innoveren  U gaat exporteren

16 Financiële Stimulansen (1/3) U gaat aanwerven of opleiding volgen  Aanwerven  RSZ- maatregelen  Fiscale stimuli (o.a. vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing)  Opleiding volgen  BEA  IBO  Strategische investerings- en opleidingssteun  VDAB

17 Financiële Stimulansen (1/3) BEA (budget economisch advies)  Elektronisch betaalmiddel voor aankoop van dienstenpakket  Opleiding  Advies  Kennisoverdracht  Mentorschap voor talentvolle ondernemers  Verleend door erkende dienstverleners  Vlaamse KMO’s met aanvaardbare activiteit  35 % steun (max. 5.000 € elke twee jaar en 2.500 € per peiler)  Aanvraag vóór de start op www.beaweb.bewww.beaweb.be

18 Financiële Stimulansen (1/3) Voor wat hoort wat ?  U gaat investeren  U gaat aanwerven of opleiding volgen  U gaat innoveren  U gaat exporteren

19 Financiële Stimulansen (1/3) U gaat innoveren  IWT-steun (o.a. innovatiestudies, innovatieprojecten, …)  Fiscale stimulansen (o.a. belastingsvermindering op inkomsten uit octrooien, belastingskrediet voor O&O, innovatiepremie, …)  7 de kaderprogramma

20 Financiële Stimulansen (1/3) Voor wat hoort wat ?  U gaat investeren  U gaat aanwerven of opleiding volgen  U gaat innoveren  U gaat exporteren

21 Financiële Stimulansen (1/3) U gaat exporteren Financiële tussenkomst voor exportgerichte initiatieven.  Aanvragen via FIT (Flanders Investment & Trade)  Initiatieven enkel buiten EER:  Prospectiereizen, groepszakenreizen, etc.  Aankoop lastenboek, oprichting prospectiekantoor  Uitnodiging van aankopers en decision makers  Initiatieven ook binnen de EER:  Deelname aan buitenlandse beurzen  Aanmaak productdocumentatie  Prospectiereizen naar hoofdzetels en regionale zetels van multilaterale instellingen

22 1. Financiële Stimulansen 2.VLAO: Adviesverlening en Begeleiding 3.Informatie

23 VLAO: Adviesverlening en begeleiding (2/3) Doelstelling VLAO  Duurzaam ondernemen stimuleren  Uniek aanspreekpunt voor alle ondernemers  Interface tussen Vlaamse overheid en bedrijfsleider

24 VLAO: Adviesverlening en begeleiding (2/3) Domeinen dienstverlening VLAO  Start  Financiering en steunmaatregelen  Vestiging en ruimtelijke ordening  Milieu en energie  Innovatie en design  Internationaal ondernemen  Werk en HR

25 VLAO: Adviesverlening en begeleiding (2/3)  Antwoord op:  Voor welke steunmaatregelen komt mijn onderneming in aanmerking?  Welke financieringsinstrumenten kan ik gebruiken?  Begeleiding bij:  Invullen e-government toepassingen  Feedback bij opstellen dossier voor risicokapitaal en eerste introductie bij risicokapitaalmaatschappijen  Opvolgen van dossiers (vb. groeipremie) Enkele voorbeelden (steunmaatregelen en financiering)

26 1. Financiële Stimulansen 2.VLAO: Adviesverlening en Begeleiding 3.Informatie

27 Informatie (3/3) Brochures  Subsidieleidraad  U heeft startersplannen  U investeert – KMO  U investeert – GO  U werkt milieu- en energiebewust  U denkt innovatief  U werft aan of zoekt steun voor opleidingen  U heeft internationale ambities  Abonnement op “Subsidieleidraad – On line”  Risicokapitaal (overzicht van de risicokapitaalverschaffers actief in Vlaanderen)

28 Informatie (3/3) Websites  www.groeipremie.be www.groeipremie.be  www.ecologiepremie.be www.ecologiepremie.be  www.beaweb.be www.beaweb.be  www.pmv-kmo.be www.pmv-kmo.be  www.banvlaanderen.be www.banvlaanderen.be  www.bva.be www.bva.be  www.iwt.be www.iwt.be  www.fitagency.be www.fitagency.be  www.fonds.org www.fonds.org  www.vlaanderen.be/ondernemen www.vlaanderen.be/ondernemen

29 Informatie (3/3) Vlaams-Brabant Philipssite 5 - Ubicenter 3001 Leuven Tel 016 31 10 50 Fax 016 31 10 51 infovlbr@vlao.be www.vlao.be Coördinaten VLAO


Download ppt "Financiele Stimulansen voor KMO’s Cynthia Stinckens 25 mei 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google