De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Agentschap Ondernemen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Agentschap Ondernemen"— Transcript van de presentatie:

1 Agentschap Ondernemen
Alternatieve financieringsbronnen in de culturele sector Cynthia Stinckens

2 Wat is het Agentschap Ondernemen?
Vlaamse overheid (Vlaams Gewest!) maakt deel uit van het beleidsdomein EWI (Economie, Wetenschap en Innovatie) Wat doet het Agentschap Ondernemen? De drijvende kracht achter meer en beter ondernemerschap in Vlaanderen Informeren, adviseren en stimuleren van Vlaamse bedrijven en ondernemers hoofdzakelijk zelfstandigen met een ondernemingsnummer VZW’s zijn niet per definitie uitgesloten, maatregel per maatregel te bekijken

3 1. Stimulerende regisseur
Ondersteunen van actoren in het veld zoals bedrijfsorganisaties, sectororganisaties, steden en gemeenten Stimuleren van ondernemerschap door het geven van subsidies (Bv de oproep peterschapsprojecten, KMO-portefeuille, EFRO)

4 2. Complementaire speler
Ondernemingen actief informeren en adviseren over overheidsmaatregelen, complementair met de verschillende bedrijfsorganisaties Het ontwikkelen van tools om ondernemers te ondersteunen in hun bedrijfsvoering (energiescan, milieuchecklist, idee-scan,…) Accountmanagement: begeleiden van een complex dossier doorheen de Vlaamse administratie

5 2. Complementaire speler(vervolg)
Aanpak AO is vooral thematisch : Strategie en ontwikkeling Financiering Vestiging Bedrijf en proces (milieu, energie, IE) Regelgeving en vergunning

6 Strategie & ontwikkeling: van start tot overname
Strategie en ontwikkeling Van start tot overname: informeren en adviseren over overheidsmaatregelen Diverse tools om ondernemers bij hun bedrijfsvoering te ondersteunen, zoals dynamisch ondernemingsplan, startkompas, subsidieleidraden, … Strategie & ontwikkeling: van start tot overname

7 Financiering: middelen en instrumenten
Neutraal aanspreekpunt voor overzicht van mogelijke (flankerende) subsidies en andere financiële ondersteuningen: kmo-portefeuille, waarborgregeling, ecologiepremie, risicokapitaal... Financiering: middelen en instrumenten

8 Demonstratie subsidiedatabank:

9

10 Vestiging: locatie, uitbreiding en herlocalisatie
Vestigingsmogelijkheden op bedrijventerreinen Stedenbouwkundige vergunningen Problematiek zonevreemdheid Brownfieldconvenanten en -ontwikkelingen investeringsbegeleiding Vestiging: locatie, uitbreiding en herlocalisatie

11 Bedrijf & proces: efficiëntie en duurzaamheid
Bedrijf en proces (milieu, energie, Intellectueel eigendom) milieu: vergunningen, regelgeving, eco-efficiëntie, ecologiepremie... energie: energiescan en nieuwbouwadvies, subsidiëring van thematisch energie-advies door private experten… Intellectuele eigendom: Idee-scan, wegwijs in het IE landschap Bedrijf & proces: efficiëntie en duurzaamheid

12 Enterprise Europe Vlaanderen
Enterprise Europe Network Zoeken van partners voor commerciële samenwerking Zoeken naar strategische partners voor innovatie Wegwijs in Europese regelgeving Toegang tot Europese projectfinanciering Enterprise Europe Vlaanderen

13 3. AO en de culturele en creatieve sectoren
Het Agentschap Ondernemen wil graag een aantal sectoren beter leren kennen sectoren waar er ook sprake is van ondernemerschap AO zoekt naar raakvlakken en samenwerking in de CCS Creëren van een aanspreekpunt voor de sector Beter bekendmaken van huidige dienstverlening Aanbieden van sectorspecifieke informatie Aanpassen van de AO werkinstrumenten aan de sector => gebeurt allemaal gelijktijdig

14 4. AO en de culturele en creatieve sectoren
Op vandaag : Aanspreekpunt : Cynthia Stinckens / Gonda De Smedt Aftoetsen van de concrete mogelijkheden binnen de bestaande dienstverlening AO : Bestaande steunmaatregelen en financieringsinstrumenten (KMO-Portefeuille, brochure steunmaatregelen, bijkomende financiering, …) Reguliere adviesverstrekking (Pre-starterssteun, energiescan, idee-scan…)

15 Idee Scan

16 Idee-scan vragenlijst
20-tal vragen, 5 categorieën (idee / naam / ontwikkeling / markt / contractueel) Post-it met bijkomende info, voorbeeld of tip

17 Idee-scan resultatenpagina
Download idee-scan rapport Inschrijven idee-scan brieven Sociale media

18 kmo-portefeuille kmo’s en zelfstandigen kunnen jaarlijks tot euro subsidies bekomen voor ondersteuning in hun processen van ondernemen, innoveren en internationaliseren.

19 Enkel bij erkende dienstverleners
kmo-portefeuille Wie komt in aanmerking? Kmo’s en zelfstandigen (zelfstandige statuut met ondernemingsnummer) Opgelet! geen vzw’s Vestiging in Vlaams Gewest Europese kmo-definitie Wat komt in aanmerking? Opleiding (strategisch) Advies voor ondernemen Advies voor internationaal ondernemen Technologieverkenning Coaching Enkel bij erkende dienstverleners

20 Overzicht

21 Erasmus voor Jonge Ondernemers uitwisselingsprogramma van de Europese Commissie
Voor wie? Nieuwe ondernemers (NE) Permanent verblijf in een EU-lidstaat Mensen die er sterk aan denken een eigen zaak op te starten + mensen die reeds een bedrijf hebben opgericht in de laatste 3 jaar Eerste ervaring als ondernemer Gastondernemers (HE) Succesvol en ervaren (>3 jaar) Leiden een KMO (Europese definitie) Hajar Zamouri

22 Nieuwe ondernemers (NE)
Voor wie? Nieuwe ondernemers (NE) Permanent verblijf in een EU-lidstaat Mensen die er sterk aan denken een eigen zaak op te starten + mensen die reeds een bedrijf hebben opgericht in de laatste 3 jaar Eerste ervaring als ondernemer Gastondernemers (HE) Succesvol en ervaren (>3 jaar) Leiden een KMO (Europese definitie)

23 De voordelen voor de nieuwe ondernemer
Internationale contacten ontwikkelen en kennis opdoen over buitenlandse markten; Inzicht verwerven in andere culturele en organisationele bedrijfsomgevingen; Inzicht verwerven in het wetgevend kader van een ander EU-land. Een verrijkende ervaring op lange termijn

24 Routeplanner voor de culturele en creatieve sector
Creatieven helpen om vertaalslag te maken van hun creatief idee naar een zakelijk ondernemingsplan

25 Routeplanner –opzet Ondernemingsplan-tool aanbieden met eerstelijnsinfo: Tool kan zelfstandig gebruikt worden info over ondernemerschap, opleidingen, financiering, … Per sector oriënteren en doorverwijzen via de leerzone: gedetailleerde info per sector: waardekanalen linken naar ondersteunende organisaties en contactpersonen per sector (aangeleverd door de verschillende sectoren) Persoonlijk advies door de sectororganisaties, intermediairs: met gebruik van de ondernemingsplan-tool (opleiding intermediairs via train the trainer opleiding)

26 Hefboom Hefboom ondersteunt organisaties en projecten met een maatschappelijke doelstelling via managementadvies, financiering en dienstverlening Financiering gebeurt via microkredieten : impulskrediet (vier vormen) Het Impulskrediet GO Het Impulskrediet PART Het Impulskrediet START Het Impulskrediet COOP 26

27 Impulskrediet voor wie?
Startende activiteit of bestaande activiteit als zelfstandige (of in activiteitencoöperatie) Vb. deel van activiteiten van vzw onderbrengen in vennootschap Ondernemers die geen toegang hebben tot bankkrediet owv Krediethistoriek Geen eigen inbreng Gebrek aan garanties/waarborgen Tine Osaer Producten: go, part, coop, start

28 Impulskrediet Wat? Impulskrediet GO :
Doelgroep: bestaande ondernemers of starters die zelfstandige in hoofdberoep willen worden Max. bedrag: EUR (min EUR) Looptijd: 4 jaar Impulskrediet PART : Doelgroep: ondernemers die hun activiteit in bijberoep opstarten of uitoefenen Max. bedrag: EUR Looptijd: 4 jaar Tine Osaer Producten: go, part, coop, start

29 Contact Bel gratis nummer: 0800 20 555 www.agentschapondernemen.be


Download ppt "Agentschap Ondernemen"

Verwante presentaties


Ads door Google